Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

75681 träffar
Namn: Gamla Stans Vårdcentral AB
Kungörelse-id
K190563/12
Personnr/Orgnr
5567347207
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Gamla Stans Vårdcentral AB, 556734-7207, Lilla Nygatan 13, Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-05-29 kl. 09.30, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Göran Mandorff, Box 55555, 102 04 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Redo Assistans AB
Kungörelse-id
K190564/12
Personnr/Orgnr
5567779375
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Redo Assistans AB i likvidation, 556777-9375, c/o likvidator adv Erik Hygrell, Box 7543, 103 93 Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-05-29 kl. 10.30, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Lars Ehrstedt, Hitechbuilding 151, 101 52 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Sharon Förvaltning AB
Kungörelse-id
K190565/12
Personnr/Orgnr
5565819074
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Sharon Förvaltning AB i likvidation, 556581-9074, c/o likvidator adv Nils Åberg Box 7557, 103 93 Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-06-05 kl. 09.00, Råduset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Erik Selander Box 7315, 103 90 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Ecometriks Europé AB
Kungörelse-id
K190566/12
Personnr/Orgnr
5567157796
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Ecometriks Europé AB i likvidation, 556715-7796, c/o likvidator adv Nils Åberg Box 7557, 103 93 Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-06-05 kl. 09.00, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Andreas Nordberg Box 7836, 103 98 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: MASIGIR Catering & Festvåning AB
Kungörelse-id
K190567/12
Personnr/Orgnr
5565584454
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
MASIGIR Catering & Festvåning AB, 556558-4454, Box 47138, 100 74 Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-05-29 kl. 09.00, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Curt Österholm, Box 7704 103 95 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Trend Bygginvest Svenska AB
Kungörelse-id
K190568/12
Personnr/Orgnr
5568013444
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Trend Bygginvest Svenska AB i likvidation, 556801-3444, c/o likvidator adv Magnus Daar Box 7447, 103 91 Stockholm, har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-05-29 kl. 10.00, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Nils Åberg, Box 7557, 103 93 Stockholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Åsarna Byggtjänst AB
Kungörelse-id
K190570/12
Personnr/Orgnr
5566901152
Uppgiftslämnare
Östersunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Åsarna Byggtjänst AB, 556690-1152, Österåsen 315, 840 31 Åsarna har 2012-04-16 försatts i konkurs vid Östersunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-06-11 kl 10.15 i tingsrättens lokaler, Storgatan 6, Östersund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Lars Ederwall, Advokatfirman Abersten HB, Prästgatan 24, 831 31 Östersund, tel 063-13 23 35.
Namn: NORRMANS DAM AB
Kungörelse-id
K190621/12
Personnr/Orgnr
5565149233
Uppgiftslämnare
Eskilstuna tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2012-04-18
I konkursen NORRMANS DAM AB, 556514-9233, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast 2012-05-21 göra det skriftligen i två exemplar hos Eskilstuna tingsrätt, Box 363, 631 05 Eskilstuna.
Namn: Worldwide media öresund AB
Kungörelse-id
K190653/12
Personnr/Orgnr
5568600372
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
Worldwide media öresund AB, 556860-0372, Postbox 856, 211 65 Malmö, med säte i Växjö, har 2012-04-16 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-05-31 kl. 09:30, i Malmö tingsrätts lokaler, Kalendegatan 1, 211 35 Malmö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Bengt Bülow, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö, 040-741 85. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar. Konkursen handläggs vid Malmö tingsrätt.
Namn: Pia Torstensson
Kungörelse-id
K190687/12
Personnr/Orgnr
5809306284
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-04-18
De som anges nedan har 2012-04-13 försatts i konkurs vid Värmlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i Rådhuset, Stora Torget, Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. - Pia Torstensson, 580930-6284, med firma Energicellen, Deje Edgångssammanträde 2012-06-05, kl. 09.00 Förvaltare är advokaten Peter Bergenlind, Järnvägsgatan 6, 652 25 Karlstad, tel. 054-18 54 30
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).