Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

85009 träffar
Namn: Arturs Constructions AB
Kungörelse-id
K649686/20
Personnr/Orgnr
5568476260
Uppgiftslämnare
Ystads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Nedanstående gäldenärer har 2020-10-14 försatts i konkurs vid Ystads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-02 i tingshuset, Bollhusgatan 16, Ystad, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till respektive sammanträde genom denna kungörelse. Fortsatta kungörelser i konkurserna kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar. 1. JiSAM Bygg och Inredning AB i likvidation, 556823-0436, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 09.30. Förvaltare är advokaten Tobias Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10. 2. Arturs Constructions AB i likvidation, 556847-6260, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 09.45. Förvaltare är advokaten Tobias Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10. 3. Nollfyraelva AB i likvidation, 556794-9523, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 10.00. Förvaltare är advokaten Ulrika Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10.
Namn: Nollfyraelva AB
Kungörelse-id
K649686/20
Personnr/Orgnr
5567949523
Uppgiftslämnare
Ystads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Nedanstående gäldenärer har 2020-10-14 försatts i konkurs vid Ystads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-02 i tingshuset, Bollhusgatan 16, Ystad, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till respektive sammanträde genom denna kungörelse. Fortsatta kungörelser i konkurserna kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar. 1. JiSAM Bygg och Inredning AB i likvidation, 556823-0436, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 09.30. Förvaltare är advokaten Tobias Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10. 2. Arturs Constructions AB i likvidation, 556847-6260, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 09.45. Förvaltare är advokaten Tobias Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10. 3. Nollfyraelva AB i likvidation, 556794-9523, c/o Advokaterna Dahlin & Bauhn AB, Box 19, 271 21 Ystad, kl. 10.00. Förvaltare är advokaten Ulrika Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå AB, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla, tele: 0417- 51 16 10.
Namn: Brightrider AB
Kungörelse-id
K649692/20
Personnr/Orgnr
5590683610
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Brightrider AB, 559068-3610, Magnus Westerberg Skallbergsgatan 10 E, 722 21 Västerås, har 2020-10-15 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-09 kl 09:00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Gustaf Pontén, Ponténs Advokatbyrå AB, Rademachergatan 17, 4 tr, 632 20 Eskilstuna, tel. 016-134020.
Namn: VattenTransferTryck VTT AB
Kungörelse-id
K649696/20
Personnr/Orgnr
5568097678
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
VattenTransferTryck VTT AB, 556809-7678, Näckrosvägen 12, 589 61 Sturefors, K 4329-20, sattes 2020-10-15 i konkurs vid Linköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-11-26 kl 10.30 i tingsrättens lokaler, Brigadgatan 3, Linköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Bengt Ivarsson, Box 350, 581 03 Linköping, tfn 013-31 75 80.
Namn: Arctic Alltjänst AB
Kungörelse-id
K649702/20
Personnr/Orgnr
5568120801
Uppgiftslämnare
Luleå tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Arctic Alltjänst AB i likvidation, 556812-0801, c/o Advokatbyrån Balk AB, Box 111, 971 04 Luleå, har 2020-10-15 försatts i konkurs vid Luleå tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-01, kl. 09.30, i domstolarnas förhandlingslokaler, Skeppsbrogatan 43 bv, Luleå. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Jenny Nordlund, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Box 136, 971 04 Luleå, tel. 0920-46 10 60. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Life Line Ideell Förening
Kungörelse-id
K649705/20
Personnr/Orgnr
8572100868
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
De som anges nedan sattes 2020-10-14 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-12-01 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Life Line Ideell Förening, 857210-0868, Redebecken 17, Västra Frölunda, kl 15:40. Förvaltare Morgan Hallén, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00 2. Tolereds Bygg AB i likvidation, 556854-0040, Gamla Björlandavägen 27, Göteborg, kl 13:20. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-10 76 39 3. KAPEDA Invest AB i likvidation, 559163-8118, Vasaplatsen 7 A, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Katarina Hallin, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, 031-778 35 00
Namn: Tolereds Bygg AB
Kungörelse-id
K649705/20
Personnr/Orgnr
5568540040
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
De som anges nedan sattes 2020-10-14 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-12-01 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Life Line Ideell Förening, 857210-0868, Redebecken 17, Västra Frölunda, kl 15:40. Förvaltare Morgan Hallén, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00 2. Tolereds Bygg AB i likvidation, 556854-0040, Gamla Björlandavägen 27, Göteborg, kl 13:20. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-10 76 39 3. KAPEDA Invest AB i likvidation, 559163-8118, Vasaplatsen 7 A, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Katarina Hallin, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, 031-778 35 00
Namn: KAPEDA Invest AB
Kungörelse-id
K649705/20
Personnr/Orgnr
5591638118
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
De som anges nedan sattes 2020-10-14 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-12-01 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Life Line Ideell Förening, 857210-0868, Redebecken 17, Västra Frölunda, kl 15:40. Förvaltare Morgan Hallén, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00 2. Tolereds Bygg AB i likvidation, 556854-0040, Gamla Björlandavägen 27, Göteborg, kl 13:20. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-10 76 39 3. KAPEDA Invest AB i likvidation, 559163-8118, Vasaplatsen 7 A, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Katarina Hallin, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, 031-778 35 00
Namn: Damashka AB
Kungörelse-id
K649707/20
Personnr/Orgnr
5591204366
Uppgiftslämnare
Kristianstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Damashka AB, 559120-4366, c/o Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad försattes 2020-10-15 i konkurs vid Kristianstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-03, kl 9:15 i tingshuset, Kanalgatan 32, Kristianstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Niklas Sigesgård, Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Kristianstadsbladet.
Namn: Mångkulturell Kunskap MK ekonomisk förening
Kungörelse-id
K649730/20
Personnr/Orgnr
7696164065
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-10-19
Mångkulturell Kunskap MK ekonomisk förening, 769616-4065, Ringsbergsvägen 1, 352 33 Växjö, har 2020-10-15 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-04 klockan 10:00 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Henrik Snellman, Avant Advokater AB, Box 9, 351 03 Växjö, 0470-70 94 90. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).