Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

82631 träffar
Namn: Schultzberg och vänner AB
Kungörelse-id
K406142/20
Personnr/Orgnr
5592040629
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
K 2708-20, Schultzberg och vänner AB, 559204-0629, Karlavägen 26, 553 38 Jönköping, har 2020-06-29 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-07, kl. 09:45 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Krister Havert, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå HB, Box 684, 551 19 Jönköping, tel. 036-35 12 00.
Namn: TG Installation AB
Kungörelse-id
K406191/20
Personnr/Orgnr
5590024849
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Nedanstående gäldenärer försattes 2020-06-29 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Konkurserna kommer fortsättningsvis att handläggas av Stockholms tingsrätt. Förvaltare är advokat Jiro Terao, WE Advokater AB, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Edgångssammanträde hålls vid Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7, Stockholm, de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till resp sammanträde genom denna kungörelse. - TG Installation AB, 559002-4849, Slakthusvägen 3, Norrköping (K 2098-20). Edgångssammanträde hålls 2020-08-18 kl. 11.00 - OptoPartner AB, 556940-8940, Slakthusvägen 3, Norrköping (K 2100-20). Edgångssammanträde hålls 2020-08-18 kl. 11.10 Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att kungöras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: OptoPartner AB
Kungörelse-id
K406191/20
Personnr/Orgnr
5569408940
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Nedanstående gäldenärer försattes 2020-06-29 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Konkurserna kommer fortsättningsvis att handläggas av Stockholms tingsrätt. Förvaltare är advokat Jiro Terao, WE Advokater AB, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Edgångssammanträde hålls vid Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7, Stockholm, de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till resp sammanträde genom denna kungörelse. - TG Installation AB, 559002-4849, Slakthusvägen 3, Norrköping (K 2098-20). Edgångssammanträde hålls 2020-08-18 kl. 11.00 - OptoPartner AB, 556940-8940, Slakthusvägen 3, Norrköping (K 2100-20). Edgångssammanträde hålls 2020-08-18 kl. 11.10 Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att kungöras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Samnora AB
Kungörelse-id
K406210/20
Personnr/Orgnr
5591547384
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2020-06-29. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Samnora AB i likvidation, 559154-7384, c/o likvidatorn, Box 24217, 104 51 Stockholm. Förvaltare Michel Barmoro, Köpmang. 3, 151 71 Södertälje. Edgångssammanträde 2020-08-05 kl 11.00.
Namn: Liontech Computer Group AB
Kungörelse-id
K406211/20
Personnr/Orgnr
5565562328
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2020-06-29. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Liontech Computer Group AB i likvidation, 556556-2328, c/o likvidatorn, Box 7557, 103 93 Stockholm. Förvaltare Jenny Grundén, Box 27707, 115 91 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-08-18 kl 10.00.
Namn: Flygande Korven AB
Kungörelse-id
K406257/20
Personnr/Orgnr
5567893374
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Flygande Korven AB i likvidation, 556789-3374, Kungsgatan 24, Alingsås, sattes 2020-06-29 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-08-11 kl 16:10 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg. Förvaltare Patric Lundin, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, 031-7437300. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Namn: Parknöje i Uppsala AB
Kungörelse-id
K406402/20
Personnr/Orgnr
5591374789
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
Parknöje i Uppsala AB, 559137-4789, c/o Brink & Berger AB, Box 2018, 750 02 Uppsala, har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-24 kl. 08:50 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Magnus Isaksson, Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB, Box 1013, 751 40 Uppsala, tel.018-185030.
Namn: uKontröll AB
Kungörelse-id
K406408/20
Personnr/Orgnr
5569238727
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
K2730-20, uKontröll AB, 556923-8727, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:15 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2731-20, Playish AB,556939-8034, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:25 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2732-20, BesiktApp AB,556987-3432 , Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:35 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80
Namn: Playisch AB
Kungörelse-id
K406408/20
Personnr/Orgnr
5569398034
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
K2730-20, uKontröll AB, 556923-8727, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:15 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2731-20, Playish AB,556939-8034, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:25 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2732-20, BesiktApp AB,556987-3432 , Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:35 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80
Namn: BesiktApp AB
Kungörelse-id
K406408/20
Personnr/Orgnr
5569873432
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-07-02
K2730-20, uKontröll AB, 556923-8727, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:15 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2731-20, Playish AB,556939-8034, Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:25 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80 K2732-20, BesiktApp AB,556987-3432 , Rydalavägen 6, 554 46 Jönköpin har 2020-06-30 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-08-14, kl. 10:35 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv.Advokat Fredrik Lager, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, 036-30 59 80
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).