Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

87483 träffar
Namn: S.P.D Mat & Event AB
Kungörelse-id
K20246/21
Personnr/Orgnr
5591987952
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
De som anges nedan har försatts i konkurs vid Värmlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i Rådhuset, Stora Torget Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. - S.P.D Mat & Event AB, 559198-7952, Grums Konkurs 2021-01-12 Edgångssammanträde 2021-03-02 kl. 10.00 Förvaltare är advokaten Janette Stjernström, Järntorgsg. 12, 703 61 Örebro, tel. 019-16 65 80.
Namn: RZ Kils Verkstad AB
Kungörelse-id
K20247/21
Personnr/Orgnr
5562146711
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
De som anges nedan har försatts i konkurs vid Värmlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i Rådhuset, Stora Torget Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. - RZ Kils Verkstad AB, 556214-6711, Kil Konkurs 2021-01-13 Edgångssammanträde 2021-02-23 kl. 9.45 Förvaltare är advokaten Bertil Moreau, S:a Kyrkog. 11, 652 24 Karlstad, tel. 054-14 40 50.
Namn: Fogfria Golv Syd AB
Kungörelse-id
K20260/21
Personnr/Orgnr
5569229510
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
Fogfria Golv Syd AB, 556922-9510, Åkergatan 11, Gantofta, har 2021-01-13 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. Edgångssammanträdet hålls 2021-02-22 kl 09.20 i tings-rättens lokaler vid Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Advokat Ingmar Grönvall, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Tel. 042-19 41 80. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i Helsingborgs Dagblad.
Namn: Olivendal Cuisine AB
Kungörelse-id
K20261/21
Personnr/Orgnr
5592183353
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2021-01-15
I konkursen Olivendal Cuisine AB, 559218-3353, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2021-02-05 hos Blekinge tingsrätt, Box 319, 371 25 KARLSKRONA. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2021-04-15.
Namn: Falu Metallåtervinning AB
Kungörelse-id
K20262/21
Personnr/Orgnr
5590772090
Uppgiftslämnare
Falu tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
Falu Metallåtervinning AB, 559077-2090, Vallavägen 16, 791 42 Falun försattes 2021-01-13 i konkurs vid Falu tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08 klockan 10:00 i Domstolshuset, Kullen 4, Falun. Borgenärerna kallas till samman-trädet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Marcus Lundell, Box 1283, 791 12 Falun, tel. 023-481 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Chadi El-Choubassy m reg f:a Mino
Kungörelse-id
K20268/21
Personnr/Orgnr
19730629645
Uppgiftslämnare
Borås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
Chadi El-Choubassy m reg f:a Mino, 19730629-6455, Göteborg, har 2021-01-13 försatts i konkurs vid Borås tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-03 kl 10:30 i rådhuset, Österlånggatan 35-37, Borås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är, Michael Amosy, Skolgatan 21, 503 33 Borås, tel 033-10 00 50. Kungörelser i konkursen kommer fortsättningsvis att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Pure Zone Städ AB
Kungörelse-id
K20285/21
Personnr/Orgnr
5592550429
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-15
Pure Zone Städ AB, 559255-0429, Värtavägen 29, 115 29 Stockholm, försattes 2021-01-13, i konkurs vid Attunda Tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-02-25 kl 9.50 i tingshuset, Tingsvägen 11, Sollentuna. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Henrik Jungholm, Box 27707, 115 91 Stockholm.
Namn: Bengal Livs AB
Kungörelse-id
K10770/21
Personnr/Orgnr
5569513699
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2021-01-15
I Bengal Livs AB i likvidation, 556951-3699, konkurs har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2021-02-05. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2021-04-15. K1953-19
Namn: Juristbyrån Ingemar Strandberg AB
Kungörelse-id
K10936/21
Personnr/Orgnr
5564397510
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Efterutdelningsförslag
Publicering
2021-01-15
I följande konkurs har upprättas efterutdelningsförslag, förvaltningsredogörelse, slutredovisning och tillsynsmyndighetens yttrande. Handlingarna hålls tillgängliga hos Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm och tillsynsmyndigheten. Invändning mot efterutdelningsförslaget görs hos tingsrätten senast 2021-02-08. Slutredovisningen klandras genom att talan väcks vid tingsrätten senast 2021-04-16. Juristbyrån Ingemar Strandberg AB, 556439-7510
Namn: Folker Malmö AB
Kungörelse-id
K16672/21
Personnr/Orgnr
5569836256
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2021-01-15
I Folker Malmö AB, 556983-6256, konkurs har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2021-02-05. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2021-04-09.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).