Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

81439 träffar
Namn: Abutilon AB
Kungörelse-id
K317225/20
Personnr/Orgnr
5567136444
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-25
Bevakningsförfarande ska äga rum i K 14580-19, Abutilon AB, 556713-6444. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2020-06-17.
Namn: Anico AB
Kungörelse-id
K317391/20
Personnr/Orgnr
5590761655
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-05-25
I konkursen Anico AB, 559076-1655, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg, senast 2020-06-15. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-08-25.
Namn: Dödsboet efter Karsten Hjortelius
Kungörelse-id
K317407/20
Personnr/Orgnr
19470416029
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2020-05-18. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2020-07-10, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Dödsboet efter Karsten Hjortelius, 19470416-0292, c/o Omv. 3, Gålö , kl 09.50. Förvaltare är Anna Tholander, Box 7557, 103 93 Stockholm.
Namn: Ahmed Elmi Salat
Kungörelse-id
K317408/20
Personnr/Orgnr
19691014073
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2020-05-18. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2020-07-10, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Ahmed Elmi Salat, 19691014-0737, Solberga Hagväg 18, Älvsjö, kl 11.30. Förvaltare är Per Branting, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm.
Namn: Mediaproduktion ediTed i Norrtälje AB
Kungörelse-id
K320574/20
Personnr/Orgnr
5569143059
Uppgiftslämnare
Norrtälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Mediaproduktion ediTED i Norrtälje AB i likvidation, 556914-3059, c/o Advokatfirman Schjødt, Box 715, 101 33 Stockholm, sattes 2020-05-19 i konkurs vid Norrtälje tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-07-09 kl. 10.30 i tingshuset, Astrid Lindgrens gata 7, Norrtälje. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Joakim Hedström, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm, tnr. 08-701 78 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: FLX Consulting AB
Kungörelse-id
K320578/20
Personnr/Orgnr
5591488159
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2020-05-18. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. FLX Consulting AB i likvidation, 559148-8159, c/o likvidatorn, Box 715, 101 33 Stockholm. Förvaltare Jenny Hildén, Box 716, 114 11 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 k l9.30.
Namn: Stockholm Infra AB
Kungörelse-id
K320579/20
Personnr/Orgnr
5591495147
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2020-05-18. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Stockholm Infra AB i likvidation, 559149-5147, c/o likvidatorn, Box 715, 101 33 Stockholm. Förvaltare Anders Nilsson, Box 7543, 103 93 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-06-30 kl 9.00.
Namn: H.A.L:s Sport AB
Kungörelse-id
K320695/20
Personnr/Orgnr
5566534292
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-25
I konkursen H.A.L:s Sport AB 556653-4292, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast 2020-06-23 göra det skriftligen i 2 exemplar hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping.
Namn: Mattias Anderzén
Kungörelse-id
K320801/20
Personnr/Orgnr
19730726557
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-05-25
I konkursen Mattias Anderzén, 730726-5574, med firma Hallands anläggning, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg, senast 2020-06-15. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-08-25.
Namn: Dödsboet efter Leif Nyberg
Kungörelse-id
K320821/20
Personnr/Orgnr
19530913901
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-25
I konkursen Dödsboet efter Leif Nyberg, 530913-9011, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast 2020-06-23 göra det skriftligen i 2 exemplar hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).