Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

79722 träffar
Namn: Energi24 Sollefteå AB
Kungörelse-id
K218358/20
Personnr/Orgnr
5567319420
Uppgiftslämnare
Ångermanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-04-03
I konkursen Energi24 Sollefteå AB, 556731-9420, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2020-05-13 göra det skriftligen i två exemplar hos Ångermanlands tingsrätt, Box 114, 871 23 Härnösand. K 27-20
Namn: Djurstedts EL & VVS AB
Kungörelse-id
K218424/20
Personnr/Orgnr
5590917349
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
K 79-20, Djurstedts EL & VVS AB, 559091-7349, Box 49160, 100 29 Stockholm, har 2020-03-31 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-05-29, kl. 09:55 i tingsrättens lokaler Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Sophia Wenneryd, Advokatfirman Erfors & Blomkvist AB, Västra Storgatan 1, 553 15 Jönköping, tel. 036-16 97 30.
Namn: Abdalkader Alkubaisy
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
19790125079
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
19840403651
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Sonja Taikon
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
19350507808
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Tomas Preeda Rudqvist
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
19730901927
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Svenska Drivmedels Aktiebolaget
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
5590746391
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: pionot vvs ekonomisk förening
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
7696290225
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Virtual Reality World AB
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
5591228670
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Namn: Göran Sjödén Rehab Butik AB
Kungörelse-id
K218428/20
Personnr/Orgnr
5590300298
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-04-03
De som anges nedan sattes 2020-03-31 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-05-19 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse. 1. Abdalkader Alkubaisy, 19790125-0790, Siriusgatan 70, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 2. Kamil Ryba med uppgiven firma KR Plåt & Tak, 19840403-6512, Siriusgatan 114, Göteborg, kl 14:20. Förvaltare Magnus Knape, Box 2115, 403 12 Göteborg, 010-7881860 3. Sonja Taikon, 19350507-8083, Trulsegårds Gärde 6, Torslanda, kl 14:10. Förvaltare Mats Romell, Box 11918, 404 39 Göteborg, 031-10 20 30 4. Tomas Preeda Rudqvist, 19730901-9276, Högtrycksgatan 9, Göteborg, kl 13:50. Förvaltare Christian Andersch, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-7012000 5. Svenska Drivmedels Aktiebolaget, 559074-6391, Kustroddaregatan 2, Box 621, Göteborg, kl 15:30. Förvaltare Anders Strid, Box 11025, 404 21 Göteborg, 010-6141000 6. pionot vvs ekonomisk förening, 769629-0225, Majstångsgatan 30, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Anna Rosell, Kungstorget 2, 411 17, Göteborg, 031-107639 7. Virtual Reality World AB, 559122-8670, Herkulesgatan 1, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Natalie Lisovski, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600 8. Göran Sjödén Rehab Butik AB, 559030-0298, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, kl 15:20. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).