Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

83347 träffar
Namn: Standard Ekologiskt Sweden AB
Kungörelse-id
K462084/20
Personnr/Orgnr
5568273949
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-08-07
Standard Ekologiskt Sweden AB, 556827-3949, Kvarndalsvägen 2, 302 41 Halmstad, har 2020-07-31 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-09-14, kl. 13:15 i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Ingmar Grönvall, Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg
Namn: Garanti för bilar i Skandinavien AB
Kungörelse-id
K462162/20
Personnr/Orgnr
5590768213
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-08-07
Bevakningsförfarande ska äga rum i konkursen Garanti för bilar i Skandinavien AB, 559076-8213. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i konkursen ska göra det skriftligen i 1 ex vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2020-09-01.
Namn: E&K Konditori AB
Kungörelse-id
K462205/20
Personnr/Orgnr
5569005332
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-08-07
I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga vid Linköpings tingsrätt och tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping, senast 2020-08-28 Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast 2020-11-28. - E&K Konditori AB, 556900-5332, K 556-19 - Elitbyggarna i Östergötland AB, 556788-1445, K 1128-19 - KRA MOTALA AB, 556968-8574, K 1497-19 - NL Distribution AB, 556896-8803, K 1498-19
Namn: Elitbyggarna i Östergötland AB
Kungörelse-id
K462205/20
Personnr/Orgnr
5567881445
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-08-07
I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga vid Linköpings tingsrätt och tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping, senast 2020-08-28 Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast 2020-11-28. - E&K Konditori AB, 556900-5332, K 556-19 - Elitbyggarna i Östergötland AB, 556788-1445, K 1128-19 - KRA MOTALA AB, 556968-8574, K 1497-19 - NL Distribution AB, 556896-8803, K 1498-19
Namn: KRA MOTALA AB
Kungörelse-id
K462205/20
Personnr/Orgnr
5569688574
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-08-07
I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga vid Linköpings tingsrätt och tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping, senast 2020-08-28 Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast 2020-11-28. - E&K Konditori AB, 556900-5332, K 556-19 - Elitbyggarna i Östergötland AB, 556788-1445, K 1128-19 - KRA MOTALA AB, 556968-8574, K 1497-19 - NL Distribution AB, 556896-8803, K 1498-19
Namn: NL Distribution AB
Kungörelse-id
K462205/20
Personnr/Orgnr
5568968803
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-08-07
I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga vid Linköpings tingsrätt och tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping, senast 2020-08-28 Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast 2020-11-28. - E&K Konditori AB, 556900-5332, K 556-19 - Elitbyggarna i Östergötland AB, 556788-1445, K 1128-19 - KRA MOTALA AB, 556968-8574, K 1497-19 - NL Distribution AB, 556896-8803, K 1498-19
Namn: WriteyBoard Europe AB
Kungörelse-id
K462210/20
Personnr/Orgnr
5590017777
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-08-07
WriteyBoard Europe AB, 559001-7777, Spovgränd 1, Mönsterås har 2020-08-04 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Konkursen ska i fortsättning handläggas av Kalmar tingsrätt, Box 613, 391 26 Kalmar. Edgångssammanträde hålls 2020-09-30 kl 10.10 i tingsrättens lokaler Smålandsg 28, Kalmar. Förvaltare är Erik M Gabrielsson, Maze Advokater AB, Box 686, 551 19 Jönköping, 0470-73 90 10. Fristdagen är såvitt kan bedömas 2020-07-29.
Namn: Alltrans Sverige AB
Kungörelse-id
K462249/20
Personnr/Orgnr
5590527205
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-08-07
Alltrans Sverige AB, 559052-7205, Rörv. 6, Jordbro, försattes 2020-08-04 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-09-18 kl 10.20 i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Lars Borgsten, Box 27707, 115 91 Stockholm.
Namn: ExeoTech Invest AB
Kungörelse-id
K463851/20
Personnr/Orgnr
5565360954
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-08-07
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2020-08-04. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. ExeoTech Invest AB, 556536-0954 (publ), c/o Olle Andersson, Skepparg 27, Stockholm. Förvaltare Dan Bengtsson, Box 7557, 103 93 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-09-22 kl 10.00.
Namn: Pouttu Bygg och Inredning AB
Kungörelse-id
K463864/20
Personnr/Orgnr
5590542055
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-08-07
Pouttu Bygg och Inredning AB, 559054-2055, Persgatan 4b, Göteborg, sattes 2020-08-04 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2020-09-15 kl 15:20 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg. Förvaltare Erik Svensson, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-701 20 00. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).