Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

76141 träffar
Namn: Rosén, Madeleine
Kungörelse-id
K690276/19
Personnr/Orgnr
19620427118
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Efterutdelningsförslag
Publicering
2019-12-09
I konkursen har det upprättats efterutdelningsförslag samt slutredovisning med tillsynsmyndighetens yttrande. Handlingarna hålls tillgängliga vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Scheelegatan 7, Stockholm och hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, Tillsynsmyndigheten, 106 65 Stockholm Invändning mot efterutdelningsförslaget görs hos tingsrätten senast den 2 januari 2020. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast den 10 mars 2020. Rosén, Madeleine, 196204271180
Namn: D & J Baren Jkpg AB
Kungörelse-id
K693640/19
Personnr/Orgnr
5590833421
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-12-09
I konkursen K 2438-18, D & J Baren Jkpg AB, 559083-3421, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Jönköpings tingsrätt, Box 2243, 550 02 Jönköping, senast 2019-12-30. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-03-09.
Namn: Erkan Zengin
Kungörelse-id
K697567/19
Personnr/Orgnr
19850805747
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Erkan Zengin, 19850805-7471, adress okänd, försattes 2019-12-04 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-01-31 kl 11.00 i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Guy Lofalk, Kungsgatan 56, Stockholm.
Namn: Wenngren Entreprenad AB
Kungörelse-id
K700031/19
Personnr/Orgnr
5590910393
Uppgiftslämnare
Gävle tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Wenngren Entreprenad AB, 559091-0393, Finntä 10, 818 92 Valbo, försattes 2019-12-04 i konkurs vid Gävle tingsrätt. Konkursförvaltare är advokaten Alexander Norman, Nygatan 29, 803 11 Gävle (026-142100). Edgångssammanträde hålls 2020-01-15 kl.10.15 i tingsrättens lokaler, adress Lantmäterigatan 4 i Gävle. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Namn: Obero AB
Kungörelse-id
K700102/19
Personnr/Orgnr
5590074943
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Obero AB, 559007-4943, Berghamnsbrinken 6, Hässelby har 2019-12-04 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-01-20, kl. 14:20 i tingshuset Sundbybergsv 5, Solna. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Nils Åberg, Box 7557, 103 93 Stockholm. Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Bohus Gruppen AB
Kungörelse-id
K700154/19
Personnr/Orgnr
5569293110
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Bohus Gruppen AB, 556929-3110, Åkraberg 22, Väröbacka, sattes 2019-12-05 i konkurs vid Varbergs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-01-29 kl. 13.15 i Tingshuset, Östra Långgatan 7, Varberg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Anders Lundberg, Torggatan 1, 432 41 Varberg, tfn 0340-190 00.
Namn: Ungskär Invest AB
Kungörelse-id
K700172/19
Personnr/Orgnr
5565261939
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-12-04. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Ungskär Invest AB i likvidation, 556526-1939, c/o likvidatorn, Box 716, 114 11 Stockholm. Förvaltare Carl Johan Friis, Box 27707, 115 91 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-01-21 kl 10.00.
Namn: KD Consultancy AB
Kungörelse-id
K700173/19
Personnr/Orgnr
5590175054
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-12-04. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. KD Consultancy AB i likvidation, 559017-5054, c/o likvidatorn, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm. Förvaltare Mikael Söderman, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-01-21 kl 10.00.
Namn: SESTA AB
Kungörelse-id
K700174/19
Personnr/Orgnr
5567484273
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-12-04. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. SESTA AB i likvidation, 556748-4273, c/o likvidatorn, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Förvaltare Gustav Kling, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-01-21 kl 9.00
Namn: Kinitra Bud och Transport AB
Kungörelse-id
K700175/19
Personnr/Orgnr
5565812442
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-12-09
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-12-04. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Kinitra Bud och Transport AB i likvidation, 556581-2442, c/o likvidatorn, Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. Förvaltare Christian Bergqvist, Box 7543, 103 93 Stockholm. Edgångssammanträde 2020-01-28 kl 9.30.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).