Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

87949 träffar
Namn: Santex Glas AB
Kungörelse-id
K56355/21
Personnr/Orgnr
5591446462
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
I konkursen Santex Glas AB, 559144-6462, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Halmstads tingsrätt, Box 193, 301 05 Halmstad, senast 2021-03-04.
Namn: JSL Fashion AB
Kungörelse-id
K56496/21
Personnr/Orgnr
5590160908
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2021-02-02
I JSL Fashion AB i likvidation, 559016-0908, konkurs har utdelningsförslag, förvaltningsredogörelse, slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver upprättats. Handlingarna finns hos rätten och tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna senast den 24 februari 2021. Slutredovisningen klandras genom att talan väcks vid tingsrätten senast den 3 maj 2021.
Namn: OT Medical Scandinavia AB
Kungörelse-id
K58997/21
Personnr/Orgnr
5592192909
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
OT Medical Scandinavia AB, 559219-2909, Gamlegårdsv. 22, Malmö har 2021-01-28 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-18 kl. 10.10 i tingsrättens lokaler vid Kalendegatan 1, Malmö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Jon Eriksson Örtengren, Byggmästaregatan 5, 222 37 Lund, 046-12 30 21. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. (K 972-21)
Namn: Maria Kristina Sandberg Cafeverksamhet AB
Kungörelse-id
K59039/21
Personnr/Orgnr
5591697700
Uppgiftslämnare
Östersunds tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
Tingsrätten har 2021-01-29 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Maria Kristina Sandberg Cafeverksamhet AB, 559169-7700 konkursen. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i konkursen ska göra det senast den 26 februari 2021, genom att skriva till tingsrätten på nedanstående adress. Östersunds tingsrätt, Box 708, 831 28 Östersund
Namn: Erkan Zengin
Kungörelse-id
K59113/21
Personnr/Orgnr
19850805747
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Nedlagd konkurs
Publicering
2021-02-02
K 12742-19 Erkan Zengin, 19850805-7471, försattes i konkurs 2019-12-04 vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten har 2021-01-29 beslutat att konkursen ska läggas ned enligt 12 kap. 1 § konkurslagen.
Namn: Polish Carpolish in Knivsta Aktiebolag
Kungörelse-id
K59152/21
Personnr/Orgnr
5591467773
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
De som anges nedan sattes 2021-01-28 i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-15 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala, på de klockslag som anges efter namnen. Borgenärer kallas till respektive sammanträde genom denna kungörelse. - Polish Carpolish in Knivsta Aktiebolag, 559146-7773, c/o Advokaterna Hancock & Axén, Box 1917, 751 49 Uppsala, kl. 8:50. Förvaltare är adv. Robert Wikström, Konrad Advokater, Box 2051, 750 02 Uppsala, tel 018-16 19 00. - Överlager AB, 556885-0712, c/o Advokaterna Hancock & Axén, Box 1917, 751 49 Uppsala, kl. 8:55. Förvaltare är adv. Robert Wikström, adress som ovan. - Speclo AB, 559218-0623, Box 2029, 750 02 Uppsala, kl 9:00. Förvaltare är adv. Jonas Thyberg, Konrad Advokater, adress som ovan.
Namn: Ridehed El & Service AB
Kungörelse-id
K59161/21
Personnr/Orgnr
5590209895
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Ridehed El & Service AB i likvidation, 559020-9895, c/o Advokatfirman Fredborg AB, Sigurdsgatan 6, 721 30 Västerås, har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-24 kl. 09:00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Carlos Costa, Advokat Carlos Costa AB, Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna, tel.016-134020.
Namn: Lagombyrån AB
Kungörelse-id
K59261/21
Personnr/Orgnr
5592395999
Uppgiftslämnare
Uddevalla tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Lagombyrån AB i likvidation, 559239-5999, c/o Advokatfirman Hammar KB, Box 154, 451 16 Uddevalla, har den 29 januari 2021 försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt. Edgångssammanträde hålls den 26 mars 2021 kl. 09.00 i tingsrättens lokaler, Zachaus gränd 2, Uddevalla. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Robert Arrelid, Advokatfirman Kjällgren AB, Box 123, 461 23 Trollhättan tel. 0520-47 05 00
Namn: Väskaffären i Nyköping AB
Kungörelse-id
K59275/21
Personnr/Orgnr
5560665134
Uppgiftslämnare
Nyköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Väskaffären i Nyköping AB, 556066-5134, c/o Segerström, Alsnögatan 46, 116 41 Stockholm, har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-12 kl. 10:45 i tingsrättens lokaler, Folkungavägen 4, Nyköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Per Sandell, Heilborns Advokatbyrå HB, Box 353, 611 27 Nyköping.
Namn: MTE Taxi AB
Kungörelse-id
K59277/21
Personnr/Orgnr
5591988463
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
MTE Taxi AB, 559198-8463, Storgatan 13, Eslöv, har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-19 kl. 09.15, i tingsrättens lokaler, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Viktor Gustafsson, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Sydsvenskan.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).