Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

77471 träffar
Namn: Karl Stefan Engström m reg firma Engström Bygg och Konsult
Kungörelse-id
K492408/12
Personnr/Orgnr
19690817003
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Karl Stefan Engström, 19690817-0035, med firma Engström Bygg och Konsult, Rasbo-Hammarby 204, 755 96 Uppsala, har 2012-10-12 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-12-03 kl. 08:55, i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 49, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Erik Hovstadius, c/o Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, 751 41 Uppsala.
Namn: Leif Lindgren
Kungörelse-id
K492406/12
Personnr/Orgnr
19700805595
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2012-10-16
I konkursen Leif Lindgren, 700805-5951, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2012-11-09 hos Skaraborgs tingsrätt, Box 174, 541 24 Skövde. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2013-01-21.
Namn: Rubicon Reklamartiklar AB
Kungörelse-id
K492401/12
Personnr/Orgnr
5561847145
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2012-10-16
I konkursen Rubicon Reklamartiklar AB i likvidation, 556184-7145, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast den 23 november 2012 göra det skriftligen i två exemplar hos Skaraborgs tingsrätt, Box, 174, 541 24 Skövde
Namn: Carola & Linda AB
Kungörelse-id
K492394/12
Personnr/Orgnr
5567435150
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Carola & Linda AB, 556743-5150, Storgatan 19, 593 30 Västervik, har 2012-10-12 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-12-07 kl. 10.10, i tingshuset, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Mats Gustafsson, Box 171, 598 23 Vimmerby, tel.nr 0492-153 20. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Västerviks-Tidningen.
Namn: Kran, Montage & Frakt Hälsingland AB
Kungörelse-id
K492311/12
Personnr/Orgnr
5568484967
Uppgiftslämnare
Hudiksvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2012-10-16
I konkursen Kran, Montage & Frakt Hälsingland AB, 556848-4967, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2012-11-23 göra det skriftligen i två exemplar hos Hudiksvalls tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall.
Namn: Mitt nya Hem & Bygg Stockholm AB
Kungörelse-id
K492257/12
Personnr/Orgnr
5568616550
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Mitt nya Hem & Bygg Stockholm AB, 556861-6550, Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad, har den 2012-10-11 försatts i konkurs vid Helsing-borgs tingsrätt. Edgångssamman-trädet hålls den 2012-11-26 kl 10.15 i tingsrättens lokaler vid Konsul Perssons Plats 1, Helsing-borg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advo-katen Björn Christoffersson, Drottninggatan 7, 252 21 Hel-singborg, tel: 042-37 70 60. Fortsatta kungörelser om kon-kursen införs i Helsingborgs Dagblad.
Namn: Service & Nöje i Urshult AB
Kungörelse-id
K492220/12
Personnr/Orgnr
5567556146
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Service & Nöje i Urshult AB, 556755-6146, Södra Vägen 21, 360 13 Urshult, har 2012-10-11 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-12-07 kl. 09:15, i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Erik Gabrielsson, Box 9, 351 03 Växjö, 0470-70 94 90. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.
Namn: QS Personal i Stockholm AB, fb Aktiebolaget Grundstenen 140789
Kungörelse-id
K492198/12
Personnr/Orgnr
5568950181
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Följande gäldenärer har 2012-10-11 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar. QS Personal i Stockholm AB, 556895-0181, fb Aktiebolaget Grundstenen 140789, c/o QStaff, Turebergsvägen 7, Sollentuna. Förvaltare adv Hans Bridal, Box 7704, 103 95 Stockholm. Edgångssammanträde 2012-11-27 kl 9.00.
Namn: Heimore Group AB
Kungörelse-id
K492197/12
Personnr/Orgnr
5566797410
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Följande gäldenärer har 2012-10-11 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar. Heimore Group AB, 556679-7410, Götgatan 78, Stockholm. Förvaltare adv Krister Levin, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Edgångssammanträde 2012-11-27 kl 9.00.
Namn: Effektiv Entreprenad i Stockholm AB
Kungörelse-id
K492196/12
Personnr/Orgnr
5566928932
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2012-10-16
Följande gäldenärer har 2012-10-11 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar. Effektiv Entreprenad i Stockholm AB, 556692-8932, med senast kända adress Valthornsvägen 25, Uppsala. Förvaltare jur.kand Hans Ödén, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm. Edgångssammanträde 2012-11-27 kl 10.30.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).