Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

73444 träffar
Namn: Vagnhärad Livsmedel AB
Kungörelse-id
K518158/19
Personnr/Orgnr
5590703756
Uppgiftslämnare
Nyköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Vagnhärad Livsmedel AB, 559070-3756, c/o Kaliber Advokatbyrå AB, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm, har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-10-25 kl. 10.30 i tingsrättens lokaler, Folkungavägen 4, Nyköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Linda Schenholm, Advokatfirman Carler KB, Box 7557, 103 93 Stockholm.
Namn: Viktoras Bartusis
Kungörelse-id
K518197/19
Personnr/Orgnr
19840811743
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. Fortsatta kungörelser i konkurserna kom-mer att annonseras i Helsing-borgs Dagblad. Borgenärerna kallas till nedanstående edgångssammanträden, som hålls i tingsrättens lokaler, Gasverksgatan 17, Helsingborg, genom denna kungörelse. 1. Viktoras Bartusis, 19840811-7433, Nybovägen 10, Åstorp. Förvaltare är advokaten Christer Lewold, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Tel: 042-194180. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.30. 2. Weelia Enterprise AB, 559096-2881, Box 1005, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Peter Thörnwall, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.10. 3. Weko Transport AB, 559045-4681, Västra Tallgatan 32, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Anders Ripp, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssamman-träde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.20.
Namn: Weelia Enterprise AB
Kungörelse-id
K518197/19
Personnr/Orgnr
5590962881
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. Fortsatta kungörelser i konkurserna kom-mer att annonseras i Helsing-borgs Dagblad. Borgenärerna kallas till nedanstående edgångssammanträden, som hålls i tingsrättens lokaler, Gasverksgatan 17, Helsingborg, genom denna kungörelse. 1. Viktoras Bartusis, 19840811-7433, Nybovägen 10, Åstorp. Förvaltare är advokaten Christer Lewold, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Tel: 042-194180. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.30. 2. Weelia Enterprise AB, 559096-2881, Box 1005, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Peter Thörnwall, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.10. 3. Weko Transport AB, 559045-4681, Västra Tallgatan 32, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Anders Ripp, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssamman-träde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.20.
Namn: Weko Transport AB
Kungörelse-id
K518197/19
Personnr/Orgnr
5590454681
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. Fortsatta kungörelser i konkurserna kom-mer att annonseras i Helsing-borgs Dagblad. Borgenärerna kallas till nedanstående edgångssammanträden, som hålls i tingsrättens lokaler, Gasverksgatan 17, Helsingborg, genom denna kungörelse. 1. Viktoras Bartusis, 19840811-7433, Nybovägen 10, Åstorp. Förvaltare är advokaten Christer Lewold, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Tel: 042-194180. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.30. 2. Weelia Enterprise AB, 559096-2881, Box 1005, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Peter Thörnwall, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssammanträde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.10. 3. Weko Transport AB, 559045-4681, Västra Tallgatan 32, Helsingborg. Förvaltare är advokaten Anders Ripp, Box 1422, 251 14 Helsingborg. Tel: 042-4537900. Edgångssamman-träde kommer att hållas 2019-10-21 kl 10.20.
Namn: ExScale Biospecimen Solutions AB
Kungörelse-id
K518201/19
Personnr/Orgnr
5568926090
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
ExScale Biospecimen Solutions AB, 556892-6090, Dag Hammarskjölds väg 26, 752 37 Uppsala, har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-11-04 kl. 08:55 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Ove Sjöblom, Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, 751 41 Uppsala, tel. 018- 18 90 00. Uppsala tingsrätt
Namn: SpeedBike i Norrköping AB
Kungörelse-id
K518221/19
Personnr/Orgnr
5569967093
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer försattes 2019-09-11 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingshuset, Olai Kyrkogata 58, Norrköping, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. - SpeedBike i Norrköping AB i likvidation, 556996-7093, c/o Kristian Jensen, Box 74, Mjölby. Edgångssammanträde hålls 2019-10-22 kl. 13.50. Förvaltare är advokat Marcus Hallsten, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB , Box 1234, 600 42 Norrköping, tel 011-12 92 00. - FPP Supplies AB i likvidation, 559037-3303, c/o Kristian Jensen, Box 74, Mjölby. Edgångssammanträde hålls 2019-10-22 kl. 14.00. Förvaltare är advokat Henrik Stenberg, Avenir Advokater AB, Drottninggatan 19, 602 24 Norrköping, tel 011-10 37 10.
Namn: FPP Supplies AB
Kungörelse-id
K518221/19
Personnr/Orgnr
5590373303
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer försattes 2019-09-11 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingshuset, Olai Kyrkogata 58, Norrköping, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. - SpeedBike i Norrköping AB i likvidation, 556996-7093, c/o Kristian Jensen, Box 74, Mjölby. Edgångssammanträde hålls 2019-10-22 kl. 13.50. Förvaltare är advokat Marcus Hallsten, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB , Box 1234, 600 42 Norrköping, tel 011-12 92 00. - FPP Supplies AB i likvidation, 559037-3303, c/o Kristian Jensen, Box 74, Mjölby. Edgångssammanträde hålls 2019-10-22 kl. 14.00. Förvaltare är advokat Henrik Stenberg, Avenir Advokater AB, Drottninggatan 19, 602 24 Norrköping, tel 011-10 37 10.
Namn: Hedins mat AB
Kungörelse-id
K518233/19
Personnr/Orgnr
5568796519
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-09-13
I konkursen Hedins mat AB, 556879-6519, Ervalla, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-10-09 hos Örebro tingsrätt, Box 383, 70147 Örebro. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-12-18.
Namn: Läskkungen Sweden AB
Kungörelse-id
K518248/19
Personnr/Orgnr
5568404296
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-10-31 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Läskkungen Sweden AB i likvidation, 556840-4296, med säte i Malmö. Förvaltare är Niklas Ernulf, Box 226, 201 22 Malmö, 040-6642600. Edgång hålls kl. 10.30. (K 8532-19)
Namn: Anderssons Solskydd AB
Kungörelse-id
K518249/19
Personnr/Orgnr
5569675704
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-13
Nedanstående gäldenärer har 2019-09-11 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-10-31 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Anderssons Solskydd AB, 556967-5704, Fanjunkarev. 6, Höllviken. Förvaltare är Glenn Brorström, Box 4171, 203 13 Malmö, 040-664 44 00. Edgång hålls kl. 10.40 (K 8539-19)
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).