Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K86336/19
Namn
Suderhälsan AB
Personnr/Orgnr
5566870605
Uppgiftslämnare
Gotlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Suderhälsan AB, 556687-0605, Träkumla Ingvards 527, 621 94 Visby, har 2019-02-11 försatts i konkurs vid Gotlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls torsdagen den 21 mars 2019
kl. 14.00 i tingshuset i Visby, Artillerigatan 2 A, 621 45 Visby. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Niklas Körling, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Stockholm, Tillsynsmyndigheten, 106 65 Stockholm.

Kungörelse-id
K86346/19
Namn
Bostadsrättsföreningen Vändburgshus
Personnr/Orgnr
7164049988
Uppgiftslämnare
Gotlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Bostadsrättsföreningen Vändburgshus, 716404-9988, c/o Jan Bergvall, Hablingbo Simes 440, 623 42 Havdhem, har 2019-02-11 försatts i konkurs vid Gotlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls torsdagen den 21 mars 2019
kl. 14.15 i tingshuset i Visby, Artillerigatan 2 A, 621 45 Visby. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Niklas Körling, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Stockholm, Tillsynsmyndigheten, 106 65 Stockholm.

Kungörelse-id
K86381/19
Namn
Storstockholms Eltjänst AB
Personnr/Orgnr
5568224017
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Bevakningsförfarande ska äga rum i K 12262-18, Storstockholms Eltjänst AB, 556822-4017. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2019-03-11.

Kungörelse-id
K86489/19
Namn
Mahsa AB
Personnr/Orgnr
5590760053
Uppgiftslämnare
Sundsvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Mahsa AB, 559076-0053, Russvägen 10, 857 52 Sundsvall,
har 2019-02-11 försatts i konkurs vid Sundsvalls tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 kl. 09.00 i tingsrättens lokaler Storgatan 39, Sundsvall. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Peter Thoms, Advokatfirman Abersten HB, Box 80, 851 02 Sundsvall, tel. 060-15 07 50.

Kungörelse-id
K86493/19
Namn
TKP Construction AB
Personnr/Orgnr
5566453816
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 10462-14, TKP Construction AB, 556645-3816

Kungörelse-id
K86494/19
Namn
AB Liros Electronic
Personnr/Orgnr
5560861113
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 7057-17, AB Liros Electronic, 556086-1113

Kungörelse-id
K86495/19
Namn
Barista FTC AB
Personnr/Orgnr
5567080642
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 3360-18, Barista FTC AB, 556708-0642

Kungörelse-id
K86496/19
Namn
Malmö Outdoor AB
Personnr/Orgnr
5568154123
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 5286-18, Malmö Outdoor AB, 556815-4123

Kungörelse-id
K86497/19
Namn
EJAB Holding AB
Personnr/Orgnr
5590133897
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 6666-18, EJAB Holding AB i likvidation, 559013-3897

Kungörelse-id
K86498/19
Namn
Barnells Deli AB
Personnr/Orgnr
5569161671
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

I följande konkurser har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslagen kan göras hos Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-09.
K 3779-18, Barnells Deli AB, 556916-1671