Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K92981/19
Namn
Fisk & Viltbilen i Norden Handelsbolag
Personnr/Orgnr
9697144492
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-04-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.
Fisk & Viltbilen i Norden Handelsbolag, 969714-4492, Båstadsgatan 15, 214 39, Malmö. Förvaltare är Johan Schubert, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. Edgång hålls kl. 10.10. (K 11662-18)

Kungörelse-id
K93036/19
Namn
Tommy Mård
Personnr/Orgnr
19610212625
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Tommy Mård, 610212-6254, Sunne, har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Hovrätten för Västra Sverige, Göteborg. Edgångssammanträde hålls 2019-04-02, kl. 10.15, Rådhuset, Stora Torget, Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Hans Berglund,
Box 606, 651 13 Karlstad, tel. 054-21 25 35.

Kungörelse-id
K93080/19
Namn
JA construction Handelsbolag
Personnr/Orgnr
9697728120
Uppgiftslämnare
Borås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

JA construction Handelsbolag, 969772-8120, Mellåsvägen 7, 438 98 Hindås, har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Borås tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-10 kl 10:05 i rådhuset, Österlånggatan 35-37, Borås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Michael Wiik, Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås, tel 033-211530. Kungörelser i konkursen kommer fortsättningsvis att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Kungörelse-id
K93106/19
Namn
Sportassistans i Umeå AB
Personnr/Orgnr
5569421794
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Sportassistans i Umeå AB, 556942-1794, Glimmervägen 7 F, 907 40 Umeå har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Umeå
tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-27, kl 08.30 i
tingsrättens lokaler, Nygatan 45, Umeå. Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Fredrik Sundin, Ackordcentralen Norrland AB, Box 4066, 904 03 Umeå. K 412-19

Kungörelse-id
K93129/19
Namn
Solens Bakgård AB
Personnr/Orgnr
5569425530
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Solens Bakgård AB i likvidation, 556942-5530, c/o Nordström Advokater AB, Box 1022, 751 40 Uppsala, har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-08 kl. 08:40 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Anders Norman, Zedendahl Advokatbyrå Norman AB, Stora torget 3, 753 20 Uppsala, tel. 018-14 17 00.
Uppsala tingsrätt

Kungörelse-id
K93143/19
Namn
1 Hus Till AB
Personnr/Orgnr
5568061708
Uppgiftslämnare
Hudiksvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

1 Hus Till AB, 556806-1708, Olaus Petrigatan 4, 2 tr, 115 34 Stockholm, har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Hudiksvalls tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-01 kl. 10.20, Hudiksvalls tingsrätt, Lagmansgatan 1. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Björn Myhrberg, Advokatfirman Abersten HB, Box 1031, 824 11 Hudiksvall. Tillsynsmyndighet är Kronofogden Konkurstillsyn, Box 39, 851 02 Sundsvall. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar. Tingsrättens målnummer K 322-19.

Kungörelse-id
K93145/19
Namn
Jimport Trading Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5564399714
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Upphävd konkurs
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Sedan Norrköpings tingsrätt genom beslut den 21 januari 2019 försatt Jimport Trading Aktiebolag, 556439-9714, i konkurs, har Göta hovrätt den 13 februari 2019 upphävt tingsrättens beslut.

Kungörelse-id
K95314/19
Namn
Bengt-Olov Isakssons dödsbo
Personnr/Orgnr
5912178539
Uppgiftslämnare
Lycksele tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Bengt-Olov Isakssons dödsbo, 19591217-8539, Kyrkobergsvägen 8, 912 33
Vilhelmina sattes 2019-02-13 i konkurs vid Lycksele tingsrätt.
Edgångssammanträde hålls 2019-03-25 kl. 10.00 i tingsrättens lokaler, Bångvägen
14, Lycksele. Borgenärerna kallas till sammanträde genom denna kungörelse.
Förvaltare är advokaten Magnus Lindblom vid Advokatbyrån
Kaiding Kommanditbolag Box 124, 901 04 Umeå, tfn. 010-199 07 00.

Kungörelse-id
K86334/19
Namn
Lawinett Mode AB
Personnr/Orgnr
5560707282
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Jönköpings tingsrätt 2019-02-11. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Hamngatan 15, Jönköping 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare i konkurserna är advokat Mats Aronson, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, tel:036-30 59 80.
1. K605-19, Lawinett Mode AB, 556070-7282, Västra Storgatan 2, 553 13 Jönköping, kl 09.45
2. K 606-19, Lawinett Mode i Småland AB, 556334-0032, Västra Storgatan 2, 553 15 Jönköping, kl 09.55

Kungörelse-id
K86334/19
Namn
Lawinett Mode i Småland AB
Personnr/Orgnr
5563340032
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-14
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Jönköpings tingsrätt 2019-02-11. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Hamngatan 15, Jönköping 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare i konkurserna är advokat Mats Aronson, Amber Advokater Jönköping KB, Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, tel:036-30 59 80.
1. K605-19, Lawinett Mode AB, 556070-7282, Västra Storgatan 2, 553 13 Jönköping, kl 09.45
2. K 606-19, Lawinett Mode i Småland AB, 556334-0032, Västra Storgatan 2, 553 15 Jönköping, kl 09.55