Konkursinformation

Träffar: 189
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K673683/18
Namn
Delivery Västra Götaland AB
Personnr/Orgnr
5590882048
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Delivery Västra Götaland AB, 559088-2048, Tegelbrännargatan 4, Vänersborg, har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Konkursen ska i fortsättningen handläggas av Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg. Edgångssammanträde hålls 2019-01-21 kl 13.30 i tingsrättens lokaler, Hamngatan 6, Vänersborg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Paula Save, Advokatfirman Hammar KB, Box 154, 451 16
Uddevalla, tel 0522-65 33 00. Fristdag är såvitt kan bedömas 2018-12-04. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Kungörelse-id
K676488/18
Namn
Städkomfort Västra Mälardalen AB
Personnr/Orgnr
5569525123
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Städkomfort Västra Mälardalen AB, 556952-5123, Kungsgatan 33, Kungsör. Förvaltare Gustav Kling, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-22 kl 09.00.

Kungörelse-id
K676489/18
Namn
MSDL Group AB
Personnr/Orgnr
5569391625
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
MSDL Group AB i likvidation, 556939-1625, c/ o likvidatorn, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm. Förvaltare Mikael Söderman, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-22 kl 10.00.

Kungörelse-id
K676490/18
Namn
Miljöstäd & Bemanning i Svea AB
Personnr/Orgnr
5568289887
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Miljöstäd & Bemanning i Svea AB, 556828-9887, Box 3010, 183 03 Täby. Förvaltare Alexandra Jaktelius Ferm, Box 7836, 103 98 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-22- kl 09.00.

Kungörelse-id
K676491/18
Namn
Feckin AB
Personnr/Orgnr
5569799975
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Feckin AB i likvidation, 556979-9975, c/o likvidatorn, Brunnsgatan 7, 111 38 Stockholm. Förvaltare Ulf Andersen, Box 55555, 102 04 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-29 kl 09.00.

Kungörelse-id
K676492/18
Namn
Nantraco Sweden AB
Personnr/Orgnr
5569452005
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Nantraco Sweden AB i likvidation, 556945-2005, c/o likvidatorn, Box 7557, 103 93 Stockholm. Förvaltare Lars Eric Gustafsson, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-22 kl 09.30.

Kungörelse-id
K676493/18
Namn
Vasastan Bilservice AB
Personnr/Orgnr
5590083514
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-06. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Vasastan Bilservice AB, 559008-3514, S:t Eriksgatan 99, Stockholm. Förvaltare Morgan Kvarnström, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-22 kl 10.30.

Kungörelse-id
K676650/18
Namn
aGunbi Invest AB,
Personnr/Orgnr
5569989154
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-06 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1.aGunbi Invest AB, 556998-9154, Box 2135, Göteborg, kl.13:50. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610.
2.SWEDISH GENERAL GROSS AB i likvidation, 556922-4891, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 15:40. Förvaltare Johan Sölveland, Box 2259, 403 14 Göteborg, 031-7104000.
3.JAG I GÖTEBORG AB i likvidation, 559073-7291, Box 2523, Göteborg, kl.15:00. Förvaltare Mercedes Anderås, Box 11025, 404 21 Göteborg 010-6141000.

Kungörelse-id
K676650/18
Namn
SWEDISH GENERAL GROSS AB
Personnr/Orgnr
5569224891
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-06 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1.aGunbi Invest AB, 556998-9154, Box 2135, Göteborg, kl.13:50. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610.
2.SWEDISH GENERAL GROSS AB i likvidation, 556922-4891, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 15:40. Förvaltare Johan Sölveland, Box 2259, 403 14 Göteborg, 031-7104000.
3.JAG I GÖTEBORG AB i likvidation, 559073-7291, Box 2523, Göteborg, kl.15:00. Förvaltare Mercedes Anderås, Box 11025, 404 21 Göteborg 010-6141000.

Kungörelse-id
K676650/18
Namn
JAG I GÖTEBORG AB
Personnr/Orgnr
5590737291
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-06 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-29 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1.aGunbi Invest AB, 556998-9154, Box 2135, Göteborg, kl.13:50. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610.
2.SWEDISH GENERAL GROSS AB i likvidation, 556922-4891, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 15:40. Förvaltare Johan Sölveland, Box 2259, 403 14 Göteborg, 031-7104000.
3.JAG I GÖTEBORG AB i likvidation, 559073-7291, Box 2523, Göteborg, kl.15:00. Förvaltare Mercedes Anderås, Box 11025, 404 21 Göteborg 010-6141000.