Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K80859/19
Namn
N & S Sport AB
Personnr/Orgnr
5565821351
Uppgiftslämnare
Falu tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

I konkursen N & S Sport AB, 556582-1351, har upprättats utdelningsförslag och förvalt-ningsredogörelse samt slut-redovisning och tillsynsmyndig-hetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndig-heten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelnings-förslaget kan göras hos Falu tingsrätt, mål K 1554-16, Box 102, 791 23 Falun, senast
2019-03-04. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast
2019-04-29.

Kungörelse-id
K80871/19
Namn
Sjuttiosju82 AB
Personnr/Orgnr
5591123780
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Sjuttiosju82 AB, 559112-3780, Spolegatan 4, Lund, har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-22 kl. 09.45, i tingsrättens lokaler, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Dan Nordenberg, Föreningsgatan 217, 261 51 Landskrona, 0418-399 990. Konkursbeslutet ska, vad gäller bestämmande av fristdag, såvitt kan bedömas anses grundat på en ansökan om företagsrekonstruktion som inkom 2019-01-17.

Kungörelse-id
K80899/19
Namn
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB
Personnr/Orgnr
5569247975
Uppgiftslämnare
Hudiksvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

I konkursen Fastigheterna på Kullen i Alfta AB, 556924-7975, Box 190, 821 22 Bollnäs, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2019-04-04 göra det skriftligen i två exemplar hos Hudiksvalls tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall.

Kungörelse-id
K80943/19
Namn
Bertilssons logistik i Sösdala AB
Personnr/Orgnr
5565330338
Uppgiftslämnare
Hässleholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Bertilssons logistik i Sösdala AB, 556533-0338, Lunnahöja 6137, 281 92 Hässleholm, har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Hässleholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-14 kl. 09.00, Hässleholms Tingsrätt, Tingshusgatan 3. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult, Box 275, 281 23 Hässleholm, 0451-710 400. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Norra Skåne.

Kungörelse-id
K80985/19
Namn
Lukasz Pisanko
Personnr/Orgnr
19850825415
Uppgiftslämnare
Södertälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Lukasz Pisanko, 19850825-4151, Frejgatan 13, 114 79 Stockholm har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Södertälje tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-25 kl. 09:00 i tingsrättens lokaler, Storgatan 17, Södertälje. Borgenärer kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Förvaltare är advokaten Advokat Maria Westlund, Barmoro & Westlund Advokatbyrå HB, Köpmangatan 3, 4 tr, 151 71 Södertälje.

Kungörelse-id
K80987/19
Namn
Jobstep Sverige AB
Personnr/Orgnr
5569413346
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

I Jobstep Sverige AB, 556941-3346, konkurs skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen skall göra det skriftligen i 2 ex. hos Malmö tingsrätt, Konkursavdelningen, Box 265, 201 22 Malmö, senast 2019-03-21.

Kungörelse-id
K80994/19
Namn
Amazing Green Thai AB
Personnr/Orgnr
5590061270
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Amazing Green Thai AB, 559006-1270, Byggmästaregatan 11 A, Lund, har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-22 kl. 10.00, i tingsrättens lokaler, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Charlotte Andersson, Box 1246, 221 05 Lund, 046-124030.

Kungörelse-id
K81034/19
Namn
Magnus Johansson
Personnr/Orgnr
19641111199
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Magnus Johansson, 641111-1997, Norrby Solhem, 597 91 Åtvidaberg sattes 2019-02-07 i konkurs, K 248-19, vid Linköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-28 kl 10.15 i tingsrättens lokaler, Brigadgatan 3, Linköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Magnus Nedstrand, Box 465, 581 05 Linköping, tfn 013-35 62 00.

Kungörelse-id
K81056/19
Namn
Nära & Kära i Stockholm AB
Personnr/Orgnr
5565355871
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-04-05, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K1976-19, Nära & Kära i Stockholm AB, 556535-5871, Postiljonv. 33, Enskede, kl 09.00. Förvaltare är Nils Åberg, Box 7557, 103 93 Stockholm, 08-52253200.

Kungörelse-id
K81057/19
Namn
Trädfällarlaget Syd AB
Personnr/Orgnr
5564155256
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-11
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-04-05, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K1977-19, Trädfällarlaget Syd AB, 556415-5256, Postiljonv. 33, Enskede, kl 09.05. Förvaltare är Nils Åberg, Box 7557, 103 93 Stockholm, 08-52253200.