Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

69545 träffar
Namn: AXIF Consulting AB
Kungörelse-id
K228954/19
Personnr/Orgnr
5566502323
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
AXIF Consulting AB i likvidation, 556650-2323, c/o Adv.byrån Juristcentrum HB, Box 306, Halmstad, sattes 2019-04-16 i konkurs vid Varbergs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-12 kl. 13.15 i Tingshuset, Östra Långgatan 7, Varberg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Maria Almgren, Skolgatan 14, 311 31 Falkenberg, tfn 0346-71 55 50.
Namn: Rafal Berdowski
Kungörelse-id
K229045/19
Personnr/Orgnr
7312159598
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
KONKURSBESLUT Rafal Berdowski, 19731215-9598, c/o Michal Sochanowski, Turingegatan 28 A Lgh 1001, 151 36 Södertälje, försattes 2019-04-16 i konkurs vid Södertälje tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-03, kl.09:10 i tingsrättens lokaler, Storgatan 17, Södertälje. Borgenärerna kallas genom denna kungörelse. Förvaltare Advokat Maria Westlund, Barmoro & Westlund Advokatbyrå HB, Köpmangatan 3, 4 tr, 151 71 Södertälje, 08-550 875 10.
Namn: Dödsboet efter Kristina Evadotter Jonsson
Kungörelse-id
K229053/19
Personnr/Orgnr
5812080082
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-04-23
I konkursen dödsboet efter Kristina Evadotter Jonsson, 581208-0082, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2019-05-28 göra det skriftligen i två exemplar hos Örebro tingsrätt, Box 383, 701 47 Örebro.
Namn: Boximporten AB
Kungörelse-id
K229083/19
Personnr/Orgnr
5590068721
Uppgiftslämnare
Borås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Boximporten AB, 559006-8721, Smedsgården 6, 516 90 Dalsjöfors, har 2019-04-15 försatts i konkurs vid Borås tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-05 kl 10:00 i rådhuset, Österlånggatan 35-37, Borås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är jur kand Branka Stojkovic, Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås, tel 033-222850.
Namn: Texas Steakhouse AB
Kungörelse-id
K229091/19
Personnr/Orgnr
5569709040
Uppgiftslämnare
Uddevalla tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-04-23
I konkursen Texas Steakhouse AB, Strömstad 556970-9040, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Uddevalla tingsrätt, Box 323, 451 18 Uddevalla, senast den 14 maj 2019. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast den 23 juli 2019.
Namn: Nyhems Tobak Aktiebolag
Kungörelse-id
K229097/19
Personnr/Orgnr
5564655222
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Nyhems Tobak Aktiebolag, 556465-5222, Nyhemsgatan 6 C, 302 49 Halmstad, har 2019-04-16 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 3 juni 2019 kl. 13.00, i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Björn Nilsson, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Hamngatan 11, 302 43 Halmstad.
Namn: Mediakonsult och Förvaltning i Roslagen AB
Kungörelse-id
K229098/19
Personnr/Orgnr
5590875323
Uppgiftslämnare
Norrtälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Mediakonsult och Förvaltning i Roslagen AB i likvidation, 559087-5323, c/o Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm, försattes 2019-04-16 i konkurs vid Norrtälje tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-13 kl. 10:00 i tingshuset, Astrid Lindgrens gata 7, Norrtälje. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Anders Nilsson, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, tel. 08-507 200 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Kurt Anderssons dödsbo
Kungörelse-id
K229127/19
Personnr/Orgnr
19400518411
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Kurt Erik Anderssons dödsbo, 19400518-4116, Lycket 2, 312 53 Hishult, har 2019-04-16 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-03 kl. 13:15, i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Hanna Spets, Amber Advokater Halmstad KB, Box 363, 301 09 Halmstad.
Namn: Trädgård & Design Stockholm AB
Kungörelse-id
K229131/19
Personnr/Orgnr
5590579206
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-04-16. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-06-14, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K 6065-19,Trädgård & Design Stockholm AB, 5590579206,Söderby Torg 3, Rönninge, kl 09.00. Förvaltare är Håkan Rudström, Box 1203, 751 42 Uppsala,018-16 18 50.
Namn: Tadeusz Kinski
Kungörelse-id
K229132/19
Personnr/Orgnr
19410530543
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-23
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-04-16. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-06-14, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K 4637-19,Tadeusz Kinski, 4105305439, Diagnosvägen 4 G, Huddinge, kl 09.15. Förvaltare är Erik Strömqvist,Box 7836, 103 98 Stockholm,08-4078800.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).