Konkursinformation

Träffar: 189
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K679289/18
Namn
Integrab AB
Personnr/Orgnr
5590400833
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I konkursen Integrab AB, 559040-0833, ska bevaknings-förfarande äga rum. De som vill bevaka fodringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2019-02-04 göra det skriftligen i två exemplar hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg.

Kungörelse-id
K679315/18
Namn
Fotohuset i Eslöv AB
Personnr/Orgnr
5563945178
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Fotohuset i Eslöv AB, 556394-5178, Västergatan 4, Eslöv, har 2018-12-10 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-25 kl. 9.30, i tingsrättens lokaler, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är jur kand Ann-Christine Halén, c/o Ackordscentralen Syd, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, 040-741 85. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Sydsvenskan.

Kungörelse-id
K679419/18
Namn
Pizzeria Paros Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5564613676
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Undanröjd konkurs
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Göta hovrätt har den 10 december 2018 undanröjt Kalmar tingsrätts beslut i mål K3537-18 att försätta Pizzeria Paros Aktiebolag, 556461-3676, i konkurs och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Kungörelse-id
K679532/18
Namn
Position Niklas Wrångberg AB
Personnr/Orgnr
5566149141
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Position Niklas Wrångberg AB, 556614-9141, Kvarngatan 33, 593 33 Västervik, har 2018-12-10 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-02-06 kl. 09:30, Kalmar tingsrätt, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Bill Kronqvist, c/o Kronqvist Advokatbyrå, Brunnsgatan 12, 593 30 Västervik, 070-5304698. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes tidningar.

Kungörelse-id
K670807/18
Namn
Juha Valkola
Personnr/Orgnr
19631007939
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

I konkursen Juha Valkola, 631007-9394, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg, senast 2019-01-02. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-11.

Kungörelse-id
K670846/18
Namn
Vårt Fönster i Falkenberg AB
Personnr/Orgnr
5564169984
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

I konkursen Vårt Fönster i Falkenberg Aktiebolag, 556416-9984, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg, senast 2019-01-02. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-11.

Kungörelse-id
K673432/18
Namn
A Julaei Taxi AB
Personnr/Orgnr
5567075147
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

A Julaei Taxi AB, 556707-5147, c/o Ali Julaei, Grävlingsvägen 2, 745 71 Enköping, har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr. Uppsala 2019-02-04, kl. 08:30. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Sara Lööf, Nordström Advokater AB, Box 1022, 751 40 Uppsala, tel. 018-15 76 80.

Kungörelse-id
K673496/18
Namn
Thorens Bil AB
Personnr/Orgnr
5590213657
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Thorens Bil AB, 559021-3657, Duverum 234, 373 00 JÄMJÖ, har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Blekinge tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-28 kl. 09.15, i Rådhuset, Stortorget, Karlskrona. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Per Swahn, c/o Advokatfirman Werner HB, Box 103, 371 22 Karlskrona, 0455-824 90. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Malmö.

Kungörelse-id
K673624/18
Namn
Mac Danielsson
Personnr/Orgnr
19760302051
Uppgiftslämnare
Norrtälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

Mac Danielsson, 19760302-0517, Vedastigen 5, 761 12 Bergshamra, sattes 2018-12-06 i konkurs vid Norrtälje tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-17 kl. 09.45 i tingshuset, Astrid Lindgrens gata 7, Norrtälje. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Emma Berglund, Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715, 101 33 Stockholm, tfnr:08-505 501 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Kungörelse-id
K673668/18
Namn
Hörnefors Blommor AB
Personnr/Orgnr
5567149223
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2018-12-11
Kungörelse

I konkursen Hörnefors Blommor AB, 556714-9223, skall bevakningsförfarande äga rum. Den som vill bevaka fordringar i konkursen skall göra detta skriftligen i 2 ex hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-01-10.