Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K92770/19
Namn
Foto Norden AB
Personnr/Orgnr
5560869900
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

I följande konkurser skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkurserna skall göra det skriftligen i 2 ex hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG, senast 2019-04-02
1. Foto Norden AB, 556086-9900
2. Sandarna Konditori AB, 556757-2853


Kungörelse-id
K92770/19
Namn
Sandarna Konditori AB
Personnr/Orgnr
5567572853
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

I följande konkurser skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkurserna skall göra det skriftligen i 2 ex hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG, senast 2019-04-02
1. Foto Norden AB, 556086-9900
2. Sandarna Konditori AB, 556757-2853


Kungörelse-id
K92842/19
Namn
TSD Tuning AB
Personnr/Orgnr
5590107271
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

K514-19, TSD Tuning AB, 559010-7271, Muskötvägen 4, 302 62 Halmstad, har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-22 kl 10.35 i tingsrättens lokaler, Hamngatan 15, Jönköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Mikael Halonen Carling, Amber Advokater Värnamo KB, Box 744, 331 27 Värnamo, tel:0370-37 87 70

Kungörelse-id
K92868/19
Namn
Bästbygg i Södertälje AB
Personnr/Orgnr
5568858319
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Bästbygg i Södertälje AB, 556885-8319, Geometrivägen 3-7, Kungens kurva, försattes 2019-02-13 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 kl. 13.40 i tingshuset, Olai Kyrkogata 58, Norrköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Pernilla Tilly Nors, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Box 1234, 600 42 Norrköping, tel 011-12 92 00.

Kungörelse-id
K92871/19
Namn
Fresco Food AB
Personnr/Orgnr
5562556745
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Fresco Food AB, 556255-6745, Bolandsgatan 9, 753 23 Uppsala, har 2019-02-13, försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-08 kl. 08:35 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Ola Nordström, Nordström Advokater AB, Box 1022, 751 40 Uppsala, tel. 018- 15 76 80.
Uppsala tingsrätt

Kungörelse-id
K92874/19
Namn
Bojen Stockholm AB
Personnr/Orgnr
5569842197
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Bevakningsförfarande ska äga rum i Bojen Stockholm AB, 556984-2197, konkurs. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i konkursen ska göra det senast 2019-03-27, genom att skriva till tingsrätten på adress Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm.

Kungörelse-id
K92941/19
Namn
AB Rederi Fyris
Personnr/Orgnr
5568821424
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Konkursgäldenär: AB Rederi Fyris, 556882-1424
I konkursen har det upprättats utdelningsförslag, förvaltningsredogörelse samt slutredovisning med tillsynsmyndighetens yttrande. Handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten på nedanstående adress och hos tillsynsmyndigheten.
Invändning mot utdelningsförslaget görs hos tingsrätten senast den 8 mars 2019. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast den 15 maj 2019.

Uppsala tingsrätt
Avdelning 2
Box 1113
751 41 Uppsala

Kungörelse-id
K92978/19
Namn
Karin Juhlin
Personnr/Orgnr
19550521360
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-04-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.
Karin Juhlin, 550521-3602, Almedalsgatan 7 A, Malmö. Förvaltare är Bo Ransnäs, Box 226, 201 22. Malmö, 040-664 26 00. Edgång hålls kl. 09.40. (K 8905-18)

Kungörelse-id
K92979/19
Namn
Container aqua i Sthlm AB
Personnr/Orgnr
5590028816
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-04-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.
Container aqua i Sthlm AB, 559002-8816, Box 1301, 116 74 Stockholm. Förvaltare är Annika Boström, Storgatan 22 A, 211 42 Malmö, 040-17 00 40. Edgång hålls kl. 09.50. (K 11778-18)

Kungörelse-id
K92980/19
Namn
Angel Transport AB
Personnr/Orgnr
5568357304
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-04-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.
Angel Transport AB, 556835-7304, Postia 124, 214 13 Malmö. Förvaltare är Karin Strandberg, Box 4171, 203 13, Malmö, 040-664 44 00. Edgång hålls kl. 10.00. (K 11279-18)