Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

70566 träffar
Namn: Farzad Taghinejad AB
Kungörelse-id
K294470/19
Personnr/Orgnr
5590708144
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-15 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-06-27 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Farzad Taghinejad AB i likvidation, 559070-8144, c/o Kron Advokater AB, Jungmansg. 12, 211 11 Malmö. Förvaltare är Håkan Hallström, Box 4171, 203 13 Malmö, 040-664 44 00. Edgång hålls kl. 11.40. (K 4644-19)
Namn: Contifurn Trading AB
Kungörelse-id
K294471/19
Personnr/Orgnr
5567655849
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-15 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-06-27 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Contifurn Trading AB i likvidation, 556765-5849, c/o Kron Advokater, Jungmansg. 12, 211 11 Malmö. Förvaltare är Leif Ljungholm, Storg. 22 A, 211 42 Malmö, 040-17 00 40. Edgång hålls kl. 11.50 (K 4647-19)
Namn: Oakandinch AB, 556870-6260
Kungörelse-id
K294540/19
Personnr/Orgnr
5568706260
Uppgiftslämnare
Nacka tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Oakandinch AB, 556870-6260, Norra vägen 18, 392 34 Kalmar, sattes 2019-05-17 i konkurs vid Nacka tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-12, kl 11.30, i tingshuset, Sicklastråket 1, Nacka. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Alexandra Jaktelius Ferm, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Box 7836, 103 98 Stockholm, tel 08-407 88 00.
Namn: Ablahad Västerås AB
Kungörelse-id
K294559/19
Personnr/Orgnr
5591566822
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Ablahad Västerås AB, 559156-6822, Kopparbergsvägen 16, 722 13 Västerås, har 2019-05-16 för-satts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-19 kl 10.00, i tingsrättens lokaler, Sigurds-gatan 22, Västerås. Borgenärer-na kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Marcus Rudstam, tel. 021-38 12 00, Advokathuset Actus AB, Sturegatan 9 A, 722 13 Västerås.
Namn: Weefix i Malmö AB
Kungörelse-id
K294581/19
Personnr/Orgnr
5568643273
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-17 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-07-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Weefix i Malmö AB i likvidation, 556864-3273, med säte i Malmö. Förvaltare är Glenn Brorström, Box 4171, 203 13 Malmö, 040-664 44 00. Edgång hålls kl. 10.10. (K 4740-19)
Namn: Bunkeflostrands Livs och Cafe AB
Kungörelse-id
K294582/19
Personnr/Orgnr
5568598204
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-17 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-07-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Bunkeflostrands Livs och Cafe AB i likvidation, 556859-8204, med säte i Malmö. Förvaltare är Ulf Yxklinten, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. Edgång hålls kl. 10.20. (K 4739-19)
Namn: Dödsboet efter Fredrik Åström
Kungörelse-id
K294583/19
Personnr/Orgnr
19741011405
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-05-21
Nedanstående gäldenärer har 2019-05-17 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2019-07-04 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Dödsboet efter Fredrik Åström, 19741011-4057, c/o Ann-Charlott Åström, Stenshuvudsgatan 19, Limhamn. Förvaltare är Peter Öfverman, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, 010-151 60 50. Edgång hålls kl. 10.30. (K 4079-19)
Namn: Obbola Byggservice AB
Kungörelse-id
K280364/19
Personnr/Orgnr
5563480036
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-05-20
I konkursen Obbola Byggservice AB, 556348-0036, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-06-10. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-08-20. K 35-17
Namn: PerAxels Snickeri Aktiebolag
Kungörelse-id
K280839/19
Personnr/Orgnr
5569437741
Uppgiftslämnare
Norrtälje tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-05-20
I Per-Axels Snickeri Aktiebolag, 556943-7741, Ekebybacken 21, 761 75, Norrtälje konkurs har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens yttrande däröver. Handlingar hålls tillgängliga hos rätten och hos tillsynsmyndigheten. Invändning mot utdelningsförslaget görs hos Norrtälje tingsrätt, Box 5,761 21 Norrtälje, senast 2019-06-10. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast 2019-08-20.
Namn: Mediarummet F&H AB
Kungörelse-id
K284207/19
Personnr/Orgnr
5563054153
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-05-20
I konkursen K225-16, Mediarummet F&H AB, 556305-4153, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Jönköpings tingsrätt, Box 2243, 550 02 Jönköping, senast 2019-06-10. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-08-20.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).