Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

69545 träffar
Namn: Friskare på jobbet Norden AB
Kungörelse-id
K222881/19
Personnr/Orgnr
5590633490
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Nedanstående gäldenärer har 2019-04-12 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-06-13 i tingsrättens lokaler,Tingsvägen 11, Sollentuna på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Friskare på jobbet Norden AB, 559063-3490, Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna.Edgångssammanträde hålls kl. 09.00. Förvaltare är advokaten Björn Backman, Foyen Advokatfirma KB, Box 7229, 103 89 Stockholm, 08-506 184 00.
Namn: NEA Mikroelektronik Aktiebolag
Kungörelse-id
K222882/19
Personnr/Orgnr
5565985701
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Nedanstående gäldenärer har 2019-04-12 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-06-13 i tingsrättens lokaler,Tingsvägen 11, Sollentuna på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. NEA Mikroelektronik Aktiebolag i likvidation, 556598-5701, c/o Rosengrens Advokatbyrå, Box 2523, 403 17 Göteborg. Edgångssammanträde hålls kl. 9.10. Förvaltare är advokaten Erik Strömqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Box 7836, 103 98 Stockholm, tfn 08-407 88 00.
Namn: Mariusz Jonak
Kungörelse-id
K222902/19
Personnr/Orgnr
19690303323
Uppgiftslämnare
Alingsås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Mariusz Jonak, 19690303-3238, Ryttarebacksvägen 4, 448 33 Floda, sattes 2019-04-12 i konkurs vid Alingsås tingsrätt, Edgångssammanträde hålls 2019-05-24. Kl 10.10, i tingshuset, Södra Ringg 23, Alingsås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Adv Anna Gustafsson, Box 2259, 403 14 Göteborg, 031-710 4000. Fortsättningsvis införs kungörelser i konkursen i G-P.
Namn: Interkardinalstreck AB
Kungörelse-id
K222908/19
Personnr/Orgnr
5566883368
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Interkardinalstreck AB, 556688-3368, c/o Elf, Färgaregatan 18, 522 30 Tidaholm, har 2019-04-12 försatts i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-05-31 kl. 09.30, i tingsrättens lokaler, Eric Ugglas plats 2, Skövde. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Joakim Persson, Advokaterna A4 KB, Älvgatan 16, 531 31 Lidköping, tel. 0510-243 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Västgöta-Bladet.
Namn: Dödsboet efter Mats Granberg
Kungörelse-id
K211821/19
Personnr/Orgnr
7312128510
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-04-16
I konkursen K 13-16, Dödsboet efter Mats Granberg, 731212-8510, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-05-07. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-07-16.
Namn: Muréns i Venenäs AB
Kungörelse-id
K222238/19
Personnr/Orgnr
5568923899
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Muréns i Venenäs AB, 556892-3899, Venenäs 104, 395 94 Rockneby, har 2019-04-11 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-05 kl. 09.00, Kalmar tingsrätt, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Andreas Öhlin, c/o Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar, 0480-442847. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes tidningar.
Namn: Nordiska Festivalbolaget AB
Kungörelse-id
K222319/19
Personnr/Orgnr
5591617211
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-04-16
Bevakningsförfarande ska äga rum i K 14448-18, Nordiska Festivalbolaget AB, 559161-7211. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2019-05-24.
Namn: EM Vilt AB
Kungörelse-id
K222331/19
Personnr/Orgnr
5567777239
Uppgiftslämnare
Eksjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
EM Vilt AB, 556777-7239, Granvägen 11, 570 21 Malmbäck, har 2019-04-12 försatts i konkurs vid Eksjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-05-27 kl. 10.20, i tingshuset, Sofieholmsgatan 7, Eksjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Konkursförvaltare är Advokat Erik M Gabrielsson, Maze Advokater AB, Box 28, 351 03 Växjö. Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Älö Trä AB
Kungörelse-id
K222352/19
Personnr/Orgnr
5567233282
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Älö Trä AB, 556723-3282, Box 17, 598 21 Vimmerby, har 2019-04-12 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-06-05 kl. 10:20, Kalmar tingsrätt, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Tuomas Heinonen, c/o Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Box 124, 351 04 Växjö, 0470-700270. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes tidningar.
Namn: Bygget i Bromma AB
Kungörelse-id
K222400/19
Personnr/Orgnr
5568788714
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-04-16
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-04-11. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Bygget i Bromma AB i likvidation, 556878-8714, c/o likvidatorn, Box 7184, 103 88 Stockholm. Förvaltare Jan Gerdén, Box 27707, 115 91 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-05-28 kl 10.00.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).