Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K74986/19
Namn
Hörnefors Blommor AB
Personnr/Orgnr
5567149223
Uppgiftslämnare
Umeå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

I konkursen Hörnefors Blommor AB, 556714-9223, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den
som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Umeå tingsrätt, Box 138, 901 04 Umeå, senast 2019-03-05. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-13.
K 1266-18

Kungörelse-id
K80836/19
Namn
Våxtorps Partners AB
Personnr/Orgnr
5561667162
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

I konkursen Våxtorps Partners AB, 556166-7162, ska efterbevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och göra gällande förmånsrätt i konkursen ska senast 2019-03-07 göra det skriftligen i två exemplar hos Halmstads tingsrätt, Box 193, 301 05 Halmstad.

Kungörelse-id
K80953/19
Namn
FMPA Freshfood AB
Personnr/Orgnr
5590197918
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

FMPA Freshfood AB, 559019-7918, c/o Patrik Andersson, Kolugnsvägen 7, 741 41 Knivsta har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr. Uppsala den 25 mars 2019, kl. 08:55. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är juristen Anders Martens, Ackordscentralen Stockholm AB Strandvägen 35, 114 56 Stockholm, tel. 08-670 44 00. Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Kungörelse-id
K80954/19
Namn
Halmstads Bokhandel AB
Personnr/Orgnr
5563557999
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Halmstads Bokhandel AB, 556355-7999, Hantverksgatan 24, 302 45 Halmstad, har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-01 kl. 13.00, i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Hanna Spets, Amber Advokater, Box 363, 301 09 Halmstad.

Kungörelse-id
K80979/19
Namn
Hotings Byggnadsförening u.p.a
Personnr/Orgnr
7888000499
Uppgiftslämnare
Östersunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Hotings Byggnadsförening u.p.a., 788800-0499, Parkgatan 8, 833 51 Hoting, har 2019-02-07 försatts i konkurs vid Östersunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-29 kl 10:15 i tingsrättens lokaler, Storgatan 6, Östersund. Borgenärer kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Andreas Victor, F Victors Advokatbyrå HB, Storgatan 30, 831 30 Östersund, 063-15 04 30.

Kungörelse-id
K81079/19
Namn
BÖAL Livs AB
Personnr/Orgnr
5566323753
Uppgiftslämnare
Hudiksvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

I konkursen BÖAL Livs AB, 556632-3753, Hudiksvall, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-03-05 hos Hudiksvalls tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-05-13.

Kungörelse-id
K81121/19
Namn
The shit hit the fan AB
Personnr/Orgnr
5562992429
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
The shit hit the fan AB, 556299-2429 fb Seltec Ventilation AB, Tillinge Ulunda 19, Enköping. Förvaltare Jenny Hildén, Box 716, 114 11 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-03-26 kl 9.30.

Kungörelse-id
K81122/19
Namn
Grozzisterna i Skärholmen AB
Personnr/Orgnr
5569246332
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Grozzisterna i Skärholmen AB, 556924-6332, senast kända adress Mässvägen 15A, Sollentuna. Förvaltare Leonardo Merino, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-03-26 kl. 11.30.

Kungörelse-id
K81123/19
Namn
Fam. Choudhurys AB
Personnr/Orgnr
5569358483
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Fam. Choudhurys AB, 556935-8483, senast adress Mässvägen 15A, Sollentuna. Förvaltare Leonardo Merino, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-03-26 kl 11.30.

Kungörelse-id
K81124/19
Namn
Restaurang TheoHilda AB
Personnr/Orgnr
5569698326
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Restaurang TheoHilda AB, 556969-8326, c/o Hala Aziz, Ekenbergsgatan 14, Södertälje. Förvaltare Linda Schenholm, Box 7557, 103 93 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-03-26 kl 10.30