Konkursinformation

Träffar: 250
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K22416/19
Namn
Flynow scandinavia AB
Personnr/Orgnr
5569046930
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-16
Kungörelse

Nedanstående gäldenär har 2019-01-14 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-02-28 kl 9.20 i tingsrättens lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Flynow scandinavia AB, 556904-6930, Spjutvägen 5B, 175 61 Järfälla. Förvaltare är advokaten Johan Norén, Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm, tfn 08-442 53 00.


Kungörelse-id
K19056/19
Namn
Charlotte Anestam
Personnr/Orgnr
19590704192
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Undanröjd konkurs
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Tingsrätten beslutade den 7 januari 2019 att försätta Charlotte Anestam, 19590704-1924, i konkurs. Svea Hovrätt har den 11 januari 2019 undanröjt tingsrättens beslut och återförvisat ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling .

Kungörelse-id
K19073/19
Namn
Portside Development AB
Personnr/Orgnr
5568823685
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Portside Development AB, 556882-3685, Kvadrantgatan 50, 415 16 Göteborg, har 2019-01-11 försatts i konkurs vid Västman-lands tingsrätt. Edgångssamman-träde hålls 2019-03-06 kl 09.00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgat-an 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Carlos Costa, tel 016-13 40 20, Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna.

Kungörelse-id
K19091/19
Namn
Sven Erik Eriksson
Personnr/Orgnr
19570225667
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

I konkursen Sven Erik Eriksson,570225-6677, ska bevaknings-förfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2019-02-22 göra det skriftligen i två exemplar hos Örebro tingsrätt, Box 383, 701 47 Örebro.

Kungörelse-id
K19146/19
Namn
Tonchabub Thai Kitchen Kommanditbolag
Personnr/Orgnr
9696911230
Uppgiftslämnare
Alingsås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse


Tonchabub Thai Kitchen Kommandibolag, 969691-1230, c/o Klevebrand, Gustav Daléns Gata 7, 417 05 Göteborg, sattes 2019-01-11 i konkurs vid Alingsås tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-01, kl 10.00, i tingshuset, Södra Ringgatan 23, Alingsås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Björn Svensson, Kungsgatan 24, 441 30 Alingsås, 0322-68 01 40. Fortsättningsvis införs kungörelser i konkursen i Göteborgs-Posten.

Kungörelse-id
K19157/19
Namn
Advantage Executive AB
Personnr/Orgnr
5566469689
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Advantage Executive AB, 556646-9689, Hagatorpsvägen 24, 341 40 Ljungby, har 2019-01-11 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-01 klockan 09:45 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Carl Tauson, Box 98, 343 22 Älmhult, 0476-150 10. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålänningen.

Växjö tingsrätt

Kungörelse-id
K19161/19
Namn
företagarskolan i gävleborg ab
Personnr/Orgnr
5565503371
Uppgiftslämnare
Gävle tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-01-15
Kungörelse


Konkursgäldenär: Företagarskolan i Gävleborg AB, 556550-3371
I konkursen har det upprättats utdelningsförslag, förvaltningsredogörelse samt slutredovisning med tillsynsmyndighetens yttrande.
Handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle och hos tillsynsmyndigheten.
Invändning mot utdelningsförslaget görs hos tingsrätten senast den 5 februari 2019.
Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid tingsrätten senast den 16 april 2019.

Kungörelse-id
K19177/19
Namn
Advantage International AB
Personnr/Orgnr
5566232244
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Advantage International AB, 556623-2244, Hagatorpsvägen 24, 341 40 Ljungby, har 2019-01-11 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-01 klockan 09:30 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Carl Tauson, Box 98, 343 22 Älmhult, 0476-150 10. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålänningen.

Växjö tingsrätt

Kungörelse-id
K19184/19
Namn
Håkan Tinglöf
Personnr/Orgnr
19690712211
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Håkan Tinglöf, 690712-2110, Gnestad Tåstad, Vikbolandet, försattes 2019-01-11 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-02-26 kl. 13.40 i tingshuset, Olai Kyrkogata 58, Norrköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Henrik Ringborg, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Box 2124, 600 02 Norrköping, tel 011-28 55 00.

Kungörelse-id
K19194/19
Namn
Unoleo AB
Personnr/Orgnr
5569329823
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-15
Kungörelse

Unoleo AB, 556932-9823, Hagatorpsvägen 24, 341 40 Ljungby, har
2019-01-11 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-01 klockan 09:15 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är
advokaten Carl Tauson, Box 98, 343 22 Älmhult, 0476-150 10. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålänningen.

Växjö tingsrätt