Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K92596/19
Namn
S&R Trading AB
Personnr/Orgnr
5565397535
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
S&R Trading AB, 556539-7535, Box 1542, 183 15 Täby. Förvaltare Morgan Kvarnström, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-04-02 kl 10.30.

Kungörelse-id
K92666/19
Namn
Lennart Nilsson
Personnr/Orgnr
19510718693
Uppgiftslämnare
Vänersborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

I konkursen Lennart Nilsson, 19510718-6933, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 8 april 2019 göra det skriftligen i två exemplar hos Vänersborgs tingsrätt, Hamngatan 6, 462 28 Vänersborg

Kungörelse-id
K92672/19
Namn
Salong Camacho Göteborg AB
Personnr/Orgnr
5569663536
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2019-02-12 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Salong Camacho Göteborg AB, 556966-3536, Länkharvsgatan 72, lgh 1101, Angered, kl 14:10. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
2. Sahar Bonakdar Holding AB, 559097-3748, Marholmsvägen 113 B, Askim, kl 14:00. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
3. Blutechnics AB, 559051-1449, Box 2076, Landvetter, kl 13:20. Förvaltare Camilla Wikland, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600
4. Götes Fisk Aktiebolag, 556348-7262, Box 1017 Kustroddaregatan 2, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610

Kungörelse-id
K92672/19
Namn
Sahar Bonakdar Holding AB
Personnr/Orgnr
5590973748
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2019-02-12 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Salong Camacho Göteborg AB, 556966-3536, Länkharvsgatan 72, lgh 1101, Angered, kl 14:10. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
2. Sahar Bonakdar Holding AB, 559097-3748, Marholmsvägen 113 B, Askim, kl 14:00. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
3. Blutechnics AB, 559051-1449, Box 2076, Landvetter, kl 13:20. Förvaltare Camilla Wikland, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600
4. Götes Fisk Aktiebolag, 556348-7262, Box 1017 Kustroddaregatan 2, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610

Kungörelse-id
K92672/19
Namn
Blutechnics AB
Personnr/Orgnr
5590511449
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2019-02-12 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Salong Camacho Göteborg AB, 556966-3536, Länkharvsgatan 72, lgh 1101, Angered, kl 14:10. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
2. Sahar Bonakdar Holding AB, 559097-3748, Marholmsvägen 113 B, Askim, kl 14:00. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
3. Blutechnics AB, 559051-1449, Box 2076, Landvetter, kl 13:20. Förvaltare Camilla Wikland, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600
4. Götes Fisk Aktiebolag, 556348-7262, Box 1017 Kustroddaregatan 2, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610

Kungörelse-id
K92672/19
Namn
Götes Fisk Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5563487262
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2019-02-12 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-03-26 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Salong Camacho Göteborg AB, 556966-3536, Länkharvsgatan 72, lgh 1101, Angered, kl 14:10. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
2. Sahar Bonakdar Holding AB, 559097-3748, Marholmsvägen 113 B, Askim, kl 14:00. Förvaltare Stefan Skeppstedt, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450
3. Blutechnics AB, 559051-1449, Box 2076, Landvetter, kl 13:20. Förvaltare Camilla Wikland, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-107600
4. Götes Fisk Aktiebolag, 556348-7262, Box 1017 Kustroddaregatan 2, Göteborg, kl 16:00. Förvaltare Erik Wendel, Box 5243, 402 24 Göteborg, 031-3811610

Kungörelse-id
K92690/19
Namn
Jerntryck AB
Personnr/Orgnr
5569428732
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Jerntryck AB, 556942-8732, Farmen 1, 178 91 Munsö, har 2019-02-12 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-03-25, kl.13.10 i tingshuset Sundbybergsvägen 5, Solna. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Josefin Alm-Müntzing, Box 55555, 102 04 Stockholm. Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Kungörelse-id
K92696/19
Namn
Megagott i Forshaga AB
Personnr/Orgnr
5568111735
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Megagott i Forshaga AB, 556811-1735, Forshaga, har 2019-02-12 försatts i konkurs vid Värmlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-02, kl. 09.15, Rådhuset, Stora Torget, Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Förvaltare är advokaten Anders Olsson, S:a Kyrkogatan 11,
652 24 Karlstad, tel. 054-14 40 50

Kungörelse-id
K92706/19
Namn
AM Print Sweden AB
Personnr/Orgnr
5568975923
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

AM Print Sweden AB,556897-5923, Storgatan 10 A, 703 61 Örebro har 2019-02-13 försatts i konkurs vid Örebro tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-01 kl.13.30 i tingsrättens lokaler, Järnvägsgatan 1 A, Örebro. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Clas Rosdahl, Box 143, 701 42 Örebro, tel. 019 208900.

Kungörelse-id
K92718/19
Namn
NobisAir AB tidigare benämnt Flygaktiebolaget Swedair
Personnr/Orgnr
5590944590
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

NobisAir AB tidigare benämnt Flygaktiebolaget Swedair, 559094-4590, Simmenäsvägen 114, Alingsås, har 2019-02-12 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-04-05 klockan 09:00 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Erik M Gabrielsson, Maze Advokater AB, Box 28, 351 03 Växjö, 0470 73 90 10. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.