Konkursinformation

Träffar: 189
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K679202/18
Namn
Valles Mobil AB
Personnr/Orgnr
5590564414
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Valles Mobil AB i likvidation, 559056-4414 , med säte i Malmö har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-24 kl. 10.30 i tingsrättens lokaler vid Kalendegatan 1, Malmö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Ann-Christine Halén, Nordenskiöldsg 24, 211 19 Malmö, 046-33 34 80. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.(K 11251-18)

Kungörelse-id
K679237/18
Namn
preway ab
Personnr/Orgnr
5564709045
Uppgiftslämnare
Gävle tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Preway AB, 556470-9045, Peter Wielbass, Norrbågen 37 A, 806 34 Gävle försattes 2018-12-07 i konkurs vid Gävle tingsrätt. Konkursförvaltare är advokaten Bertil Wingqvist, Box 1313,
801 37 Gävle (026-122620).
Edgångssammanträde hålls 2019-01-30 kl. 10.00 i tingsrättens lokaler, adress Lantmäterigatan 4 i Gävle. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.

Kungörelse-id
K679256/18
Namn
Immortal Pictures AB
Personnr/Orgnr
5569197840
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Immortal Pictures AB, 556919-7840, c/o Reginald Austin, Ritargatan 10 C, Uppsala. Förvaltare adv Lars Lundberg, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-29 kl 11.30.

Kungörelse-id
K679257/18
Namn
Utvecklingsbolaget Gång AB
Personnr/Orgnr
5561560748
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2018-12-07. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm, datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Utvecklingsbolaget Gång AB, 556156-0748, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm. Förvaltare adv Ulf Andersen, Box 55555, 102 04 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-01-29 kl 9.30.

Kungörelse-id
K679260/18
Namn
Diyala Food AB
Personnr/Orgnr
5569051419
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Diyala Food AB, 556905-1419, Industrig 26, Malmö har 2018-12-07 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-31, kl. 09.10 i tingsrättens lokaler vid Kalendegatan 1, Malmö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Anne Merete Mellemsaether, Kyrkogatan 17, 222 22 Lund, 046-18 21 90. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.(K 11346-18)

Kungörelse-id
K679262/18
Namn
Aeon Mill AB
Personnr/Orgnr
5569332975
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-07 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-30 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Aeon Mill AB, 556933-2975, J A Pripps gata. 2, Västra Frölunda, kl. 13.00. Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
2. Digilias AB, 556994-2823, J A Pripps Gata 2, Västra Frölunda, kl. 13.10, Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
3. Benergi AB i likvidation, 556544-7314, Box 2259, Göteborg kl. 13.50. Förvaltare Per Fridén, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, tel. 031-778 35 00.
4. Nordisk akustik i Stockholm AB i likvidation, 556941-4310, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 13.20. Förvaltare Mona Jonasson, Box 2259, 403 14 Göteborg, tel. 031-710 40 00.


Kungörelse-id
K679262/18
Namn
Digilias AB
Personnr/Orgnr
5569942823
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-07 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-30 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Aeon Mill AB, 556933-2975, J A Pripps gata. 2, Västra Frölunda, kl. 13.00. Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
2. Digilias AB, 556994-2823, J A Pripps Gata 2, Västra Frölunda, kl. 13.10, Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
3. Benergi AB i likvidation, 556544-7314, Box 2259, Göteborg kl. 13.50. Förvaltare Per Fridén, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, tel. 031-778 35 00.
4. Nordisk akustik i Stockholm AB i likvidation, 556941-4310, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 13.20. Förvaltare Mona Jonasson, Box 2259, 403 14 Göteborg, tel. 031-710 40 00.


Kungörelse-id
K679262/18
Namn
Benergi AB
Personnr/Orgnr
5565447314
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-07 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-30 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Aeon Mill AB, 556933-2975, J A Pripps gata. 2, Västra Frölunda, kl. 13.00. Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
2. Digilias AB, 556994-2823, J A Pripps Gata 2, Västra Frölunda, kl. 13.10, Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
3. Benergi AB i likvidation, 556544-7314, Box 2259, Göteborg kl. 13.50. Förvaltare Per Fridén, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, tel. 031-778 35 00.
4. Nordisk akustik i Stockholm AB i likvidation, 556941-4310, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 13.20. Förvaltare Mona Jonasson, Box 2259, 403 14 Göteborg, tel. 031-710 40 00.


Kungörelse-id
K679262/18
Namn
Nordisk akustik i Stockholm AB
Personnr/Orgnr
5569414310
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-12-07 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-30 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Aeon Mill AB, 556933-2975, J A Pripps gata. 2, Västra Frölunda, kl. 13.00. Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
2. Digilias AB, 556994-2823, J A Pripps Gata 2, Västra Frölunda, kl. 13.10, Förvaltare Peter Björnram, Box 2115, 403 12 Göteborg, tel. 010-788 18 60.
3. Benergi AB i likvidation, 556544-7314, Box 2259, Göteborg kl. 13.50. Förvaltare Per Fridén, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, tel. 031-778 35 00.
4. Nordisk akustik i Stockholm AB i likvidation, 556941-4310, Kungsportsavenyen 1, Göteborg, kl. 13.20. Förvaltare Mona Jonasson, Box 2259, 403 14 Göteborg, tel. 031-710 40 00.


Kungörelse-id
K679272/18
Namn
GTL Trading AB
Personnr/Orgnr
5568630379
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

GTL Trading AB, 556863-0379, Nastagatan 15, 702 27 Örebro har 2018-12-10 försatts i konkurs vid Örebro tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-25 kl.13.20 i tingsrättens lokaler, Järnvägsgatan 1 A, Örebro. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Marcus Rudstam, Fabriksgatan 8, 702 10 Örebro, tel. 010-810 47 30.