Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

81439 träffar
Namn: Von Halen AB
Kungörelse-id
K323718/20
Personnr/Orgnr
5590007919
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Von Halen AB, 559000-7919, Haveliden 14, 294 72 Sölvesborg, har 2020-05-20 försatts i konkurs vid Blekinge tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-07-06 kl. 10.15, i Rådhuset, Stortorget, Karlskrona. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Erik M Gabrielsson, c/o Maze Advokater AB, Box 22, 374 21 Karlshamn, 0454-56 78 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta insolvensförfarande utgör ett huvudinsolvensförfarande enligt artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Malmö.
Namn: Badhusets Vänner i Jörn AB
Kungörelse-id
K324016/20
Personnr/Orgnr
5568535107
Uppgiftslämnare
Skellefteå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2020-05-25
I konkursen Badhusets Vänner i Jörn AB, 556853-5107, Jörn, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2020-06-16 hos Skellefteå tingsrätt, Box 398, 931 24 SKELLEFTEÅ. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2020-08-26.
Namn: Thuvesson Group AB
Kungörelse-id
K324104/20
Personnr/Orgnr
5591593990
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-25
Thuvesson Group AB, 559159-3990, c/o Ted Thuvesson, Snapphanevägen 43, 371 40 Karlskrona, har 2020-05-20 försatts i konkurs vid Blekinge tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-07-06 kl. 09.15, i Rådhuset, Stortorget, Karlskrona. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Magnus Lindsten, c/o Amber Advokater Karlskrona KB, Ronnebygatan 49, 371 34 Karlskrona, 0455-341100. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta insolvensförordnande utgör ett huvudinsolvensförfarande enligt artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförordnanden. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Malmö.
Namn: APG i Bromma AB
Kungörelse-id
K320899/20
Personnr/Orgnr
5569290074
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-22
I konkursen APG i Bromma AB i likvidation, 556929-0074, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2020-06-16.
Namn: Simpa Entreprenad AB
Kungörelse-id
K320900/20
Personnr/Orgnr
5569146821
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-22
I följande konkurser skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkurserna skall göra det skriftligen i 2 exemplar hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG, senast 2020-07-07 1. Simpa Entreprenad AB, 556914-6821 2. Mixit Salladsbar Göteborg AB, 556799-8918
Namn: Mixit Salladsbar Göteborg AB
Kungörelse-id
K320900/20
Personnr/Orgnr
5567998918
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-22
I följande konkurser skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkurserna skall göra det skriftligen i 2 exemplar hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG, senast 2020-07-07 1. Simpa Entreprenad AB, 556914-6821 2. Mixit Salladsbar Göteborg AB, 556799-8918
Namn: Financial PPC Group Skåne AB
Kungörelse-id
K320923/20
Personnr/Orgnr
5566774310
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-22
Financial PPC Group Skåne AB, 556677-4310, Rudbecksgatan 77, Limhamn har 2020-05-19 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-07-09 kl. 09.20 i tingsrättens lokaler vid Kalendegatan 1, Malmö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Hans Svedberg, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. (K 5466-20)
Namn: Climapac AB
Kungörelse-id
K320945/20
Personnr/Orgnr
5564620994
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2020-05-22
I konkursen Climapac AB, 556462-0994, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2020-06-16 göra det skriftligen i två exemplar hos Kalmar tingsrätt, Box 613, 391 26 Kalmar.
Namn: Sven-Erik Carsbrant
Kungörelse-id
K321009/20
Personnr/Orgnr
19540503019
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-22
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Solna tingsrätt den 2020-05-19. Edgångssammanträde hålls 2020-06-22 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Sven-Erik Carsbrant, 19540503-0197, Ankdammsg 38, Solna, kl 13.40. Förvaltare är adv. Alexandra Jaktelius Ferm, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Box 7836, 103 98 Stockholm.
Namn: Roger Gardefjord
Kungörelse-id
K321010/20
Personnr/Orgnr
19550224003
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2020-05-22
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Solna tingsrätt den 2020-05-19. Edgångssammanträde hålls 2020-06-22 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Roger Gardefjord, 19550224-0038, Björnsonsg 142, Bromma, kl 14.00. Förvaltare är adv. Jonas Jonsson, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11 Stockholm.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).