Konkursinformation

Träffar: 189
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K673764/18
Namn
Snickerifabriken i Visby Produktion AB
Personnr/Orgnr
5569761611
Uppgiftslämnare
Gotlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Snickerifabriken i Visby Produktion AB, 556976-1611, Verkstadsgatan 7, 621 41 Visby, har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Gotlands tingsrätt. Edgångs-
sammanträde hålls torsdagen den 31 januari 2019 kl. 13.30 i tingshuset i Visby, Artillerigatan 2 A, 621 45 Visby. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Jakob Callmander, Advokatfirman Fylgia KB,
Box 55555, 102 04 Stockholm. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Stockholm, Tillsynsmyndigheten, 106 65 Stockholm.

Kungörelse-id
K676658/18
Namn
Carl Mannheimer AB
Personnr/Orgnr
5569902165
Uppgiftslämnare
Uddevalla tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Carl Mannheimer AB, 556990-2165, Kilbäcksgatan 22, 451 30 Uddevalla, har den 7 december 2018 försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt. Edgångssammanträde hålls den 28 januari 2019 kl. 09:50 i tingsrättens lokaler, Zachaus gränd 2, Uddevalla. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Patric Lundin, Front Advokater AB, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg tel. 031-107600.

Kungörelse-id
K676718/18
Namn
Nikobele AB
Personnr/Orgnr
5590604897
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I konkursen K2681-18, Nikobele AB i likvidation, 559060-4897, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Jönköpings tingsrätt, Box 2243, 550 02 Jönköping, senast 2019-01-02. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-12.

Kungörelse-id
K676797/18
Namn
Boj Transportvagnar AB
Personnr/Orgnr
5561994442
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Efterutdelningsförslag
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I Boj Transportvagnar AB:s, 556911-4442, konkurs har upprättats efterutdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt tilläggsslutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot efterutdelningsförslaget kan företrädesvis skickas till tingsrätten per e-post till hbg.konkurser@dom.se eller göras hos Helsingborgs tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg, senast 2019-01-02. Tilläggsslutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-12.

Kungörelse-id
K676823/18
Namn
Dödsboet efter Bernt-Åke roland Öman
Personnr/Orgnr
19501113897
Uppgiftslämnare
Luleå tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I konkursen Dödsboet efter Bernt-Åke Roland Öman, 501113-8970, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-01-02 hos Luleå tingsrätt, Box 849, 971 26 Luleå. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-04.

Kungörelse-id
K676893/18
Namn
Smålandshus i Vetlanda AB
Personnr/Orgnr
5567131833
Uppgiftslämnare
Eksjö tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I konkursen Smålandshus i Vetlanda AB, 556713-1833,
har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Eksjö tingsrätt, Box 230, 575 23 Eksjö, senast den 2 januari 2019. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast den 12 mars 2019.

Kungörelse-id
K676912/18
Namn
Sommarhetta AB
Personnr/Orgnr
5567978910
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

I konkursen Sommarhetta AB, 556797-8910, Sölvesborg, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-01-02 hos Blekinge tingsrätt, Box 319, 371 25 KARLSKRONA. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-03-12.

Kungörelse-id
K676978/18
Namn
Foryx Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5564925369
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Bevakningsförfarande ska äga rum i K 9365-18, Foryx Aktiebolag, 556492-5369. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2019-01-18.

Kungörelse-id
K679120/18
Namn
Göran Karlsson m reg firma Pinnens Bygg
Personnr/Orgnr
19560916195
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

Göran Karlsson, 560916-1954, med registrerad firma Pinnens Bygg, Solltorpsvägen 2, 590 53 Ulrika, K 4386-18, sattes 2018-12-07 i konkurs vid Linköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-24 kl 10.45 i tingsrättens lokaler, Brigadgatan 3, Linköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Kristian Jensen, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Box 74, 595 21 Mjölby, tfn 0142-185 50.

 

Kungörelse-id
K679193/18
Namn
SJU Takeaway Produkt AB
Personnr/Orgnr
5590295530
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-12-12
Kungörelse

SJU Takeaway Produkt AB i likvidation, 559029-5530, med säte i Lunds kommun, har 2018-12-06 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-25 kl. 9.15, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Anne Merete Mellemsaether, Kyrkogatan 17, 222 22 Lund, 046-182190. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Sydsvenskan.