Konkursinformation

Träffar: 250
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K18900/19
Namn
Plåtcenter i Sjuhärad AB
Personnr/Orgnr
5569762510
Uppgiftslämnare
Borås tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

I Plåtcenter i Sjuhärad ABs, 556976-2510, Dalsjöfors, konkurs har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Borås tingsrätt, Box 270, 501 13 Borås, senast 2019-02-15. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-04-25.

Kungörelse-id
K27165/19
Namn
Floras Blomsterdröm i Motala Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5568045636
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Floras Blomsterdröm i Motala Aktiebolag, 556804-5636, Drottninggatan 17 C, 591 30 Motala, K 182-19, sattes 2019-01-14 i konkurs vid Linköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-02-28 kl 11.00 i tingsrättens lokaler, Brigadgatan 3, Linköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Lena Orrenius Edwall, Järnvägsparken 4, 591 35 Motala, tfn 0141-21 62 55.


Kungörelse-id
K27201/19
Namn
Jan Åkerströms Förvaltning AB
Personnr/Orgnr
5565257234
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Bevakningsförfarande ska äga rum i K8470-18, Jan Åkerströms Förvaltning AB, 556525-7234. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2019-02-13.

Kungörelse-id
K27230/19
Namn
Hedin Plattsättning & Specialmosaik AB,
Personnr/Orgnr
5568368830
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Hedin Plattsättning & Specialmosaik AB, i likvidation, 556836-8830, c/o Ahlford advokatbyrå AB, Box 1113, 751 41 Uppsala har 2019-01-15 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr. Uppsala 2019-03-11, kl. 08:35. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Magnus Isaksson, Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB, Box 1013, 751 40 Uppsala, tel. 018-18 50 30.

Kungörelse-id
K27291/19
Namn
Narva Fasad AB
Personnr/Orgnr
5565409678
Uppgiftslämnare
Hässleholms tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

I konkursen Narva Fasad AB, 556540-9678, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-02-08 hos Hässleholms tingsrätt, Box 135, 281 22 Hässleholm. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-04-18.

Kungörelse-id
K27388/19
Namn
JAKA Affärsutveckling Kommanditbolag
Personnr/Orgnr
9165246142
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-01-15. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 17057-18, JAKA Affärsutveckling Kommanditbolag, 916524-6142, Svandammsvägen 19 Hägersten, kl 09:00. Förvaltare är Joakim Hedström, Box 7315, 103 90 Stockholm, 08-7017800.

Kungörelse-id
K27389/19
Namn
Rivbolaget i Stockholm AB
Personnr/Orgnr
5569624975
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-01-15. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 661-19, Rivbolaget i Stockholm AB, 556962-4975, Katrinebergsvägen 6 Stockholm, kl 09:10. Förvaltare är Jonas Kjellén, Box 7315, 103 90 Stockholm, 08-7017800.

Kungörelse-id
K27390/19
Namn
K&V Complete Service Handelsbolag
Personnr/Orgnr
9697804145
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-01-15. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 11161-18, K&V Complete Service Handelsbolag, 969780-4145, Hökärrsvägen 107 Huddinge, kl 09:15. Förvaltare är Bo Söder, Box 55555, 102 04 Stockholm, 08-4425300.

Kungörelse-id
K27391/19
Namn
Invent Quality Research Sweden AB
Personnr/Orgnr
5567108633
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-01-15. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 15759-18, Invent Quality Research Sweden AB i likvidation, 556710-8633, Månskärsvägen 9 Kungens Kurva, kl 09:30. Förvaltare är Niklas Emthén, Box 7557, 103 93 Stockholm, 08-52253200.

Kungörelse-id
K27392/19
Namn
K-O Mark&Konsult AB
Personnr/Orgnr
5590586292
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-01-18
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-01-15. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-03-15, klockslag anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 492-19, K-O Mark&Konsult AB i likvidation, 559058-6292, Slussplan 9 Stockholm, kl 09:45. Förvaltare är Morgan Kvarnström, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm, 08-6307090.