Konkursinformation

Träffar: 223
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K616548/18
Namn
FC Maritima AB
Personnr/Orgnr
5568021462
Uppgiftslämnare
Uddevalla tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Uddevalla tingsrätt 2018-11-09. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Zachaus gränd 2, Uddevalla, den 14 december 2018. Tidpunkt anges efter namnen. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse

1. Erik Söderberg med enskild firma EriXöderberg Boxen Trading, Gesällgatan 7, 444 32 Stenungsund. Förvaltare är advokaten Fatima Söderqvist, Advokatfirman Hammar KB, Box 119, 461 23 Trollhättan tel. 0520-470060. Klockan 9:40
2. Anders Bygg & Poolservice AB, 559152-1025, tidigare benämnt Grundbulten 24090 AB, Strandvägen 5 vån 2, 471 50 Bleket. Förvaltare är advokaten Susanne Wiklund, Advokatfirman Kjällgren AB, Box 1, 451 15 Uddevalla tel. 0522-669850. Klockan 9:50
3. FC Maritima AB, 556802-1462, Köleröd 182, 471 92 Klövedal, Förvaltare är advokaten Bengt Jonasson, Advokatfirman Hammar KB, Box 154, 451 16 Uddevalla, tel. 0522-653300. Klockan 10:00.

Kungörelse-id
K616823/18
Namn
Corax Leadership AB
Personnr/Orgnr
5569031486
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

K 15632-18, Corax Leadership AB, 556903-1486, Bråviksvägen 4, Årsta, försattes 2018-11-09 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-04 kl 11.00 i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Lars Wenne, Box 7615, 103 94 Stockholm, tel nr 08-5626900.

Kungörelse-id
K616827/18
Namn
Byggrad AB
Personnr/Orgnr
5590818836
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-11-09 i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr, Uppsala, vid tidpunkt som anges vid namnen. Borgenärer kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.

- Byggrad AB, 559081-8836, c/o Urbanica, Sysslomansgatan 25, 753 14 Uppsala.
Edgångssammanträde hålls 2019-01-14, kl. 08:40. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Andreas Welin, Advokatbolaget Welin AB, Box 445, 751 06 Uppsala, tel. 018-418 88 20.

- Sahab Sverige AB, 559079-7915, Verkstadsgatan 10 A, 753 23 Uppsala.
Edgångssammanträde hålls 2019-01-14, kl. 08:45. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, 751 41 Uppsala, tel. 018-18 90 00.

Kungörelse-id
K616827/18
Namn
Sahab Sverige AB
Personnr/Orgnr
5590797915
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-11-09 i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, 1 tr, Uppsala, vid tidpunkt som anges vid namnen. Borgenärer kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.

- Byggrad AB, 559081-8836, c/o Urbanica, Sysslomansgatan 25, 753 14 Uppsala.
Edgångssammanträde hålls 2019-01-14, kl. 08:40. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Andreas Welin, Advokatbolaget Welin AB, Box 445, 751 06 Uppsala, tel. 018-418 88 20.

- Sahab Sverige AB, 559079-7915, Verkstadsgatan 10 A, 753 23 Uppsala.
Edgångssammanträde hålls 2019-01-14, kl. 08:45. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, 751 41 Uppsala, tel. 018-18 90 00.

Kungörelse-id
K616846/18
Namn
El & Kommunikation i Mälardalen AB
Personnr/Orgnr
5590538780
Uppgiftslämnare
Borås tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

El & Kommunikation i Mälardalen AB, 559053-8780, Ånghammargatan 9, 721 33 Västerås, har 2018-11-09 försatts i konkurs vid Borås tingsrätt. Konkursen skall fortsättningsvis handläggas vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2018-12-13 kl 09:00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Gustaf Pontén, 016-134020, Ponténs Advokatbyrå AB, Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna.

Kungörelse-id
K618913/18
Namn
Tirdad Lilla Italien AB,
Personnr/Orgnr
5590331228
Uppgiftslämnare
Sundsvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 9 november 2018 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext.
Tirdad Lilla Italien AB, i likvidation, 559033-1228, c/o Norrlandsadvokaterna AB, Storgatan 37, 852 30 Sundsvall har 2018-11-07 försatts i konkurs vid Sundsvalls
tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2018-12-18 kl. 09.15 i tingsrättens lokaler Storgatan 39, Sundsvall. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Madeleine Tell, Box 80, 851 02 Sundsvall, tel 060-150750.

Kungörelse-id
K618982/18
Namn
MY-NESS AB
Personnr/Orgnr
5568528052
Uppgiftslämnare
Växjö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

MY-NESS AB, 556852-8052, Köpmangatan 19, 343 30 Älmhult, har 2018-11-12 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-01-11 klockan 10:15 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Carl Tauson, Box 98, 343 22 Älmhult, 0476-150 10. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.

Växjö tingsrätt

Kungörelse-id
K618984/18
Namn
Walkincloset AB
Personnr/Orgnr
5568010754
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-11-09 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-08 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Walkincloset AB, 556801-0754, Bultgatan 40B, Kungälv, kl 13:30. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-10 76 00
2. Musical Innovation i Partille AB i likvidation, 559026-6184, Box 11909, Göteborg, kl 14:00. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450.

Kungörelse-id
K618984/18
Namn
Musical Innovation i Partille AB
Personnr/Orgnr
5590266184
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

De som anges nedan sattes 2018-11-09 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-01-08 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna kungörelse.
1. Walkincloset AB, 556801-0754, Bultgatan 40B, Kungälv, kl 13:30. Förvaltare Patric Lundin, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg, 031-10 76 00
2. Musical Innovation i Partille AB i likvidation, 559026-6184, Box 11909, Göteborg, kl 14:00. Förvaltare Lars Zetterberg, Box 2525, 403 17 Göteborg, 031-105450.

Kungörelse-id
K619006/18
Namn
Prazzi Restaurangaktiebolag
Personnr/Orgnr
5568045347
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2018-11-14
Kungörelse

Följande gäldenärer har 2018-11-09 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar.

Prazzi Restaurangaktiebolag, 556804-5347, Fleminggatan 36, Stockholm. Förvaltare adv Fredrik Järund, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm. Edgångssammanträde 2018-12-18 kl 11.00.