Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

68593 träffar
Namn: Håstens Fritidsgårdsförening-Team Håsten Ideell förening med firma Kla
Kungörelse-id
K158489/19
Personnr/Orgnr
8496006902
Uppgiftslämnare
Varbergs tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-03-21
I konkursen Håstens Fritidsgårdsförening-Team Håsten Ideell förening med firma Klara i Varberg, 849600-6902, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Varbergs tingsrätt, Box 121, 432 23 Varberg, senast 2019-04-11. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-06-24.
Namn: JRL Sweden AB
Kungörelse-id
K161231/19
Personnr/Orgnr
5569995334
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2019-03-21
I konkursen JRL Sweden AB, 556999-5334, Ronneby, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras senast 2019-04-11 hos Blekinge tingsrätt, Box 319, 371 25 KARLSKRONA. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2019-06-24.
Namn: Chasqui Tech AB
Kungörelse-id
K161353/19
Personnr/Orgnr
5591028005
Uppgiftslämnare
Luleå tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Chasqui Tech AB, 559102-8005, c/o Bodens Utveckling AB, Teknikvägen 3, 961 50 Boden, har 2019-03-18 försatts i konkurs vid Luleå tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2019-05-07 kl.09.10 i domstolarnas förhandlingslokaler, Skeppsbrogatan 43, bv, Luleå. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Jenny Nordlund, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Box 136, 971 04 Luleå, 0920-46 10 60. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Martin Persson
Kungörelse-id
K161414/19
Personnr/Orgnr
19860907055
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-05-10, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K3241-19, Martin Persson, 860907-0555, Hökmossev 55, Hägersten, kl 09.45. Förvaltare är Mikael Klerbro, Box 27707, 115 91 Stockholm, 08-59929000.
Namn: Pronautica AB
Kungörelse-id
K161415/19
Personnr/Orgnr
5566431952
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-05-10, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K4110-19, Pronautica AB, 556643-1952, c/o KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Box 7330, Stockholm, kl 10.00. Förvaltare är Erik Strömqvist, Box 7836, 103 98 Stockholm, 08-4078800.
Namn: Lyckeby Entreprenad AB
Kungörelse-id
K161416/19
Personnr/Orgnr
5566259932
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2019-05-10, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. K4114-19, Lyckeby Entreprenad AB, 556625-9932, c/o KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Box 7330, Stockholm, kl 10.15. Förvaltare är Pierre Pettersson, Box 3294, 103 65 Stockholm, 08-52791600.
Namn: Stockholms Maskin &Entreprenad AB
Kungörelse-id
K163642/19
Personnr/Orgnr
5590263843
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Nedanstående gäldenär har 2019-03-18 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2019-05-09 i tingsrättens lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Stockholms Maskin & Entreprenad AB, 559026-3843, Centralgatan 3, 149 32 Nynäshamn. Edgångssammanträde hålls kl. 9.00. Förvaltare är advokaten Sten Sjöstedt, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11 Stockholm, tfn 08-50 13 97 00.
Namn: Bolero Service AB
Kungörelse-id
K163750/19
Personnr/Orgnr
5590019641
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Bolero Service AB, 559001-9641, c/o Autoservice, Rutger Fuchsgatan 4, Stockholm. Förvaltare Morgan Kvarnström, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-04-30 kl 10.30.
Namn: HVE Balt-Com Fiber AB
Kungörelse-id
K163751/19
Personnr/Orgnr
5566256532
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. HVE Balt-Com Fiber AB i likvidation, 556625-6532, c/o likvidatorn, Box 7330, 103 90 Stockholm. Förvaltare Hans Ödén, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-05-07 kl 11.00.
Namn: AM Riv Sanering AB
Kungörelse-id
K163752/19
Personnr/Orgnr
5591293047
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-03-21
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-03-18. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. AM Riv Sanering AB, 559129-3047, Frejgatan 13, Stockholm. Förvaltare Andreas Nordberg, Box 7836, 103 98 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-04-30 kl 09.00.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).