Konkursinformation

Träffar: 218
Tidsperiod
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
Kungörelsetyp
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K89323/19
Namn
victor workertextilies AB
Personnr/Orgnr
5564813912
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Följande gäldenärer har 2019-02-11 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad, på de tider och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
1. K 372-19, victor workertextilies AB, 556481-3912, Köpmansg. 21, 302 42 Halmstad. Edgångssammanträde 2019-04-01 kl 13.45.
2. K 374-19 AUGUST Mercantila textilbolaget AB, 556303-6358, Köpmansg. 21, 302 42 Halmstad. Edgångssammanträde 2019-04-01 kl 14.00.
Förvaltare för bolagen är advokat Björn Nilsson, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Hamngatan 11, 302 43 Halmstad.

Kungörelse-id
K89323/19
Namn
AUGUST Mercantila textilbolaget AB
Personnr/Orgnr
5563036358
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Följande gäldenärer har 2019-02-11 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad, på de tider och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
1. K 372-19, victor workertextilies AB, 556481-3912, Köpmansg. 21, 302 42 Halmstad. Edgångssammanträde 2019-04-01 kl 13.45.
2. K 374-19 AUGUST Mercantila textilbolaget AB, 556303-6358, Köpmansg. 21, 302 42 Halmstad. Edgångssammanträde 2019-04-01 kl 14.00.
Förvaltare för bolagen är advokat Björn Nilsson, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Hamngatan 11, 302 43 Halmstad.

Kungörelse-id
K89428/19
Namn
Skogsvård i Roslagen AB
Personnr/Orgnr
5569697401
Uppgiftslämnare
Norrtälje tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Norrtälje tingsrätt har beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Skogsvård i Roslagen AB i likvidation, 556969-7401, konkurs. De som vill bevaka en fordring och förmånsrätt i konkursen ska göra det skriftligen i två exemplar till Norrtälje tingsrätt, Box 5, 761 21 Norrtälje, senast 2019-03-13.

Kungörelse-id
K89639/19
Namn
Spenca AB
Personnr/Orgnr
5569741670
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Nedlagd konkurs
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

K4124-18, Spenca AB i likvidation, 556974-1670 försattes 2018-06-12 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten har 2019-02-12 beslutat om nedläggning av konkursen enligt 12 kap 1§ konkurslagen.

Kungörelse-id
K89797/19
Namn
Jessica Walkeby
Personnr/Orgnr
19751121900
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Upphävd konkurs
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

K11463-18, Jessica Walkeby, 751121-9003, försattes i konkurs 2019-02-05 vid Södertörns tingsrätt. Svea hovrätt har 2019-02-12 upphävt konkursbeslutet.

Kungörelse-id
K89879/19
Namn
Stevanovic allservice AB
Personnr/Orgnr
5569789117
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge, datum och tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.

K 15428-18, Stevanovic allservice AB, 556978-9117, Mogårdsvägen 13, Vårby, 2019-03-29 kl 10.10. Förvaltare är Jonas Jonsson, Box 716, 114 11 Stockholm, 08-50139700.

Kungörelse-id
K89880/19
Namn
Guloglan Huseinov
Personnr/Orgnr
19651115307
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge, datum och tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.

K 2262-19, Guloglan Huseinov, 19651115-3071, Molkomsbacken 24 Lgh 1502, Farsta, 2019-03-29 kl 10.45. Förvaltare är Håkan Rudström, Box 1203, 751 42 Uppsala, 018-161850.

Kungörelse-id
K89881/19
Namn
2 ML Bygg Entreprenad AB
Personnr/Orgnr
5569146466
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge, datum och tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.

K 17804-18, 2 ML Bygg Entreprenad AB, 556914-6466, Box 16, 121 25 Stockholm-Globen, 2019-03-29 kl 11.30. Förvaltare är Lars Lundberg, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, 08-7967700.

Kungörelse-id
K89882/19
Namn
Fönstercompaniet i Stockholm Handelsbolag
Personnr/Orgnr
9697726959
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge, datum och tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.

K 321-19, Fönstercompaniet i Stockholm Handelsbolag, 969772-6959, Elektronvägen 4, Huddinge, 2019-04-05 kl 10.45. Förvaltare är Lars Nylund, Box 55555, 102 04 Stockholm, 08-4425300.

Kungörelse-id
K92595/19
Namn
KBTT Mat & Co AB
Personnr/Orgnr
5566068689
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-02-15
Kungörelse

Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2019-02-12. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
KBTT Mat & Co AB, 556606-8689, Box 394, 101 27 Stockholm. Förvaltare Lars-Erik Gustafsson, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2019-04-02 kl 09.30.