Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

87949 träffar
Namn: Suras Bilverkstad Aktiebolag
Kungörelse-id
K53610/21
Personnr/Orgnr
5569151979
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Suras Bilverkstad Aktiebolag, 556915-1979, Enbärsvägen 9, 735 37 Surahammar, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-25 kl. 09:00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand Handelsbolag, Skrapan 2210, 722 10 Västerås, tel. 021-181830.
Namn: Per Abrahamssons dödsbo
Kungörelse-id
K53648/21
Personnr/Orgnr
19471123351
Uppgiftslämnare
Blekinge tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-01-29
I konkursen Per Abrahamssons dödsbo, 19471123-3512, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2021-03-24 göra det skriftligen i två exemplar hos Blekinge tingsrätt, Box 319, 371 25 KARLSKRONA.
Namn: Risos AB
Kungörelse-id
K53652/21
Personnr/Orgnr
5565626396
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-01-29
I konkursen Risos AB, 556562-6396, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar och eventuellt göra gällande förmånsrätt ska senast 2021-02-24 göra det skriftligen i två exemplar hos Skaraborgs tingsrätt, Box 174, 541 24 Skövde.
Namn: HenriksonGruppen Lund AB
Kungörelse-id
K53723/21
Personnr/Orgnr
5590371034
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
HenriksonGruppen Lund AB, 559037-1034, Skomakaregatan 13, 223 51 Lund, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-12 kl. 10:15, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Jur.kand. Peter Öfverman, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, 010-151 60 50. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Sydsvenskan.
Namn: Träningsgripen i Hässleholm AB (JumpZone Hässleholm)
Kungörelse-id
K53745/21
Personnr/Orgnr
5569780066
Uppgiftslämnare
Hässleholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Träningsgripen i Hässleholm AB (JumpZone Hässleholm), 556978-0066, c/o Stefan Hellberg, Västanväg 17, 282 35 Tyringe, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Hässleholms tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-25 kl. 09:00, Hässleholms tingsrätt, Tingshusgatan 3. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Håkan Molander, Amber Advokater, Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm, 0451-710 400. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Norra Skåne.
Namn: Mattias Lundgren muf M Lundgren BIL
Kungörelse-id
K53772/21
Personnr/Orgnr
19851008781
Uppgiftslämnare
Sundsvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Mattias Lundgren muf M Lundgren BIL, 851008-7813, Bågevägen 33 c, Sundsvall, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Sundsvalls tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-23 kl. 09.15 i tingsrättens lokaler Storgatan 39, Sundsvall. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Fredrik Lindberg, Lindberg & Hånell Advokatbyrå HB, Storgatan 26, 852 30 Sundsvall, 060-12 05 30.
Namn: Vitfox AB
Kungörelse-id
K53825/21
Personnr/Orgnr
5591774244
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Vitfox AB, 559177-4244, Ängsrogatan 10 B, 554 39 Jönköping, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-03 kl 09.30, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Maria Ackland, Ponténs Advokatbyrå AB, Rademachergatan 17, 4 tr, 632 20 Eskilstuna, tel. 016-134020.
Namn: Envikens Mark och Trädgård AB
Kungörelse-id
K53840/21
Personnr/Orgnr
5591159545
Uppgiftslämnare
Falu tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Envikens Mark och Trädgård AB, 559115-9545, c/o Björn Hagman, Marnäs 170, 790 26 Enviken försattes 2021-01-27 i konkurs vid Falu tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08 klockan 11:00 i Domstolshuset, Kullen 4, Falun. Borgenärerna kallas till samman-trädet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Per Råström, Box 1043, 791 10 Falun, tel. 023-70 58 00. Fort-satta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Hotell Pausa AB
Kungörelse-id
K53841/21
Personnr/Orgnr
5590266846
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Hotell Pausa AB, 559026-6846, Åbyplan 3, 264 33 Klippan har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. Edgångssammanträdet hålls 2021-03-08 kl 09.40 i tingsrättens lokaler vid Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Pär Broomé, Advokatfirman ACTA i Skåne KB, Drottninggatan 7, Helsingborg. Tel. 042-37 70 60. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i Helsingborgs Dagblad.
Namn: Bistro Dämmet AB
Kungörelse-id
K53870/21
Personnr/Orgnr
5569567893
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-01-29
Bistro Dämmet AB, 556956-7893, Kalmar Dämme, 392 41 Kalmar, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-24 kl. 09:30, i tingshuset, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Per Dejke, c/o Kalmar Advokatbyrå, Box 117, 391 21 Kalmar, 0480-214 75. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).