Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

87949 träffar
Namn: Balt Bemanning AB
Kungörelse-id
K59537/21
Personnr/Orgnr
5568196009
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Solna tingsrätt den 2021-01-29. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Balt Bemanning AB, 556819-6009, Linta gårdsväg 7B, Bromma, kl 13.20. Förvaltare är adv. David Rutegård, Advokatfirman Carler AB, Box 7557, 103 93 Stockholm.
Namn: Tisum Finans AB
Kungörelse-id
K59567/21
Personnr/Orgnr
5590985734
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
I konkursen Tisum Finans AB, 559098-5734, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Solna tingsrätt, Box 1356, 171 26 Solna, senast 2021-03-02.
Namn: Tisumgruppen AB
Kungörelse-id
K59568/21
Personnr/Orgnr
5591106058
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
I konkursen Tisumgruppen AB, 559110-6058, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Solna tingsrätt, Box 1356, 171 26 Solna, senast 2021-03-16.
Namn: K-west AB
Kungörelse-id
K53795/21
Personnr/Orgnr
5568940331
Uppgiftslämnare
Halmstads tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-01
K-west AB, 556894-0331, c/o Kenth Westin Digitalpost AB, Agavägen 52, 181 55 Lidingö, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08, kl. 14.00 i tingsrättens lokaler, Södra vägen 5, Halmstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Björn Nilsson, Advokatfirman ACTA, Hamngatan 11, 302 43 Halmstad.
Namn: Medicin le globe AB
Kungörelse-id
K53810/21
Personnr/Orgnr
5566443742
Uppgiftslämnare
Södertörns tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-01
Bevakningsförfarande ska äga rum i K11830-20, Medicin le globe AB, 556644-3742. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge senast 2021-02-25.
Namn: SvH Västerås AB
Kungörelse-id
K53880/21
Personnr/Orgnr
5590042858
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Utdelningsförslag
Publicering
2021-02-01
I konkursen SvH Västerås AB, 559004-2858, har upprättats utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning och tillsynsmyndighetens utlåtande däröver. Handlingarna hålls tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av dem. Invändning mot utdelningsförslaget kan göras hos Västmanlands tingsrätt, Box 40, 721 04 Västerås, senast 2021-02-22. Slutredovisningen kan klandras genom att talan mot förvaltaren väcks vid samma tingsrätt senast 2021-05-03.
Namn: Andersson & Getachew Holdig AB
Kungörelse-id
K53915/21
Personnr/Orgnr
5569134967
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-01
Bevakningsförfarande ska äga rum i konkursen Andersson & Getachew Holdig AB, 556913-4967. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i konkursen ska göra det skriftligen i 1 ex vid Stockholms tingsrätt, avd 2K, Box 8307, 104 20 Stockholm, 2021-02-24.
Namn: Omnia Läkemedel Aktiebolag
Kungörelse-id
K56208/21
Personnr/Orgnr
5565555108
Uppgiftslämnare
Helsingborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-01
I Omnia Läkemedel Aktiebolag, 556555-5108 konkurs ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det senast 2021-03-24. Företrädesvis kan bevakningshandlingarna, inskannade och egenhändigt undertecknade, skickas per e-post till hbg.konkurser@dom.se eller skriftligen till Helsingborgs tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg.
Namn: Nybro Nyhem och Nybil HB
Kungörelse-id
K56238/21
Personnr/Orgnr
9697832096
Uppgiftslämnare
Kalmar tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-01
Nybro Nyhem och Nybil HB, 969783-2096, Jutarnas Väg 4, 382 45 Nybro, har 2021-01-27 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-17 kl. 09.40, i tingshuset, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Helena Karlsson, c/o AdvokatFirman Kronan HB, Box 18, 391 20 Kalmar, 0480-45 99 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar.
Namn: Semestergruppen Sverige AB
Kungörelse-id
K56268/21
Personnr/Orgnr
5590845441
Uppgiftslämnare
Stockholms tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-01
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 2021-01-27. Edgångssammanträde hålls i tingsrätten, Scheelegatan 7, Stockholm; datum och klockslag anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Semestergruppen Sverige AB, 559084-5441, Wennerbergsg 6B, Stockholm. Förvaltare Konrad Ersson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde 2021-03-23 kl 11.30.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).