Sök konkurs

 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • Alla datum
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Allaverksamheter.se Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation

Konkursinformation

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

87949 träffar
Namn: Spinta Affärsutveckling Ekonomisk förening
Kungörelse-id
K59453/21
Personnr/Orgnr
7696246698
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Spinta Affärsutveckling Ekonomisk förening i likvidation, 769624-6698, c/o Kihlstedts Advokatbyrå, Box 350, 581 03 Linköping, sattes 2021-01-29 i konkurs vid Linköpings tingsrätt, K 363-21. Edgångssammanträde hålls 2021-03-11 kl. 10.00 i tingsrättens lokaler, Brigadgatan 3, Linköping. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Oscar Brandin, Box 465, 581 05 Linköping, telefon 013-35 62 00.
Namn: JForsberg AB
Kungörelse-id
K59473/21
Personnr/Orgnr
5591165815
Uppgiftslämnare
Luleå tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
JForsberg AB, 559116-5815, c/o Joakim Forsberg, Penningvägen, 25, 974 51 Luleå, har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Luleå tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-23, kl. 09:25, i domstolarnas förhandlingslokaler, Skeppsbrogatan 43 bv, Luleå. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Sami Hietala, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Box 112, 971 04 Luleå, tel. 010-199 08 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: ALLMEK Verkstad i Göteborg Aktiebolag
Kungörelse-id
K59474/21
Personnr/Orgnr
5564335429
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
I ALLMEK Verkstad i Göteborg Aktiebolag, 556433-5429, konkurs skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen skall göra det skriftligen i 2 exemplar hos GÖTEBORGS TINGSRÄTT, konkursenheten, 404 83 GÖTEBORG, senast 2021-03-16.
Namn: Dödsboet efter Mikael Ramberge
Kungörelse-id
K59476/21
Personnr/Orgnr
19690817483
Uppgiftslämnare
Uddevalla tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2021-02-02
I konkursen Dödsboet efter Mikael Ramberge, 19690817-4839, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Uddevalla tingsrätt, Box 323, 451 18 Uddevalla, senast den 17 mars 2021.
Namn: Annette Marie-Louise Welander med uppgiven firma Annette Welander
Kungörelse-id
K59478/21
Personnr/Orgnr
19641111504
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Upphävd konkurs
Publicering
2021-02-02
Annette Marie-Louise Welander med uppgiven firma Annette Welander, 19641111-5048, försattes i konkurs av GÖTEBORGS TINGSRÄTT 2020-12-01. Hovrätten för Västra Sverige upphävde konkursbeslutet 2021-01-29.
Namn: Knivstaettan AB
Kungörelse-id
K59487/21
Personnr/Orgnr
5569327512
Uppgiftslämnare
Sundsvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Knivstaettan AB, 556932-7512, Plåtslagarvägen 15, Timrå har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Sundsvalls tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-23 kl. 09.45 i tingsrättens lokaler Storgatan 39, Sundsvall. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Per Hånell Lindberg & Hånell Advokatbyrå, Storgatan 26, 852 30 Sundsvall, tel 060-120530.
Namn: Edgemind Applied IoT AB
Kungörelse-id
K59503/21
Personnr/Orgnr
5592143548
Uppgiftslämnare
Falu tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Edgemind Applied IoT AB, 559214-3548, Humlevägen 11A, 791 45 Falun försattes 2021-01-29 i konkurs vid Falu tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08 klockan 09:40 i Domstolshuset, Kullen 4, Falun. Borgenärerna kallas till samman-trädet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Henrik Jalkenäs, Box 1043, 791 10 Falun, tel. 023-70 58 00. Fort-satta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Namn: Kovaxal AB
Kungörelse-id
K59531/21
Personnr/Orgnr
5565813333
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Nedanstående gäldenärer har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2021-03-25 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Kovaxal AB, 556581-3333, Smålandsg. 15, Malmö. Förvaltare är Viktor Gustafsson, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. Edgång hålls kl. 09.00. (K 986-21)
Namn: Bo Nilsson Åkeri AB
Kungörelse-id
K59532/21
Personnr/Orgnr
5568256472
Uppgiftslämnare
Malmö tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Nedanstående gäldenärer har 2021-01-29 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls 2021-03-25 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar. Bo Nilsson Åkeri AB, 556825-6472, Box 64, 233 22 Svedala. Förvaltare är Karin Strandberg, Box 4171, 203 13 Malmö, 040-664 44 00. Edgång hålls kl. 09.10. (K 545-21)
Namn: De Poche Aktiebolag
Kungörelse-id
K59536/21
Personnr/Orgnr
5590527734
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2021-02-02
Följande gäldenärer försattes i konkurs vid Solna tingsrätt den 2021-01-29. Edgångssammanträde hålls 2021-03-08 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna, på de klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. De Poche Aktiebolag i likvidation, 559052-7734, c/o Advokat Lars Hultgren AB, Solna Torg 19, Solna, kl 13.10. Förvaltare är adv. Jenny Hildén, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11 Stockholm.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).