Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lägatan 3, 302 63, HALMSTAD
Tel.nummer
010-4547500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556572-1163
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Cresto AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Halmstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,24%
2,75% (2017)
Kassalikviditet
53,22%
51,83% (2017)
Soliditet
9,63%
9,66% (2017)
Bruttovinstmarginal
49,30%
36,83% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
34
98 992
3 653
52
93 577
1 185
11 961
5,24%
53,22%
9,63%
35
84 914
1 871
1 198
92 779
0
13 694
2,75%
51,83%
9,66%
33
82 182
6 745
547
31 462
0
12 252
8,44%
71,23%
24,68%
27
69 433
4 803
1 387
27 826
0
9 373
7,20%
83,76%
25,94%
27
63 061
3 541
2 728
23 292
0
8 853
6,01%
105,28%
25,04%
28
64 063
388
268
20 076
-
9 579
0,85%
98,45%
23,23%
26
60 253
994
719
15 503
1 926
7 358
1,75%
54,75%
30,25%
27
53 631
4 187
3 071
16 321
1 162
8 778
7,93%
76,48%
28,17%
27
37 001
-928
-694
11 845
912
7 705
-2,28%
74,22%
33,42%
27
43 204
2 927
2 085
12 169
1 052
8 109
6,88%
78,09%
38,23%

Resultaträkning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
97 396
1 596
5 105
3 653
84 423
491
2 314
1 871
81 950
232
6 904
6 745
69 200
233
4 974
4 803
63 061
-
3 781
3 541
64 050
13
528
388
60 253
-
1 037
994
53 631
-
4 227
4 187
37 001
-
-857
-928
43 204
-
2 936
2 927

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
53 778
39 799
93 577
-
53 527
39 252
92 779
-
1 865
29 597
31 462
-
1 960
25 866
27 826
-
1 545
21 747
23 292
-
1 686
18 390
20 076
-
1 672
13 831
15 503
-
1 028
15 293
16 321
-
1 081
10 764
11 845
-
832
11 337
12 169

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 014
-
-
52 184
32 379
93 577
8 964
-
-
52 184
31 630
92 778
7 766
-
-
6 208
17 488
31 462
7 219
-
-
6 208
14 399
27 826
5 832
-
-
6 208
11 252
23 292
4 663
-
-
6 208
9 205
20 076
4 690
-
-
-
10 813
15 503
4 598
-
-
-
11 724
16 322
3 959
-
-
-
7 886
11 845
4 652
-
-
-
7 517
12 169

Löner & utdelning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 185
-
11 961
563
6 714
-
98 992
-
-
13 694
-
6 051
-
84 914
-
-
12 252
-
4 764
-
82 182
-
-
9 373
-
3 851
-
69 433
-
-
8 853
-
3 606
-
63 061
-
-
9 579
-
3 377
-
64 063
1 926
99
7 358
93
3 840
-
60 253
1 162
241
8 778
429
4 080
-
53 631
912
20
7 705
62
3 689
-
37 001
1 052
188
8 109
114
3 854
-
43 204

Nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
34
2 865
616
6513
15,37%
5,24%
49,30%
7,62%
9,63%
53,22%
35
2 412
571
3186
3,02%
2,75%
36,83%
9,03%
9,66%
51,83%
33
2 483
530
7587
18,42%
8,44%
43,05%
14,78%
24,68%
71,23%
27
2 563
516
5689
9,74%
7,20%
40,92%
16,57%
25,94%
83,76%
27
2 336
486
4457
-1,54%
6,01%
42,61%
16,64%
25,04%
105,28%
28
2 288
476
1207
6,30%
0,85%
39,48%
14,34%
23,23%
98,45%
26
2 317
495
1485
12,35%
1,75%
38,24%
5,01%
30,25%
54,75%
27
1 986
520
4627
44,94%
7,93%
48,46%
6,65%
28,17%
76,48%
27
1 370
457
-530
-14,36%
-2,28%
49,35%
7,78%
33,42%
74,22%
27
1 600
476
3312
-
6,88%
53,25%
8,84%
38,23%
78,09%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsledning samt förvalta aktier och fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556572-1163
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-06-17
Juridiskt namn
Cresto AB
Länsäte
Halmstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Malterling, Per Patrik Mattias (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Axlind, Matilda Maria (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Boman, Carl Pontus (f. 1971)
Styrelseledamot
Schön, Göthe Peter Lennart (f. 1969)
Boman, Carl Pontus (f. 1971)
Malterling, Per Patrik Mattias (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).