Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nellickevägen 20, 412 63, GÖTEBORG
Tel.nummer
035-183200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556101-7582
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1966
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Salinity AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Hanson & Möhring
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,13%
4,18% (2016)
Kassalikviditet
100,21%
85,98% (2016)
Soliditet
38,67%
45,08% (2016)
Bruttovinstmarginal
-8,93%
-7,49% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
40
353 755
-7 759
-374
222 850
-
18 441
0,13%
100,21%
38,67%
36
349 901
12 588
7 234
204 771
0
16 722
4,18%
85,98%
45,08%
46
323 365
9 608
8
204 215
379
16 935
3,35%
67,30%
43,74%
44
296 306
-7 812
-1 407
211 266
3 379
19 756
-2,31%
73,58%
44,95%
41
384 616
66 470
4 746
208 870
1 099
17 844
22,13%
97,61%
48,55%
43
385 026
19 738
2 516
203 922
1 045
16 749
6,86%
98,87%
26,65%
41
298 100
17 575
2 658
156 306
965
15 617
6,76%
72,70%
30,95%
38
354 113
41 804
22 153
141 270
1 399
14 486
12,58%
120,86%
31,85%
34
302 607
34 430
1 070
109 153
751
11 427
12,17%
117,93%
20,53%
32
260 821
16 500
90
101 773
702
10 952
7,36%
80,24%
19,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
351 718
2 037
-2 431
-7 759
349 013
888
14 127
12 588
320 620
2 745
9 931
9 608
293 493
2 813
-7 113
-7 812
304 815
79 801
67 090
66 470
323 905
61 121
21 738
19 738
295 119
2 981
18 516
17 575
350 182
3 931
38 755
41 804
297 964
4 643
30 247
34 430
259 085
1 736
16 715
16 500

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
40 283
182 567
222 850
-
43 981
160 790
204 771
-
49 357
154 858
204 215
-
54 380
156 886
211 266
-
32 316
176 554
208 870
-
19 359
184 563
203 922
-
30 284
126 022
156 306
-
15 789
125 481
141 270
-
6 676
102 477
109 153
-
6 585
95 188
101 773

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
58 095
36 002
0
1 032
127 721
222 850
58 468
43 387
0
6 531
96 384
204 770
51 234
48 844
0
12 036
92 101
204 215
51 226
56 075
0
17 991
85 974
211 266
52 634
62 536
0
0
93 700
208 870
47 888
8 284
0
8 500
139 250
203 922
44 930
4 417
0
31 392
75 567
156 306
42 272
3 488
0
21 604
73 906
141 270
20 119
2 941
0
31 355
54 738
109 153
19 049
1 108
0
11 034
70 582
101 773

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
18 441
-
9 005
-
353 755
-
-
16 722
-
8 189
-
349 901
379
-
16 935
-
8 914
-
323 365
3 379
-
19 756
-
8 948
-
296 306
1 099
-
17 844
-
8 278
-
384 616
1 045
-
16 749
-
6 110
-
385 026
965
-
15 617
-
7 263
-
298 100
1 399
-
14 486
-
6 389
-
354 113
751
-
11 427
-
5 155
-
302 607
702
-
10 952
-
5 084
-
260 821

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
40
8 793
-
-2431
0,78%
0,13%
-8,93%
15,59%
38,67%
100,21%
36
9 695
-
14127
8,86%
4,18%
-7,49%
18,45%
45,08%
85,98%
46
6 970
-
9931
9,24%
3,35%
-9,18%
19,57%
43,74%
67,30%
44
6 670
-
-7113
-3,71%
-2,31%
-9,92%
24,16%
44,95%
73,58%
41
7 435
-
67090
-5,89%
22,13%
-9,41%
27,18%
48,55%
97,61%
43
7 533
-
21738
9,75%
6,86%
-7,63%
13,99%
26,65%
98,87%
41
7 198
-
18516
-15,72%
6,76%
-10,06%
17,10%
30,95%
72,70%
38
9 215
-
38755
17,52%
12,58%
-6,68%
14,73%
31,85%
120,86%
34
8 764
-
30247
15,01%
12,17%
-6,05%
16,02%
20,53%
117,93%
32
8 096
-
16715
-
7,36%
-6,76%
9,50%
19,57%
80,24%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och försälja grafiska produkter och därmed sammanhängande maskinell och annan utrustning.

Org.nummer
556101-7582
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1966-01-10
Juridiskt namn
AB Hanson & Möhring
Länsäte
Göteborg

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Olausson, Bengt Christer (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Nilsson, Pär Thomas (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Olausson, Bengt Christer (f. 1977)
Styrelseledamot
Ardhede, Kjell Valter (f. 1944)
Olausson, Mira Katarina Theresia (f. 1977)
Olausson, Bengt Christer (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).