Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Jakobsbergsgatan 24, 111 44, STOCKHOLM
Tel.nummer
0570-18020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556053-5873
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1949
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ernst & Young AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ernst & Young AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
12,54%
9,41% (2016)
Kassalikviditet
137,68%
136,33% (2016)
Soliditet
21,68%
17,94% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2458
3 998 179
462 165
355 074
1 914 176
3 994
1 177 497
11,91%
137,18%
20,28%
2313
3 768 739
349 898
267 885
1 752 129
4 236
1 082 902
9,71%
138,51%
18,08%
2209
3 511 732
310 307
235 381
1 708 597
4 745
1 066 689
9,23%
131,90%
17,54%
2196
3 255 440
326 018
249 052
1 595 196
2 995
1 112 109
10,56%
130,11%
17,79%
2203
3 333 091
451 713
328 785
1 472 198
3 844
1 091 723
13,87%
120,04%
24,32%
2048
3 090 080
443 668
320 471
1 352 040
4 770
992 152
14,74%
126,26%
26,01%
1884
2 884 931
493 583
356 596
1 421 575
3 811
905 949
17,41%
140,24%
28,04%
1741
2 729 862
552 094
400 327
1 347 769
5 874
866 010
20,57%
160,52%
34,34%
1872
2 704 239
452 635
321 575
1 393 476
6 677
922 752
17,21%
153,03%
28,08%
1859
2 709 797
481 686
340 604
1 382 599
9 033
898 645
18,33%
175,14%
29,00%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 952 664
45 515
465 828
462 165
3 736 555
32 184
360 848
349 898
3 472 443
39 289
314 525
310 307
3 216 376
39 064
330 326
326 018
3 331 845
1 246
453 746
451 713
3 088 620
1 460
442 831
443 668
2 881 710
3 221
491 606
493 583
2 726 106
3 756
556 169
552 094
2 699 542
4 697
449 715
452 635
2 705 163
4 634
481 789
481 686

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
338 333
1 575 843
1 914 176
-
266 038
1 486 091
1 752 129
-
308 859
1 399 738
1 708 597
-
312 058
1 283 138
1 595 196
-
262 072
1 210 126
1 472 198
-
224 820
1 127 220
1 352 040
-
186 929
1 234 646
1 421 575
-
178 088
1 169 682
1 347 770
-
141 429
1 252 047
1 393 476
-
151 994
1 230 605
1 382 599

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
388 116
0
116 853
260 479
1 148 728
1 914 176
316 729
0
110 009
252 447
1 072 943
1 752 128
299 765
0
100 195
247 422
1 061 216
1 708 598
283 846
0
81 318
243 830
986 204
1 595 198
358 030
0
64 242
41 864
1 008 062
1 472 198
351 619
0
71 867
35 785
892 769
1 352 040
398 606
0
68 625
73 987
880 357
1 421 575
462 791
0
62 085
94 226
728 667
1 347 769
391 251
0
54 224
129 809
818 192
1 393 476
401 003
0
64 814
214 145
702 637
1 382 599

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 994
-
1 177 497
-
667 379
-
3 998 179
4 236
-
1 082 902
-
627 610
-
3 768 739
4 745
-
1 066 689
-
633 598
-
3 511 732
2 995
-
1 112 109
-
596 643
-
3 255 440
3 844
-
1 091 723
-
536 977
-
3 333 091
4 770
-
992 152
-
515 312
-
3 090 080
3 811
-
905 949
-
481 028
-
2 884 931
5 874
-
866 010
-
445 859
-
2 729 862
6 677
-
922 752
-
491 923
-
2 704 239
9 033
-
898 645
-
475 520
-
2 709 797

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 458
1 608
842
630188
5,78%
11,91%
100,00%
10,81%
20,28%
137,18%
2 313
1 615
836
526884
7,61%
9,71%
100,00%
11,06%
18,08%
138,51%
2 209
1 572
879
472092
7,96%
9,23%
100,00%
9,75%
17,54%
131,90%
2 196
1 465
820
458350
-3,47%
10,56%
100,00%
9,23%
17,79%
130,11%
2 203
1 512
771
560986
7,87%
13,87%
100,00%
6,06%
24,32%
120,04%
2 048
1 508
772
562010
7,18%
14,74%
100,00%
7,59%
26,01%
126,26%
1 884
1 530
778
589647
5,71%
17,41%
100,00%
12,29%
28,04%
140,24%
1 741
1 566
786
648938
0,98%
20,57%
100,00%
16,18%
34,34%
160,52%
1 872
1 442
779
535820
-0,21%
17,21%
100,00%
16,07%
28,08%
153,03%
1 859
1 455
764
579280
-
18,33%
100,00%
19,52%
29,00%
175,14%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2458
3 998 179
489 044
380 210
1 797 109
3 994
1 177 497
12,54%
137,68%
21,68%
2313
3 768 739
343 802
263 121
1 633 632
4 236
1 082 902
9,41%
136,33%
17,94%
2209
3 511 732
298 958
226 192
1 592 275
4 745
1 066 689
8,85%
131,67%
17,64%
2196
3 255 440
332 106
253 693
1 498 880
2 995
1 112 109
10,69%
133,76%
18,30%
2203
3 331 673
455 579
331 039
1 396 497
3 844
1 091 723
13,93%
121,45%
24,63%
2048
3 090 080
450 218
326 555
1 280 027
4 770
992 152
14,89%
127,17%
26,22%
1884
2 884 931
501 051
363 016
1 372 603
3 811
905 949
17,67%
140,99%
27,43%
1741
2 729 860
553 392
401 965
1 298 544
5 874
866 010
20,59%
160,98%
33,44%
1872
2 704 001
444 432
316 538
1 342 996
6 677
922 752
16,90%
146,69%
26,94%
1859
2 709 797
483 457
343 291
1 317 825
9 033
898 645
18,39%
172,55%
28,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 952 664
45 515
474 428
489 044
3 736 555
32 184
349 571
343 802
3 472 443
39 289
305 076
298 958
3 216 376
39 064
337 070
332 106
3 330 427
1 246
459 105
455 579
3 088 620
1 460
448 344
450 218
2 881 710
3 221
500 731
501 051
2 726 106
3 754
558 401
553 392
2 699 304
4 697
444 706
444 432
2 705 163
4 634
486 892
483 457

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
247 059
1 550 050
1 797 109
-
196 598
1 437 034
1 633 632
-
224 560
1 367 714
1 592 274
-
233 511
1 265 369
1 498 880
-
191 390
1 205 107
1 396 497
-
163 075
1 116 953
1 280 028
-
160 545
1 212 058
1 372 603
-
147 103
1 151 441
1 298 544
-
161 710
1 181 286
1 342 996
-
166 815
1 151 010
1 317 825

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
389 606
0
81 668
200 000
1 125 835
1 797 109
293 081
0
86 489
200 000
1 054 063
1 633 633
280 896
0
72 666
200 000
1 038 713
1 592 275
274 246
0
78 642
200 000
945 994
1 498 882
343 992
0
60 246
0
992 258
1 396 496
335 599
0
66 123
0
878 306
1 280 028
376 523
0
62 387
73 987
859 706
1 372 603
434 256
0
54 799
94 226
715 263
1 298 544
361 737
0
46 174
129 809
805 276
1 342 996
376 526
0
60 077
214 145
667 077
1 317 825

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 994
-
1 177 497
-
667 379
383 840
3 998 179
4 236
-
1 082 902
-
627 610
287 300
3 768 739
4 745
-
1 066 689
-
633 598
275 130
3 511 732
2 995
-
1 112 109
-
596 643
268 472
3 255 440
3 844
-
1 091 723
-
536 977
338 200
3 331 673
4 770
-
992 152
-
515 312
329 836
3 090 080
3 811
-
905 949
-
481 028
370 750
2 884 931
5 874
-
866 010
-
445 859
428 490
2 729 860
6 677
-
922 752
-
501 923
-
2 704 001
9 033
-
898 645
-
475 520
370 700
2 709 797

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 458
1 608
851
583466
5,78%
12,54%
100,00%
10,73%
21,68%
137,68%
2 313
1 615
845
477164
7,61%
9,41%
100,00%
10,25%
17,94%
136,33%
2 209
1 572
888
413699
7,96%
8,85%
100,00%
9,47%
17,64%
131,67%
2 196
1 465
828
445859
-3,42%
10,69%
100,00%
9,93%
18,30%
133,76%
2 203
1 512
779
544842
7,83%
13,93%
100,00%
6,39%
24,63%
121,45%
2 048
1 508
781
541682
7,18%
14,89%
100,00%
7,73%
26,22%
127,17%
1 884
1 530
778
588798
5,71%
17,67%
100,00%
12,23%
27,43%
140,99%
1 741
1 566
786
640148
0,99%
20,59%
100,00%
16,00%
33,44%
160,98%
1 872
1 442
779
517261
-0,22%
16,90%
100,00%
13,93%
26,94%
146,69%
1 859
1 455
764
574295
-
18,39%
100,00%
17,89%
28,57%
172,55%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva revisionsbyrå samt därmed förenlig konsultverksamhet.

Org.nummer
556053-5873
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1949-10-26
Juridiskt namn
Ernst & Young AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Nilsson, Lars Jesper (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Gustavsson, Nils Thomas (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Svensson, Carl Jonas (f. 1968)
Styrelseledamot
Mamelund, Erik (f. 1958)
Sennfors, Monica Elisabet Piroska (f. 1964)
Svensson, Carl Jonas (f. 1968)
Robertsson, Eva Helena (f. 1969)
Lundvall, Åsa Elisabet (f. 1970)
Hertz, Rolf Fredrik Andreas (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Skallefell, Per Olof Martin (f. 1979)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Weigl, Lars Oskar (f. 1960)
Kylebäck, Stefan Hugo (f. 1965)
Engdahl, Stefan Rolf (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).