Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Trastvägen 8, 261 75, ASMUNDTORP
Tel.nummer
0418-432025
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556201-1907
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1979
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Malmö Montage-Konsult AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Malmö Montage-Konsult AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Landskrona
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,71%
13,01% (2016)
Kassalikviditet
49,17%
39,61% (2016)
Soliditet
-11,56%
-6,28% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
29
4 853
83
83
3 122
-
-
1,71%
49,17%
-11,56%
28
4 226
550
550
5 219
0
0
13,01%
39,61%
-6,28%
0
2 999
-1 463
-1 463
4 016
0
0
-48,78%
40,63%
-22,68%
0
4 158
-360
-360
4 772
0
0
-8,66%
43,74%
10,14%
0
7 568
164
164
4 729
0
0
2,21%
60,98%
16,07%
-
8 479
265
265
4 864
-
41
3,21%
59,44%
10,79%
2
5 119
-965
-965
4 944
0
331
-18,75%
48,81%
5,70%
2
8 377
495
495
4 015
349
96
5,96%
57,62%
16,61%
2
5 161
-2 805
-2 752
7 799
612
96
-52,02%
32,81%
3,83%
2
8 235
211
114
7 392
193
72
2,78%
52,14%
9,41%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 853
-
83
83
4 226
-
550
550
2 999
-
-1 463
-1 463
4 158
-
-360
-360
7 568
-
164
164
8 479
-
271
265
5 119
-
-963
-965
8 377
-
492
495
5 161
-
-2 687
-2 805
8 235
-
207
211

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
172
2 950
3 122
-
191
5 028
5 219
-
218
3 798
4 016
-
256
4 516
4 772
-
302
4 428
4 730
-
340
4 524
4 864
-
431
4 513
4 944
-
562
3 453
4 015
-
2 354
5 445
7 799
-
986
6 407
7 393

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-361
-
-
-
3 484
3 123
-328
-
-
-
5 547
5 219
-911
-
-
-
4 927
4 016
484
-
-
90
4 198
4 772
760
-
-
40
3 929
4 729
525
-
-
-
4 339
4 864
282
-
-
-
4 663
4 945
667
-
-
-
3 348
4 015
299
-
-
-
7 501
7 800
654
53
-
-
6 686
7 393

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 853
-
-
-
-
-
-
4 226
-
-
-
-
-
-
2 999
-
-
-
-
-
-
4 158
-
-
-
-
-
-
7 568
-
-
41
-
23
-
8 479
-
-
331
-
21
-
5 119
349
-
96
-
21
-
8 377
612
-
96
-
-
-
5 161
193
-
72
-
-
-
8 235

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
29
167
0
102
14,84%
1,71%
100,00%
-11,00%
-11,56%
49,17%
28
151
0
577
40,91%
13,01%
100,00%
-12,28%
-6,28%
39,61%
-
-
-
-1425
-27,87%
-48,78%
100,00%
-37,65%
-22,68%
40,63%
-
-
-
-305
-45,06%
-8,66%
100,00%
7,65%
10,14%
43,74%
-
-
-
239
-10,74%
2,21%
100,00%
6,59%
16,07%
60,98%
-
-
-
362
65,64%
3,21%
100,00%
2,18%
10,79%
59,44%
2
2 560
176
-833
-38,89%
-18,75%
100,00%
-2,93%
5,70%
48,81%
2
4 189
233
678
62,31%
5,96%
100,00%
1,25%
16,61%
57,62%
2
2 581
365
-2430
-37,33%
-52,02%
100,00%
-39,84%
3,83%
32,81%
2
4 118
133
575
-
2,78%
100,00%
-3,39%
9,41%
52,14%

Verksamhet & Status

Bolagets verksamhet ska vara butikshandel med smådjur.

Org.nummer
556201-1907
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1979-09-10
Juridiskt namn
Malmö Montage-Konsult AB
Länsäte
Landskrona

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Schiller, Jan Axel Robert (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hultström, Lars Erik (f. 1959)
Styrelsesuppleant
Karlsson, Bengt Erik (f. 1941)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).