Plastikhuset Pär Danielsson AB

PLASTIKHUSET är en privat klinik i Linköping med mottagning i ljusa, trevliga lokaler i centrala Linköping. Hos oss får Du vård med bästa trygghet av erfarna specialister i plastikkirurgi. Vi har kvalitetsgodkänd verksamhet via Socialstyrelsen. Större operationer sker på sjukhus i Linköping med allra bästa operationssalar, vård och teknisk utrustning. Våra humana priser slår de flesta övriga kliniker i Sverige, varför betala extra för kvalité? Plastikkirurgins "IKEA" finner Du hos PLASTIKHUSET i Linköping. Välkommen!

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 48, 582 27, LINKÖPING
Tel.nummer
013-357405
E-postadress
info@plastikhuset.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556655-7087
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Plastikhuset Pär Danielsson AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Plastikhuset Pär Danielsson AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Linköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
29,16%
39,67% (2017)
Kassalikviditet
2 187,76%
1 884,89% (2017)
Soliditet
80,12%
80,23% (2017)
Bruttovinstmarginal
88,41%
89,35% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
4 832
1 408
1 309
7 383
-
-
29,16%
2 187,76%
80,12%
2
5 475
2 172
1 910
8 540
-
-
39,67%
1 884,89%
80,23%
1
6 468
2 963
2 498
10 289
0
321
45,92%
935,87%
76,45%
2
8 881
4 289
2 931
11 366
0
636
48,29%
792,24%
75,34%
3
8 362
3 788
2 632
9 059
0
651
45,30%
1 294,75%
81,22%
3
7 581
2 730
1 766
12 564
-
886
36,30%
969,16%
83,14%
3
9 251
4 134
2 368
16 540
385
385
44,89%
1 550,42%
86,76%
2
10 603
5 412
3 079
15 281
330
280
51,31%
752,77%
80,68%
2
9 722
5 226
2 889
10 473
210
280
54,04%
778,02%
81,02%
2
5 839
2 932
1 580
6 548
30
426
50,54%
445,03%
72,36%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 832
-
1 409
1 408
5 475
-
2 172
2 172
6 468
-
2 824
2 963
8 881
-
4 239
4 289
8 360
2
3 718
3 788
7 520
61
2 586
2 730
9 226
25
3 792
4 134
10 548
55
5 299
5 412
9 672
50
5 100
5 226
5 803
36
2 846
2 932

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
7 383
7 383
-
-
8 540
8 540
-
80
10 209
10 289
-
80
11 286
11 366
-
3 544
5 515
9 059
-
3 544
9 020
12 564
-
25
16 516
16 541
-
41
15 240
15 281
-
57
10 416
10 473
-
63
6 485
6 548

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 898
5 150
0
0
335
7 383
2 464
5 625
0
0
450
8 539
3 104
6 105
0
0
1 079
10 288
3 606
6 355
0
0
1 405
11 366
2 806
5 835
0
0
419
9 060
6 198
5 445
0
0
921
12 564
10 348
5 131
0
0
1 061
16 540
9 029
4 231
0
0
2 020
15 280
6 130
3 019
0
0
1 324
10 473
3 391
1 727
0
0
1 430
6 548

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
750
4 832
-
-
-
-
-
1 875
5 475
-
-
321
-
116
2 550
6 468
-
-
636
-
215
3 000
8 881
-
-
651
-
220
2 130
8 362
-
-
886
-
279
5 400
7 581
385
-
385
-
242
5 400
9 251
330
-
280
-
192
1 050
10 603
210
-
280
-
154
180
9 722
30
-
426
-
147
150
5 839

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
2 416
389
1409
-11,74%
29,16%
88,41%
145,86%
80,12%
2 187,76%
2
2 738
265
2172
-15,35%
39,67%
89,35%
147,76%
80,23%
1 884,89%
1
6 468
438
2824
-27,17%
45,92%
100,00%
141,16%
76,45%
935,87%
2
4 441
426
4239
6,23%
48,29%
88,48%
111,26%
75,34%
792,24%
3
2 787
291
3718
11,17%
45,30%
88,58%
60,96%
81,22%
1 294,75%
3
2 507
390
2597
-18,49%
36,30%
87,33%
107,70%
83,14%
969,16%
3
3 075
338
3808
-12,53%
44,89%
88,06%
167,52%
86,76%
1 550,42%
2
5 274
402
5315
9,06%
51,31%
87,62%
125,33%
80,68%
752,77%
2
4 836
322
5120
66,67%
54,04%
86,59%
94,00%
81,02%
778,02%
2
2 902
303
2918
-
50,54%
85,30%
87,11%
72,36%
445,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva plastikkirurgisk praktik. Medicinsk konsultverksamhet. Försäljning av hudprodukter. Handel och förvaltning med värdepapper.

Org.nummer
556655-7087
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-02-06
Juridiskt namn
Plastikhuset Pär Danielsson AB
Länsäte
Linköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Molander, Claes-Uno Julius (f. 1957)
Revisorssuppleant
Kraff, Rolf (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Danielsson, Per Anders (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Danielsson, Stig Lars Göran (f. 1950)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).