Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fläktgatan 11, 941 47, PITEÅ
Tel.nummer
010-4144070
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556074-1935
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1960
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
IVAB Infjärdens Värme AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
IVAB Infjärdens Värme AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Piteå
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,04%
7,46% (2017)
Kassalikviditet
171,65%
173,70% (2017)
Soliditet
44,79%
48,86% (2017)
Bruttovinstmarginal
73,95%
73,63% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
308
425 908
8 927
6 474
192 771
2 648
125 254
2,17%
164,64%
44,79%
309
394 025
22 646
17 264
174 598
2 885
125 913
5,91%
159,00%
48,61%
302
407 883
5 846
4 147
166 810
2 718
127 037
1,49%
145,79%
43,53%
295
397 715
12 117
8 908
158 646
1 931
117 728
3,11%
146,56%
46,30%
275
452 059
8 778
6 561
135 643
1 675
108 731
1,96%
161,90%
50,17%
279
299 367
5 731
4 656
139 594
-
102 147
1,94%
145,62%
45,48%
285
347 010
10 232
7 483
130 394
0
98 188
2,97%
149,41%
46,65%
263
327 768
790
376
120 344
1 760
92 303
0,25%
149,30%
45,99%
280
388 174
8 204
5 875
118 603
1 728
95 967
2,14%
155,89%
48,88%
322
375 094
9 093
6 207
129 136
1 834
107 782
2,47%
143,56%
45,58%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
425 357
551
8 977
8 927
388 254
5 771
22 843
22 646
406 624
1 259
5 831
5 846
397 597
118
12 013
12 117
452 059
-
8 610
8 778
299 367
-
5 582
5 731
347 010
-
9 132
10 232
327 768
-
659
790
384 854
3 320
8 212
8 204
375 094
-
8 493
9 093

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
33 132
159 638
192 770
-
32 941
141 657
174 598
-
30 415
136 396
166 811
-
31 925
126 721
158 646
-
18 785
116 858
135 643
-
18 771
120 823
139 594
-
16 513
113 880
130 393
-
13 814
106 530
120 344
-
15 481
103 122
118 603
-
18 896
110 240
129 136

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
86 343
-
12 914
7 347
86 166
192 770
84 870
-
7 871
2 599
79 259
174 599
72 606
-
5 829
4 796
83 580
166 811
73 458
-
4 700
5 426
75 061
158 645
68 050
-
4 516
-
63 076
135 642
63 489
-
4 342
-
71 762
139 593
60 833
-
5 078
-
64 482
130 393
55 350
-
4 587
-
60 406
120 343
57 974
-
5 502
-
55 126
118 602
58 855
-
5 288
-
64 993
129 136

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 648
-
125 254
-
46 508
-
425 908
2 885
-
125 913
-
44 946
-
394 025
2 718
-
127 037
-
46 717
-
407 883
1 931
-
117 728
-
40 234
-
397 715
1 675
-
108 731
-
39 793
-
452 059
-
-
102 147
-
35 852
-
299 367
-
-
98 188
-
36 894
-
347 010
1 760
-
92 303
-
35 163
-
327 768
1 728
-
95 967
-
34 574
-
388 174
1 834
-
107 782
-
41 632
-
375 094

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
308
1 381
572
30591
9,56%
2,17%
73,79%
17,27%
44,79%
164,64%
309
1 256
567
38818
-4,52%
5,91%
72,65%
16,07%
48,61%
159,00%
302
1 346
586
19310
2,27%
1,49%
67,40%
12,99%
43,53%
145,79%
295
1 348
552
23877
-12,05%
3,11%
68,09%
12,99%
46,30%
146,56%
275
1 644
577
16948
51,00%
1,96%
78,20%
11,90%
50,17%
161,90%
279
1 073
512
13484
-13,73%
1,94%
64,12%
16,39%
45,48%
145,62%
285
1 218
495
17266
5,87%
2,97%
67,59%
14,24%
46,65%
149,41%
263
1 246
509
8121
-14,83%
0,25%
61,69%
14,07%
45,99%
149,30%
280
1 374
485
16852
2,60%
2,14%
73,26%
12,47%
48,88%
155,89%
322
1 165
490
17696
-
2,47%
64,10%
12,06%
45,58%
143,56%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
250
368 443
11 110
9 454
154 666
2 462
103 849
3,04%
171,65%
44,79%
246
332 647
24 382
10 510
137 168
2 699
103 413
7,46%
173,70%
48,86%
240
349 100
7 848
2 072
138 594
2 248
103 677
2,26%
142,84%
41,23%
237
342 446
13 259
10 076
133 542
1 373
96 900
3,89%
141,36%
44,84%
240
432 697
9 373
6 908
123 433
1 234
96 774
2,18%
140,69%
42,10%
231
261 941
2 918
4 054
110 485
-
85 071
1,14%
137,08%
42,36%
238
308 653
7 195
5 425
107 286
0
84 741
2,35%
136,29%
41,65%
280
297 312
-1 505
2 417
102 218
1 760
81 416
-0,49%
130,82%
38,69%
246
369 005
14 037
4 447
101 715
1 728
83 602
3,85%
136,30%
41,54%
278
337 096
9 357
4 572
105 273
1 834
91 862
2,81%
131,90%
40,96%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
368 396
47
10 945
11 110
327 491
5 156
26 991
24 382
349 054
46
11 444
7 848
342 386
60
13 146
13 259
432 697
-
9 332
9 373
261 941
-
2 803
2 918
308 653
-
6 142
7 195
297 312
-
-1 614
-1 505
365 685
3 320
14 045
14 037
337 096
-
8 973
9 357

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
15 342
139 324
154 666
-
15 860
121 308
137 168
-
18 779
119 815
138 594
-
22 527
111 016
133 543
-
15 238
108 195
123 433
-
15 254
95 231
110 485
-
13 305
93 981
107 286
-
10 303
91 915
102 218
-
10 878
90 837
101 715
-
13 058
92 216
105 274

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
54 995
18 300
7 970
-
73 402
154 667
50 541
21 130
2 420
-
63 077
137 168
45 031
15 530
1 920
-
76 113
138 594
47 959
15 290
800
-
69 494
133 543
41 383
13 570
970
-
67 510
123 433
36 476
13 240
810
-
59 960
110 486
34 422
13 160
870
-
58 835
107 287
30 997
10 960
1 090
-
59 171
102 218
31 580
13 680
1 220
-
55 235
101 715
34 133
11 522
1 270
-
58 348
105 273

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 462
-
103 849
-
38 606
5 000
368 443
2 699
-
103 413
-
36 250
5 000
332 647
2 248
-
103 677
-
38 204
5 000
349 100
1 373
-
96 900
-
32 628
5 000
342 446
1 234
-
96 774
-
35 485
3 500
432 697
-
-
85 071
-
30 026
2 000
261 941
-
-
84 741
-
31 787
2 000
308 653
1 760
-
81 416
-
31 165
2 000
297 312
1 728
-
83 602
-
30 763
3 000
369 005
1 834
-
91 862
-
35 569
7 000
337 096

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
250
1 474
584
21288
12,49%
3,04%
73,95%
17,89%
44,79%
171,65%
246
1 331
583
31741
-6,18%
7,46%
73,63%
17,78%
48,86%
173,70%
240
1 454
606
15271
1,95%
2,26%
69,23%
12,52%
41,23%
142,84%
237
1 445
566
15776
-20,87%
3,89%
68,80%
12,13%
44,84%
141,36%
240
1 803
591
12266
65,19%
2,18%
77,95%
9,40%
42,10%
140,69%
231
1 134
517
5701
-15,13%
1,14%
62,56%
13,47%
42,36%
137,08%
238
1 297
513
8801
3,81%
2,35%
66,71%
11,39%
41,65%
136,29%
280
1 062
424
1174
-18,70%
-0,49%
60,81%
11,01%
38,69%
130,82%
246
1 487
492
17047
8,48%
3,85%
73,52%
9,74%
41,54%
136,30%
278
1 213
487
12591
-
2,81%
62,13%
10,05%
40,96%
131,90%

Verksamhet & Status

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet med bemanning, rekrytering och förmedling av personal samt entreprenadverksamhet inom personalbemanning och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556074-1935
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1960-10-24
Juridiskt namn
IVAB Infjärdens Värme AB
Länsäte
Piteå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nilsson, Sven Erik (f. 1981)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hellström, Anna Sofi (f. 1978)
Revisorssuppleant
Lundin, Mats Ola (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jonsson, Tord Gotthilf (f. 1942)
Styrelseledamot
Jonsson, Tord Gotthilf (f. 1942)
Vesterberg, Sune Sven-Olof (f. 1947)
Vesterberg, Karl Rickard (f. 1950)
Vesterberg, Björn Johan Folke (f. 1973)
Nordlund, Lars Vigert (f. 1973)
Hedkvist, Jim Eric (f. 1981)
Nilsson, Sven Erik (f. 1981)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).