Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Box 66, 673 22, CHARLOTTENBERG
Tel.nummer
0571-32162
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556251-7556
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Eda kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Valfjället Skicenter AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eda
Nyckeltal
Vinstmarginal
-43,95%
-69,64% (2016)
Kassalikviditet
237,11%
293,31% (2016)
Soliditet
24,47%
23,42% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
6 060
-2 605
-2 605
8 357
-
1 796
-43,95%
237,11%
24,47%
3
4 616
-3 194
-3 194
8 752
0
1 472
-69,64%
293,31%
23,42%
3
3 861
-3 655
-3 655
8 658
0
1 552
-93,46%
280,28%
23,61%
4
2 811
-3 044
-3 044
9 463
0
1 711
-104,40%
229,42%
22,18%
4
4 060
-403
-403
4 533
0
1 399
-7,94%
72,96%
38,45%
6
4 429
-1 160
-1 160
4 745
-
1 431
-26,04%
127,88%
45,23%
4
3 948
-757
-757
5 435
161
1 305
-17,58%
317,56%
60,85%
6
5 044
-160
-160
3 556
113
1 483
-2,58%
195,91%
58,04%
6
4 318
-505
-505
3 481
824
948
-10,88%
243,75%
63,89%
4
2 893
-1 074
-1 074
3 618
643
775
-36,50%
365,58%
75,43%
7
3 118
-516
-516
4 587
484
809
-15,97%
533,67%
82,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 768
292
-2 540
-2 605
4 500
116
-3 134
-3 194
3 856
5
-3 612
-3 655
2 796
15
-2 925
-3 044
3 969
91
-346
-403
4 152
277
-1 141
-1 160
3 948
-
-762
-757
5 044
-
-150
-160
4 318
-
-516
-505
2 893
-
-1 225
-1 074
3 118
-
-649
-516

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 251
6 106
8 357
-
2 447
6 305
8 752
-
3 115
5 543
8 658
-
3 753
5 710
9 463
-
3 277
1 256
4 533
-
2 898
1 847
4 745
-
2 408
3 027
5 435
-
536
3 020
3 556
-
316
3 165
3 481
-
214
3 404
3 618
-
200
4 387
4 587

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 045
0
0
3 860
2 452
8 357
2 050
0
0
4 700
2 002
8 752
2 044
0
0
4 783
1 831
8 658
2 099
0
0
5 117
2 247
9 463
1 743
0
0
1 200
1 590
4 533
2 146
0
0
1 200
1 399
4 745
3 307
0
0
1 200
928
5 435
2 064
0
0
0
1 492
3 556
2 224
0
0
0
1 257
3 481
2 729
0
0
0
889
3 618
3 803
0
0
0
784
4 587

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 796
-
643
-
6 060
-
-
1 472
-
525
-
4 616
-
-
1 552
-
474
-
3 861
-
-
1 711
-
633
-
2 811
-
-
1 399
-
451
-
4 060
-
-
1 431
-
561
-
4 429
161
-
1 305
-
451
-
3 948
113
-
1 483
-
504
-
5 044
824
-
948
-
740
-
4 318
643
-
775
-
574
-
2 893
484
-
809
-
535
-
3 118

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 442
604
-1978
28,18%
-43,95%
100,00%
63,35%
24,47%
237,11%
3
1 500
666
-2396
16,70%
-69,64%
100,00%
95,62%
23,42%
293,31%
3
1 285
686
-2846
37,91%
-93,46%
100,00%
96,27%
23,61%
280,28%
4
699
597
-2237
-29,55%
-104,40%
100,00%
123,86%
22,18%
229,42%
4
992
474
159
-4,41%
-7,94%
100,00%
-8,42%
38,45%
72,96%
6
692
335
-621
5,17%
-26,04%
100,00%
10,79%
45,23%
127,88%
4
987
435
-402
-21,73%
-17,58%
100,00%
53,17%
60,85%
317,56%
6
841
337
57
16,81%
-2,58%
100,00%
30,29%
58,04%
195,91%
6
720
416
-379
49,26%
-10,88%
100,00%
44,19%
63,89%
243,75%
4
723
481
-1136
-7,22%
-36,50%
100,00%
86,93%
75,43%
365,58%
7
445
270
-536
-
-15,97%
100,00%
115,55%
82,91%
533,67%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva förmedling av trävaror, land- och sjöburna transporter, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556251-7556
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-12-17
Juridiskt namn
Valfjället Skicenter AB
Länsäte
Eda

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Eriksson, Krister Mattias (f. 1972)
Lekmannarevisor
Guldbrandsson, Eva Erika (f. 1974)
Lekmannarevisorssupleant
Waljestål, Malin Helena (f. 1968)
Revisorssuppleant
Naeslund, Jan Anders (f. 1955)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Börjeson, Anders Erik Bertil (f. 1952)
Styrelseledamot
Torstensdotter, Karin Marianne (f. 1935)
Brunzell, Ulf Lennart (f. 1943)
Damperud, Björn Kjell-Arthur (f. 1949)
Börjeson, Anders Erik Bertil (f. 1952)
Nilsson, Lars Bo Inge (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).