Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nedre Slottsgatan 6, 753 09, UPPSALA
Tel.nummer
018-602060
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556349-9002
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Staffan Meurling AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Staffan Meurling AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
1 680,56% (2016)
Kassalikviditet
15 008,33%
1 230,08% (2016)
Soliditet
99,82%
98,26% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
0
193
193
13 628
-
-
-
15 008,33%
99,82%
1
319
5 360
5 360
14 107
0
0
1 680,56%
1 230,08%
98,26%
2
20
-753
-753
8 843
0
384
-320,00%
3 936,59%
99,54%
1
19
-684
-114
9 737
0
334
-3 184,21%
27 909,38%
99,66%
5
4 564
-138
161
10 304
80
760
-2,80%
1 847,67%
99,18%
5
8 977
-100
-299
-
465
1 131
8,03%
96,79%
-
4
9 419
1 516
1 571
11 558
0
939
16,11%
295,05%
94,43%
4
10 567
2 706
1 758
11 228
0
1 045
25,83%
99,03%
89,84%
4
9 550
839
1 588
10 205
240
1 129
9,64%
18,01%
81,39%
3
10 847
2 197
1 033
9 939
210
728
21,01%
12,06%
78,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-542
193
319
-
-476
5 360
20
-
-736
-753
19
-
-622
-684
4 564
-
-142
-138
8 977
-
709
-100
9 419
-
1 513
1 516
10 567
-
2 717
2 706
9 550
-
921
839
10 847
-
2 279
2 197

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 027
3 602
13 629
-
11 081
3 026
14 107
-
7 228
1 614
8 842
-
806
8 931
9 737
-
8 716
1 589
10 305
-
9 813
1 709
11 522
-
9 379
2 178
11 557
-
9 234
1 994
11 228
-
9 067
1 138
10 205
-
8 592
1 347
9 939

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 604
-
-
-
24
13 628
13 861
-
-
-
246
14 107
8 802
-
-
-
41
8 843
9 704
-
-
-
32
9 736
10 219
-
-
-
86
10 305
10 208
350
-
-
965
11 523
10 641
350
-
-
566
11 557
9 320
983
-
-
925
11 228
7 812
633
-
-
1 760
10 205
6 344
1 921
-
-
1 675
9 940

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
450
319
-
-
384
-
110
300
20
-
-
334
-
113
150
19
80
-
760
-
227
400
4 564
465
-
1 131
-
418
150
8 977
-
-
939
-
327
135
9 419
-
-
1 045
-
320
250
10 567
240
-
1 129
-
391
250
9 550
210
-
728
-
264
120
10 847

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
-
421
-538
-100,00%
-
-
-
99,82%
15 008,33%
1
319
583
-472
1 495,00%
1 680,56%
100,00%
871,47%
98,26%
1 230,08%
2
10
247
-726
5,26%
-320,00%
-10,00%
7 865,00%
99,54%
3 936,59%
1
19
447
-612
-99,58%
-3 184,21%
100,00%
46 836,84%
99,66%
27 909,38%
5
913
217
-132
-49,16%
-2,80%
41,26%
32,93%
99,18%
1 847,67%
5
1 795
412
723
-4,69%
8,03%
45,58%
8,29%
-
96,79%
4
2 355
318
1531
-10,86%
16,11%
39,34%
17,11%
94,43%
295,05%
4
2 642
346
2737
10,65%
25,83%
48,24%
10,12%
89,84%
99,03%
4
2 388
440
941
-11,96%
9,64%
38,44%
-6,51%
81,39%
18,01%
3
3 616
413
2589
-
21,01%
42,26%
-3,02%
78,91%
12,06%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva grafisk design inom textil samt förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556349-9002
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-03-01
Juridiskt namn
Staffan Meurling AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Persson, Stefan Torsten (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Meurling, Staffan Ingemar (f. 1945)
Styrelsesuppleant
Jakoby, Rein (f. 1942)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).