Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Djäknebergsgatan 5, 724 61, VÄSTERÅS
Tel.nummer
021-354392
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556694-4665
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Walter Löthman Organisations- & Psykologkonsult AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Walter Löthman Organisations- & Psykologkonsult AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västerås
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
1 126,32%
(2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
8
-90
760
-
1
-
1 126,32%
-
-
0
1
-57
522
-
1
-
-
-
1
1 308
605
346
1 624
0
235
46,25%
1 054,55%
83,53%
1
1 374
531
340
1 493
0
298
38,65%
1 204,03%
86,32%
1
950
54
91
1 007
0
294
7,47%
1 379,45%
86,95%
1
883
34
64
1 040
-
297
3,85%
1 300,00%
85,10%
1
1 052
155
83
1 072
-
263
14,83%
924,14%
81,13%
1
1 560
331
156
1 294
0
531
24,31%
375,07%
67,27%
1
840
-125
43
912
404
0
-14,88%
986,96%
83,66%
1
1 003
202
104
1 176
306
0
20,44%
1 404,82%
84,51%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
8
-
-
-
1
1 308
-
604
605
1 374
-
515
531
950
-
44
54
883
-
22
34
1 052
-
142
155
1 547
13
369
331
840
-
-127
-125
1 003
-
198
202

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
86
-
214
214
104
-
71
71
-
-
1 624
1 624
-
-
1 493
1 493
-
-
1 007
1 007
-
-
1 040
1 040
-
-
1 072
1 072
-
-
1 294
1 294
-
4
908
912
-
11
1 166
1 177

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
1 054
0
19
1 073
0
0
940
0
0
940
951
520
0
0
154
1 625
1 004
365
0
0
124
1 493
665
270
0
0
73
1 008
623
336
0
0
80
1 039
560
397
0
0
116
1 073
592
357
0
0
345
1 294
561
259
0
0
92
912
642
451
0
0
83
1 176

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
235
-
94
357
1 308
-
-
298
-
155
400
1 374
-
-
294
-
157
-
950
-
-
297
-
172
50
883
-
-
263
-
177
-
1 052
-
-
531
-
291
115
1 560
404
-
-
-
201
125
840
306
-
-
-
196
125
1 003

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1054
-
-
-
-
-
1 126,32%
-
-
-
940
-100,00%
-
-
-
-
-
1
1 308
361
604
-4,80%
46,25%
100,00%
112,39%
83,53%
1 054,55%
1
1 374
483
515
44,63%
38,65%
100,00%
99,64%
86,32%
1 204,03%
1
950
528
44
7,59%
7,47%
100,00%
98,32%
86,95%
1 379,45%
1
883
518
22
-16,06%
3,85%
100,00%
108,72%
85,10%
1 300,00%
1
1 052
401
142
-32,00%
14,83%
100,00%
90,87%
81,13%
924,14%
1
1 547
820
373
84,17%
24,31%
100,00%
61,34%
67,27%
375,07%
1
840
596
-120
-16,25%
-14,88%
100,00%
97,14%
83,66%
986,96%
1
1 003
499
205
-
20,44%
100,00%
107,98%
84,51%
1 404,82%

Verksamhet & Status

Massage och hälsoprodukter.

Org.nummer
556694-4665
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-12-19
Juridiskt namn
Walter Löthman Organisations- & Psykologkonsult AB
Länsäte
Västerås

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Löthman, Henry Walter (f. 1951)
Styrelsesuppleant
Edlund, Stig Håkan (f. 1944)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).