Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Honnörsgatan 2 A, 170 69, SOLNA
Tel.nummer
08-50023920
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556600-5269
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Utbildningsservice i Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Haninge
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,59%
-6,21% (2016)
Kassalikviditet
136,65%
106,72% (2016)
Soliditet
28,21%
24,87% (2016)
Bruttovinstmarginal
91,55%
90,36% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
7 601
-89
-89
4 431
-
-
-0,59%
136,65%
28,21%
8
8 123
-551
-551
5 383
0
0
-6,21%
106,72%
24,87%
10
7 639
-175
-175
6 609
0
2 038
-1,29%
110,16%
28,60%
11
8 252
-711
-711
6 854
0
2 100
-7,59%
98,18%
30,13%
11
9 665
210
165
8 475
423
2 264
3,12%
128,57%
38,65%
9
9 083
699
516
7 055
455
1 955
8,68%
239,67%
66,78%
4
10 072
199
147
9 236
414
1 699
2,55%
149,04%
45,42%
5
11 202
243
179
10 086
453
1 547
2,61%
155,25%
46,08%
5
8 627
178
126
6 703
409
1 704
2,44%
271,58%
66,67%
5
16 358
1 531
649
7 957
421
1 703
9,63%
170,79%
54,58%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 314
287
-43
-89
7 895
228
-494
-551
7 298
341
-98
-175
7 929
323
-606
-711
9 577
88
288
210
8 644
439
723
699
9 965
107
190
199
11 201
1
288
243
8 605
22
190
178
16 332
26
1 488
1 531

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 645
1 786
4 431
-
3 177
2 206
5 383
-
3 714
2 895
6 609
-
4 370
2 484
6 854
-
4 884
3 591
8 475
-
2 378
4 676
7 054
-
2 441
6 796
9 237
-
2 662
7 424
10 086
-
2 890
3 813
6 703
-
2 655
5 303
7 958

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 250
0
1 218
657
1 307
4 432
1 339
0
920
1 057
2 067
5 383
1 890
0
628
1 463
2 628
6 609
2 065
0
324
1 935
2 530
6 854
3 276
0
0
2 407
2 793
8 476
4 711
0
0
393
1 951
7 055
4 195
0
0
481
4 560
9 236
4 648
0
0
656
4 782
10 086
4 469
0
0
830
1 404
6 703
4 343
0
0
509
3 105
7 957

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
400
7 601
-
-
-
-
-
-
8 123
-
-
2 038
-
1 073
-
7 639
-
-
2 100
-
1 132
-
8 252
423
-
2 264
-
976
500
9 665
455
-
1 955
-
882
1 600
9 083
414
-
1 699
-
792
-
10 072
453
-
1 547
-
770
-
11 202
409
-
1 704
-
787
-
8 627
421
-
1 703
-
776
-
16 358

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
914
428
1946
-7,36%
-0,59%
91,55%
6,55%
28,21%
136,65%
8
987
412
1204
8,18%
-6,21%
90,36%
1,76%
24,87%
106,72%
10
730
316
1318
-7,96%
-1,29%
100,00%
3,66%
28,60%
110,16%
11
721
301
559
-17,21%
-7,59%
100,00%
-0,58%
30,13%
98,18%
11
871
343
1230
10,79%
3,12%
100,01%
8,33%
38,65%
128,57%
9
960
373
1052
-13,26%
8,68%
88,92%
31,52%
66,78%
239,67%
4
2 491
735
461
-11,03%
2,55%
92,18%
22,44%
45,42%
149,04%
5
2 240
566
604
30,17%
2,61%
93,77%
23,59%
46,08%
155,25%
5
1 721
595
524
-47,31%
2,44%
91,67%
28,00%
66,67%
271,58%
5
3 266
599
1706
-
9,63%
93,55%
13,46%
54,58%
170,79%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

Org.nummer
556600-5269
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-11-10
Juridiskt namn
Utbildningsservice i Sverige AB
Länsäte
Haninge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Talback, Lars Yngve (f. 1950)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bergman, Sven Anders (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Talback, Lars Yngve (f. 1950)
Styrelseledamot
Talback, Lars Yngve (f. 1950)
Ask Talback, Kerstin Birgitta (f. 1961)
Talback, Carolin (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Talback, Peder (f. 1975)
Talback, Elin Matilda Maria (f. 1997)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).