Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fogdetorpsvägen 23, 152 40, SÖDERTÄLJE
Tel.nummer
070-4246987
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556717-4031
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Cyréus Sinnero AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Cyréus Sinnero AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Södertälje
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
210,00% (2016)
Kassalikviditet
400,00%
3 957,89% (2016)
Soliditet
Saknas
97,47% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
35
-
0
-
400,00%
-
0
20
42
42
752
0
0
210,00%
3 957,89%
97,47%
0
1 579
-192
-168
835
0
800
-12,03%
579,86%
82,75%
3
2 435
-506
-35
1 428
-
1 362
-20,79%
277,11%
61,46%
4
3 985
1 236
712
2 906
0
1 268
31,33%
221,26%
51,47%
3
2 538
787
432
1 628
-
741
32,12%
186,41%
45,33%
2
751
-20
-20
261
0
336
-3,03%
227,03%
57,47%
2
707
-6
-5
310
255
76
-0,97%
207,91%
55,16%
1
513
-15
1
292
201
0
-3,25%
230,09%
61,08%
1
442
-22
-2
307
169
0
-5,88%
253,98%
61,83%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
20
-
-20
42
1 579
-
-301
-192
2 429
6
-507
-506
3 948
37
1 233
1 236
2 453
85
787
787
661
90
-21
-20
619
88
-6
-6
431
82
-15
-15
374
68
-24
-22

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
8
8
-
-
752
752
-
-
835
835
-
83
1 344
1 427
-
35
2 872
2 907
-
51
1 577
1 628
-
9
252
261
-
20
289
309
-
32
260
292
-
20
287
307

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
157
0
2
159
733
0
0
0
19
752
691
0
0
0
144
835
859
24
60
0
485
1 428
1 094
515
0
0
1 298
2 907
582
200
0
0
846
1 628
150
0
0
0
111
261
171
0
0
0
139
310
176
3
0
0
113
292
175
19
0
0
113
307

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
20
-
-
800
-
328
-
1 579
-
-
1 362
-
534
-
2 435
-
-
1 268
-
519
200
3 985
-
-
741
-
269
200
2 538
-
-
336
-
126
-
751
255
-
76
-
123
-
707
201
-
-
-
94
-
513
169
-
-
-
86
-
442

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
157
-100,00%
-
-
-
-
400,00%
-
-
-
-20
-98,73%
210,00%
100,00%
3 665,00%
97,47%
3 957,89%
-
-
-
-278
-34,99%
-12,03%
100,00%
43,76%
82,75%
579,86%
3
810
673
-435
-38,48%
-20,79%
100,00%
35,36%
61,46%
277,11%
4
987
471
1249
60,95%
31,33%
100,00%
39,87%
51,47%
221,26%
3
818
358
803
271,10%
32,12%
100,00%
29,80%
45,33%
186,41%
2
331
249
-10
6,79%
-3,03%
100,00%
21,33%
57,47%
227,03%
2
310
234
5
43,62%
-0,97%
100,00%
24,23%
55,16%
207,91%
1
431
304
-4
15,24%
-3,25%
100,00%
34,11%
61,08%
230,09%
1
374
262
-17
-
-5,88%
100,00%
46,52%
61,83%
253,98%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva lekland, rekreation, hälsoaktiviteter, café och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556717-4031
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-12-11
Juridiskt namn
Cyréus Sinnero AB
Länsäte
Södertälje

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Cyréus, Johan Yngve (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Nygren, Tord Raymond (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).