Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kolugnsvägen 30, 941 38, PITEÅ
Tel.nummer
0911-97000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556040-5960
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1941
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Smurfit Kappa
Status
Aktiv
Kommunsäte
Piteå
Nyckeltal
Vinstmarginal
20,86%
20,19% (2016)
Kassalikviditet
314,89%
303,17% (2016)
Soliditet
52,72%
49,35% (2016)
Bruttovinstmarginal
57,62%
55,06% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
551
4 339 647
860 248
2 096 545
7 619 267
2 867
286 127
20,86%
314,89%
52,72%
549
3 899 792
610 014
-489 310
6 880 849
3 079
271 114
20,19%
303,17%
49,35%
532
4 105 392
698 366
-110 179
5 383 609
1 928
271 825
21,53%
283,44%
40,60%
531
3 988 451
599 440
921 809
5 375 507
5 326
261 645
19,74%
250,49%
40,16%
534
3 763 751
467 476
-283 261
5 023 711
5 033
257 819
18,18%
201,99%
34,50%
523
3 565 961
230 407
769 845
4 723 523
5 312
259 562
12,81%
117,88%
26,97%
533
3 451 028
277 851
-359 634
4 481 482
2 555
266 163
15,09%
148,07%
30,19%
533
3 674 597
909 097
1 191 884
4 415 674
2 093
267 863
29,67%
110,77%
23,10%
544
3 229 316
135 679
16 780
3 408 657
2 379
261 107
10,45%
103,43%
19,08%
586
3 620 855
146 031
-27 302
3 923 605
2 034
248 956
13,49%
74,21%
13,62%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 325 029
14 618
901 927
860 248
3 878 471
21 321
669 209
610 014
4 080 056
25 336
875 872
698 366
3 947 533
40 918
773 813
599 440
3 757 211
6 540
597 222
467 476
3 543 677
22 284
353 039
230 407
3 445 510
5 518
441 125
277 851
3 673 083
1 514
635 683
909 097
3 228 483
833
284 378
135 679
3 618 192
2 663
469 126
146 031

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 099 958
3 519 309
7 619 267
-
4 120 747
2 760 102
6 880 849
-
2 960 600
2 423 009
5 383 609
-
2 829 863
2 545 644
5 375 507
-
2 748 010
2 275 701
5 023 711
-
2 677 238
2 046 285
4 723 523
-
2 711 555
1 769 927
4 481 482
-
2 546 111
1 869 563
4 415 674
-
2 465 167
943 490
3 408 657
-
2 568 800
1 354 805
3 923 605

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 411 760
775 656
651 662
1 806 033
974 156
7 619 267
1 315 214
2 667 354
333 691
1 806 059
758 531
6 880 849
1 168 047
1 304 442
132 912
2 078 783
699 425
5 383 609
2 008 226
193 000
251 653
2 078 264
844 364
5 375 507
1 086 417
829 489
121 910
2 078 264
907 631
5 023 711
1 274 142
0
10 779
2 078 470
1 360 132
4 723 523
755 468
765 849
10 103
2 080 868
869 194
4 481 482
1 019 965
0
13 514
2 083 241
1 298 954
4 415 674
211 978
562 205
10 035
2 085 397
539 042
3 408 657
195 198
434 856
3 832
2 087 462
1 202 257
3 923 605

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 867
-
286 127
-
130 494
1 040
4 339 647
3 079
-
271 114
-
121 242
-
3 899 792
1 928
-
271 825
-
121 926
430 000
4 105 392
5 326
-
261 645
-
110 621
730
3 988 451
5 033
-
257 819
-
107 631
-
3 763 751
5 312
-
259 562
-
108 135
-
3 565 961
2 555
-
266 163
-
105 972
27
3 451 028
2 093
-
267 863
-
103 599
-
3 674 597
2 379
-
261 107
-
106 177
-
3 229 316
2 034
-
248 956
-
99 563
-
3 620 855

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
551
7 849
777
1809377
11,51%
20,86%
57,62%
58,85%
52,72%
314,89%
549
7 065
759
1204470
-4,94%
20,19%
55,06%
51,61%
49,35%
303,17%
532
7 669
764
1090572
3,36%
21,53%
56,16%
42,24%
40,60%
283,44%
531
7 434
733
1100402
5,07%
19,74%
53,14%
43,10%
40,16%
250,49%
534
7 036
721
793641
6,03%
18,18%
50,60%
36,41%
34,50%
201,99%
523
6 776
740
429655
2,85%
12,81%
45,05%
19,36%
26,97%
117,88%
533
6 464
737
507487
-6,20%
15,09%
48,69%
26,14%
30,19%
148,07%
533
6 891
732
701581
13,77%
29,67%
51,33%
15,53%
23,10%
110,77%
544
5 935
706
344867
-10,77%
10,45%
46,22%
12,53%
19,08%
103,43%
586
6 174
624
516909
-
13,49%
45,21%
4,22%
13,62%
74,21%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska och hydrauliska produkter och idka ingenjörsverksamhet liksom därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.

Org.nummer
556040-5960
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1941-10-22
Juridiskt namn
Smurfit Kappa
Länsäte
Piteå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Swärd, Per Wilhelm (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Jonséus Carlsvi, Eva Maria (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Reiter, Reinhard Rudolf (f. 1957)
Styrelseledamot
Reiter, Reinhard Rudolf (f. 1957)
Swärd, Per Wilhelm (f. 1965)
Johansson, Johan Patric (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Aili, Ulf Svante (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).