Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Box 231, 451 17, UDDEVALLA
Tel.nummer
0522-656690
E-postadress
info@trestadsbuss.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556303-2456
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Stigenbuss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Trestad Stigen Resor AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västra Götaland
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Tillväxten och lönsamheten är ok samtidigt som den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-19,11% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
3,99% (2016)
Soliditet
100,00%
4,44% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
-223
-223
167
0
0
-
-
100,00%
5
11 453
-2 211
-16
8 785
0
1 777
-19,11%
3,99%
4,44%
8
19 043
-3 812
1
8 749
0
1 895
-19,83%
52,78%
4,64%
6
24 944
-2 348
3
8 586
0
1 992
-8,91%
55,54%
4,72%
15
35 088
-282
21
14 328
-
4 567
0,17%
47,92%
29,83%
12
24 531
291
29
13 115
210
2 927
2,14%
80,31%
34,43%
11
25 467
175
17
12 612
265
2 553
1,30%
51,11%
34,02%
10
21 192
-334
11
14 223
220
2 253
-0,23%
47,08%
29,39%
10
20 670
6
31
13 761
90
2 114
1,96%
60,52%
32,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-172
-223
10 996
457
-2 108
-2 211
18 678
365
-3 800
-3 812
24 930
14
-2 263
-2 348
35 063
25
51
-282
24 471
60
458
291
25 452
15
270
175
21 173
19
-103
-334
20 599
71
377
6

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
167
167
-
8 520
265
8 785
-
5 455
3 294
8 749
-
4 362
4 224
8 586
-
10 552
3 776
14 328
-
10 745
2 370
13 115
-
11 259
1 353
12 612
-
12 844
1 379
14 223
-
12 260
1 501
13 761

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
167
0
0
0
0
167
390
0
0
1 747
6 648
8 785
406
0
0
2 102
6 241
8 749
405
0
0
576
7 605
8 586
402
4 964
0
1 083
7 879
14 328
381
5 300
0
4 482
2 951
13 114
352
5 050
0
4 562
2 647
12 611
358
4 900
0
6 036
2 929
14 223
347
5 250
0
5 683
2 480
13 760

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 777
-
610
-
11 453
-
-
1 895
-
673
-
19 043
-
-
1 992
-
677
-
24 944
-
-
4 567
-
1 297
-
35 088
210
-
2 927
-
969
-
24 531
265
-
2 553
-
969
-
25 467
220
-
2 253
-
857
-
21 192
90
-
2 114
-
837
-
20 670

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-172
-100,00%
-
-
-
100,00%
-
5
2 199
484
-1656
-41,13%
-19,11%
100,00%
-58,05%
4,44%
3,99%
8
2 335
334
-3429
-25,08%
-19,83%
100,00%
-15,78%
4,64%
52,78%
6
4 155
433
-1892
-28,90%
-8,91%
100,00%
-13,56%
4,72%
55,54%
15
2 338
388
2266
43,28%
0,17%
100,00%
-11,70%
29,83%
47,92%
12
2 039
343
2213
-3,85%
2,14%
100,00%
-2,37%
34,43%
80,31%
11
2 314
346
1920
20,21%
1,30%
100,00%
-5,08%
34,02%
51,11%
10
2 117
338
1178
2,79%
-0,23%
100,00%
-7,32%
29,39%
47,08%
10
2 060
307
1892
-
1,96%
100,00%
-4,75%
32,28%
60,52%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av inredningsprodukter till hem och offentlig miljö samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556303-2456
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-08-18
Juridiskt namn
Trestad Stigen Resor AB
Länsäte
Västra Götaland

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Dahlberg, Christer Wilhelm (f. 1952)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Theander, Ann Charlotte (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Dahlberg, Christer Wilhelm (f. 1952)
Styrelsesuppleant
Rincon Dahlberg, Carl Jonas (f. 1976)
Klamborn, Kajsa Viktoria (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).