Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Wieselgrensplatsen 2 A, 417 17, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-657000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556737-9432
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2007
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Capio Lundby Närsjukhus
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
-5,72%
-8,37% (2016)
Kassalikviditet
105,89%
95,94% (2016)
Soliditet
35,44%
32,27% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
175
214 441
-12 425
0
56 712
1 736
83 155
-5,72%
105,89%
35,44%
176
204 034
-17 294
0
62 286
1 657
81 990
-8,37%
95,94%
32,27%
176
203 151
-15 199
0
67 127
1 716
82 575
-7,30%
88,40%
29,94%
172
199 944
-21 723
0
92 959
1 531
79 497
-10,44%
90,37%
21,62%
161
185 390
-26 792
0
87 445
1 439
76 747
-13,86%
84,90%
22,98%
125
180 650
-30 919
0
97 148
1 193
77 672
-16,85%
87,40%
20,69%
177
270 332
18 885
0
60 407
1 267
89 995
7,16%
101,51%
25,00%
232
272 024
17 411
0
65 972
953
93 680
6,50%
97,90%
22,89%
0
0
-1
-1
99
0
0
-
-
100,00%
0
0
0
0
100
0
0
-
-
100,00%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
214 441
-
-12 278
-12 425
204 034
-
-17 090
-17 294
203 151
-
-14 857
-15 199
199 944
-
-20 879
-21 723
185 390
-
-25 703
-26 792
180 650
-
-30 507
-30 919
264 766
5 566
18 759
18 885
268 614
3 410
17 414
17 411
-
-
-1
-1
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
17 943
38 769
56 712
-
21 812
40 474
62 286
-
25 554
41 573
67 127
-
27 115
65 844
92 959
-
30 266
57 179
87 445
-
29 957
67 191
97 148
-
15 685
44 722
60 407
-
17 392
48 580
65 972
-
-
99
99
-
-
100
100

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
20 099
0
0
0
36 613
56 712
20 099
0
0
0
42 187
62 286
20 099
0
0
0
47 028
67 127
20 099
0
0
0
72 860
92 959
20 099
0
0
0
67 346
87 445
20 099
0
174
0
76 875
97 148
15 099
0
1 250
0
44 058
60 407
15 099
0
1 250
0
49 623
65 972
99
0
0
0
0
99
100
0
0
0
0
100

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 736
-
83 155
-
39 489
-
214 441
1 657
-
81 990
-
38 768
-
204 034
1 716
-
82 575
-
38 297
-
203 151
1 531
-
79 497
-
38 340
-
199 944
1 439
-
76 747
-
37 683
-
185 390
1 193
-
77 672
-
35 968
-
180 650
1 267
-
89 995
-
42 150
-
270 332
953
-
93 680
-
44 755
-
272 024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
175
1 225
-
-12278
5,10%
-5,72%
-
1,01%
35,44%
105,89%
176
1 159
-
-17090
0,43%
-8,37%
-
-0,84%
32,27%
95,94%
176
1 154
-
-14857
1,60%
-7,30%
-
-2,69%
29,94%
88,40%
172
1 162
-
-20879
7,85%
-10,44%
6,33%
-3,51%
21,62%
90,37%
161
1 151
-
-25703
2,62%
-13,86%
-
-5,48%
22,98%
84,90%
125
1 445
-
-30333
-31,77%
-16,85%
-
-5,36%
20,69%
87,40%
177
1 496
766
27839
-1,43%
7,16%
81,39%
0,25%
25,00%
101,51%
232
1 158
607
26766
-
6,50%
80,93%
-0,39%
22,89%
97,90%
-
-
-
-1
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
0
-
-
-
-
100,00%
-

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och installation av styr- och reglerutrustningar för styrning av fläktar, värme och kylaggregat, installation av säkerhetssystem, porttelefoner, kodlås samt el och telefonsystem jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556737-9432
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2007-09-13
Juridiskt namn
Capio Lundby Närsjukhus
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Folestad, Agnetha Elisabet (f. 1957)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Bergman, Nina Elisabeth (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Holm, Bo Peter (f. 1958)
Styrelseledamot
Folestad, Agnetha Elisabet (f. 1957)
Holm, Bo Peter (f. 1958)
Kullberg, Jan Peter (f. 1959)
Falkengaard, Anna Johanna Karolina (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).