Per Olsgården Vallbo AB

Om ni vill bo i en avkopplande fjällby, ha möjlighet till olika kost och logilösningar, ha nära till fjäll och skog, sjöar och forsar, ha tillgång till aktiviteter och arrangemang.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vallbo 110, 837 96, UNDERSÅKER
Tel.nummer
0647-35200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556533-2623
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1996
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Per Olsgården Vallbo AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Per Olsgården Vallbo AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Åre
Nyckeltal
Vinstmarginal
28,61%
32,41% (2016)
Kassalikviditet
234,57%
161,14% (2016)
Soliditet
65,84%
59,10% (2016)
Bruttovinstmarginal
78,02%
85,42% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
2 538
714
548
2 994
-
-
28,61%
234,57%
65,84%
2
2 709
827
505
2 395
0
0
32,41%
161,14%
59,10%
1
1 609
495
375
2 366
0
106
33,38%
243,82%
32,54%
1
948
50
50
1 545
0
72
9,34%
207,89%
23,04%
1
1 052
-141
-141
1 571
0
108
-8,99%
136,67%
19,48%
1
1 216
-40
-40
1 768
-
144
0,92%
159,43%
25,28%
1
1 304
26
64
1 570
0
144
5,28%
169,07%
31,08%
1
1 336
-25
5
1 553
144
0
1,35%
142,66%
34,87%
1
1 354
109
71
1 682
132
38
10,97%
158,52%
33,29%
1
1 256
320
172
1 712
0
0
31,50%
150,36%
28,06%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 534
4
725
714
2 613
96
847
827
1 579
30
526
495
942
6
87
50
1 046
6
-94
-141
1 195
21
11
-40
1 287
17
68
26
1 331
5
18
-25
1 340
14
147
109
1 203
53
378
320

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 653
1 341
2 994
-
1 518
877
2 395
-
1 644
722
2 366
-
1 227
318
1 545
-
1 343
228
1 571
-
1 415
353
1 768
-
1 332
238
1 570
-
1 316
238
1 554
-
1 399
283
1 682
-
1 437
275
1 712

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 784
240
0
428
541
2 993
1 236
230
0
488
440
2 394
731
50
0
1 333
251
2 365
356
0
0
1 075
114
1 545
306
0
0
1 145
120
1 571
447
0
0
1 145
175
1 767
488
0
0
985
97
1 570
494
61
0
855
143
1 553
489
91
0
967
135
1 682
418
80
0
1 076
137
1 711

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 538
-
-
-
-
-
-
2 709
-
-
106
-
83
-
1 609
-
-
72
-
68
-
948
-
-
108
-
76
-
1 052
-
-
144
-
90
-
1 216
-
-
144
-
97
-
1 304
144
-
-
-
95
70
1 336
132
-
38
-
61
-
1 354
-
-
-
-
49
-
1 256

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
2 534
392
893
-3,02%
28,61%
78,02%
31,57%
65,84%
234,57%
2
1 307
302
1048
65,48%
32,41%
85,42%
16,72%
59,10%
161,14%
1
1 579
196
674
67,62%
33,38%
81,89%
29,83%
32,54%
243,82%
1
942
150
203
-9,94%
9,34%
74,63%
21,66%
23,04%
207,89%
1
1 046
184
33
-12,47%
-8,99%
66,63%
10,33%
19,48%
136,67%
1
1 195
264
137
-7,15%
0,92%
71,46%
14,90%
25,28%
159,43%
1
1 287
246
140
-3,31%
5,28%
75,37%
10,96%
31,08%
169,07%
1
1 331
239
100
-0,67%
1,35%
69,12%
7,14%
34,87%
142,66%
1
1 340
230
258
11,39%
10,97%
74,25%
11,04%
33,29%
158,52%
1
1 203
-
484
-
31,50%
67,25%
11,47%
28,06%
150,36%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva pensionatrörelse, turistiska aktiviteter, avelsverksamhet med hästar, vård i familjehem och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556533-2623
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1996-08-22
Juridiskt namn
Per Olsgården Vallbo AB
Länsäte
Åre

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kott, Holger (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Höglund, Eva Elisabet (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Kott, Holger (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Hultqvist Kott, Tova Sofia (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).