Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Matrosgatan 3 A, 531 40, LIDKÖPING
Tel.nummer
0510-484050
E-postadress
info@scandinavianseed.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556149-5630
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Scandinavian Seed AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Scandinavian Seed AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lidköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,81%
0,79% (2016)
Kassalikviditet
127,89%
118,62% (2016)
Soliditet
42,54%
37,03% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
113 297
2 047
1 627
45 609
1 038
1 216
1,81%
127,89%
42,54%
4
117 095
922
673
48 154
760
1 236
0,79%
118,62%
37,03%
4
101 077
883
640
40 077
803
955
0,87%
121,65%
42,87%
3
112 546
713
505
35 222
798
806
0,64%
189,71%
47,04%
3
99 010
883
603
25 268
791
771
0,89%
222,24%
63,71%
3
95 590
2 472
1 563
30 168
811
725
2,59%
116,06%
51,36%
3
81 201
2 166
1 466
26 816
792
802
2,67%
100,27%
51,52%
3
76 230
1 098
652
22 467
791
663
1,44%
124,77%
54,83%
3
77 090
1 673
1 143
24 517
811
578
2,17%
189,64%
47,36%
3
77 216
1 476
955
14 092
801
670
1,94%
388,11%
74,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
113 113
184
1 771
2 047
117 015
80
746
922
101 077
-
742
883
112 299
247
556
713
99 010
-
433
883
95 590
-
1 905
2 472
81 201
-
1 627
2 166
76 230
-
967
1 098
77 090
-
1 555
1 673
77 216
-
871
1 476

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
12 125
33 484
45 609
-
14 179
33 974
48 153
-
13 641
26 435
40 076
-
1 414
33 808
35 222
-
6 104
19 164
25 268
-
13 470
16 698
30 168
-
13 811
13 005
26 816
-
9 829
12 637
22 466
-
55
24 462
24 517
-
85
14 007
14 092

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
19 324
103
0
0
26 182
45 609
17 696
176
1 641
0
28 640
48 153
17 024
200
1 123
0
21 730
40 077
16 384
238
780
0
17 821
35 223
15 879
281
485
0
8 623
25 268
15 277
280
224
0
14 387
30 168
13 713
133
0
0
12 970
26 816
12 247
91
0
0
10 128
22 466
11 595
22
0
0
12 899
24 516
10 452
31
0
0
3 609
14 092

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 038
-
1 216
-
1 232
6 000
113 297
760
-
1 236
-
1 782
-
117 095
803
-
955
-
1 578
-
101 077
798
-
806
-
1 447
-
112 546
791
-
771
-
1 343
-
99 010
811
-
725
-
1 321
-
95 590
792
-
802
-
1 392
-
81 201
791
-
663
-
1 311
-
76 230
811
-
578
-
1 291
-
77 090
801
-
670
-
713
-
77 216

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
28 278
906
1877
-3,33%
1,81%
100,00%
6,46%
42,54%
127,89%
4
29 254
970
2515
15,77%
0,79%
100,00%
4,56%
37,03%
118,62%
4
25 269
865
2013
-9,99%
0,87%
100,00%
4,65%
42,87%
121,65%
3
37 433
1 064
1477
13,42%
0,64%
100,00%
14,24%
47,04%
189,71%
3
33 003
1 021
1052
3,58%
0,89%
14,11%
10,65%
63,71%
222,24%
3
31 863
1 001
2173
17,72%
2,59%
14,32%
2,42%
51,36%
116,06%
3
27 067
1 049
1657
6,52%
2,67%
19,04%
0,04%
51,52%
100,27%
3
25 410
956
997
-1,12%
1,44%
19,65%
3,29%
54,83%
124,77%
3
25 697
956
1585
-0,16%
2,17%
18,53%
15,00%
47,36%
189,64%
3
25 739
998
902
-
1,94%
17,21%
13,47%
74,34%
388,11%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av logistikprogram för transportstyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556149-5630
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1971-08-09
Juridiskt namn
Scandinavian Seed AB
Länsäte
Lidköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Sixtensson, Ola Erik Bernt (f. 1978)
Vice verkställande direktör
Bernhoff, Sven-Olof Albert (f. 1955)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Granquist, Karin Birgitta (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Per Magnus (f. 1953)
Styrelseledamot
Johansson, Per Magnus (f. 1953)
Torevik, Nils Ole Jonny (f. 1955)
Bernhoff, Sven-Olof Albert (f. 1955)
Henriksson, Claes Göran (f. 1959)
Nissen, Bent (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Hansson, Mats Håkan (f. 1962)
Ingvarsson, Max Ingvar Niklas (f. 1978)
Johansson, Stig Oscar (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).