Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Box 119, 432 23, VARBERG
Tel.nummer
0340-42220
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556317-8499
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Antons Musik AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Antons Musik AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 14/15: Mycket väl godkänd

Både tillväxten och lönsamheten är utmärkta i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är bra. Analysera lönsamheten ytterligare. Bolaget befinner sig bland de främsta i sin bransch.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-2,64% (2016)
Kassalikviditet
-13,70%
19,69% (2016)
Soliditet
Saknas
-86,61% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
676
0
47
0
0
0
1
-
-13,70%
-
1
1 125
-70
-70
672
0
0
-2,64%
19,69%
-86,61%
1
1 301
-213
-213
714
0
53
-12,14%
8,79%
-71,71%
1
1 716
-234
-234
899
0
74
-10,31%
19,38%
-33,15%
1
1 798
-273
-273
1 037
0
138
-11,96%
27,38%
-25,07%
2
1 391
-830
-799
1 108
-
456
-57,01%
52,38%
-6,05%
1
520
-24
-24
382
0
180
-3,85%
510,00%
86,65%
1
589
107
107
439
60
34
20,07%
405,95%
80,87%
1
5 624
-328
-328
2 280
207
1
-5,54%
183,82%
78,86%
2
12 313
-275
-275
2 945
552
16
-2,10%
162,83%
72,19%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
11
47
1 061
64
-28
-70
1 301
-
-162
-213
1 716
-
-177
-234
1 798
-
-215
-273
1 391
-
-793
-830
520
-
-21
-24
568
21
114
107
5 599
25
-310
-328
12 313
-
-260
-275

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
42
42
-
58
614
672
-
81
633
714
-
255
644
899
-
271
766
1 037
-
326
782
1 108
-
127
255
382
-
98
341
439
-
1 655
625
2 280
-
1 657
1 288
2 945

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-
-560
381
387
208
-582
-
-
797
457
672
-512
-
-
839
387
714
-298
-
-
873
325
900
-260
-
-
961
336
1 037
-67
-
-
965
210
1 108
331
-
-
-
50
381
355
-
-
-
84
439
1 798
-
-
142
340
2 280
2 126
-
-
133
686
2 945

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
676
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 125
-
-
53
-
23
-
1 301
-
-
74
-
7
-
1 716
-
-
138
-
53
-
1 798
-
-
456
-
176
-
1 391
-
-
180
-
84
-
520
60
-
34
-
57
-
589
207
-
1
-
109
1 550
5 624
552
-
16
-
274
-
12 313

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
676
-
-
369
-100,00%
-
-
-
-
-13,70%
1
1 061
65
-17
-18,45%
-2,64%
100,00%
14,80%
-86,61%
19,69%
1
1 301
83
-147
-24,18%
-12,14%
100,00%
18,91%
-71,71%
8,79%
1
1 716
81
-161
-4,56%
-10,31%
100,00%
18,59%
-33,15%
19,38%
1
1 798
191
-192
29,26%
-11,96%
100,00%
23,92%
-25,07%
27,38%
2
696
316
-772
167,50%
-57,01%
100,00%
41,12%
-6,05%
52,38%
1
520
264
-13
-8,45%
-3,85%
100,00%
39,42%
86,65%
510,00%
1
568
154
124
-89,86%
20,07%
99,65%
45,25%
80,87%
405,95%
1
5 599
318
-290
-54,53%
-5,54%
14,54%
5,09%
78,86%
183,82%
2
6 157
423
-236
-
-2,10%
14,38%
4,89%
72,19%
162,83%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utprovning, service och handel med synhjälpmedel samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556317-8499
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-05-05
Juridiskt namn
Antons Musik AB
Länsäte
Varberg

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Viksten, Leif Göran (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Viksten, Maria Petra (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).