Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Finn Gattu 5, 785 60, DJURÅS
Tel.nummer
08-59470151
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556495-9749
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Anderssons Drycker AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Anderssons Drycker AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gagnef
Nyckeltal
Vinstmarginal
-241,61%
-200,00% (2016)
Kassalikviditet
1 076,92%
22,17% (2016)
Soliditet
14,08%
13,09% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
161
-390
-390
4 260
0
-
-241,61%
1 076,92%
14,08%
0
216
-402
-404
4 582
0
0
-200,00%
22,17%
13,09%
0
307
-510
-510
4 780
0
0
-165,47%
19,19%
13,16%
0
185
-770
-745
4 967
0
0
-500,74%
19,39%
12,66%
1
783
-237
92
5 303
0
12
-29,89%
18,31%
7,05%
1
944
-482
-86
4 702
-
224
-50,85%
13,14%
6,00%
2
843
-866
-1 205
4 805
0
314
-91,46%
5,88%
7,66%
2
1 450
-194
152
5 892
242
150
-15,12%
32,59%
32,88%
1
2 671
-203
164
6 706
220
138
-6,24%
15,98%
38,10%
1
2 126
-1 586
-541
6 852
392
0
-52,43%
31,06%
41,80%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
161
-
-241
-390
201
15
-402
-402
307
-
-530
-510
136
49
-667
-770
783
-
-397
-237
944
-
-504
-482
843
-
-944
-866
1 263
187
-1 239
-194
2 646
25
-513
-203
2 121
5
-972
-1 586

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 701
560
4 261
-
3 793
789
4 582
-
4 030
750
4 780
-
4 200
768
4 968
-
4 486
817
5 303
-
4 156
546
4 702
-
4 544
261
4 805
-
4 637
1 255
5 892
-
6 075
631
6 706
-
5 730
1 121
6 851

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
600
-
473
3 134
52
4 259
600
-
423
-
3 559
4 582
629
-
400
-
3 752
4 781
629
-
378
-
3 961
4 968
374
-
467
-
4 463
5 304
282
-
266
-
4 154
4 702
368
-
-
-
4 438
4 806
1 572
468
-
-
3 851
5 891
1 920
814
-
23
3 949
6 706
1 756
1 421
-
66
3 609
6 852

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
161
-
-
-
-
-
-
216
-
-
-
-
52
-
307
-
-
-
-
-
-
185
-
-
12
-
236
-
783
-
-
224
-
127
-
944
-
-
314
-
158
-
843
242
-
150
-
222
-
1 450
220
-
138
-
177
500
2 671
392
-
-
-
342
-
2 126

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
375
-19,90%
-241,61%
100,00%
315,53%
14,08%
1 076,92%
-
-
-
190
-34,53%
-200,00%
100,00%
-1 378,11%
13,09%
22,17%
-
-
-
60
125,74%
-165,47%
97,39%
-977,85%
13,16%
19,19%
-
-
-
-110
-82,63%
-500,74%
98,53%
-2 347,79%
12,66%
19,39%
1
783
274
157
-17,06%
-29,89%
96,04%
-465,64%
7,05%
18,31%
1
944
400
-70
11,98%
-50,85%
97,78%
-382,20%
6,00%
13,14%
2
422
357
-757
-33,25%
-91,46%
99,76%
-495,49%
7,66%
5,88%
2
632
310
-1118
-52,27%
-15,12%
99,37%
-205,54%
32,88%
32,59%
1
2 646
539
-295
24,75%
-6,24%
99,43%
-125,40%
38,10%
15,98%
1
2 121
749
-635
-
-52,43%
100,00%
-117,30%
41,80%
31,06%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra omlindning, reparation, försäljning samt industriservice av elektriska motorer, maskiner och drivutrustningar. Äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556495-9749
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-10-21
Juridiskt namn
Anderssons Drycker AB
Länsäte
Gagnef

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sjöström, Torbjörn (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Mats Olov (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Norman, Tord Olov (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).