Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Zinkens väg 20, 117 41, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6168100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556186-4801
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hotell Zinkensdamm AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,15%
15,02% (2016)
Kassalikviditet
345,74%
311,67% (2016)
Soliditet
74,19%
71,44% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
42
45 443
5 521
1 458
22 763
0
12 856
12,15%
345,74%
74,19%
43
46 339
6 961
1 228
21 599
0
12 599
15,02%
311,67%
71,44%
38
42 657
6 242
1 081
19 652
0
11 663
14,64%
179,93%
72,27%
37
38 128
5 101
535
18 432
0
10 719
13,38%
79,91%
71,19%
39
36 477
5 384
4 481
15 854
0
10 490
14,76%
54,06%
79,39%
42
38 190
6 359
4 388
17 325
0
11 072
16,66%
105,91%
70,99%
39
38 288
7 416
5 474
14 639
0
10 402
19,37%
381,35%
76,71%
41
39 705
9 099
6 683
13 582
0
10 282
22,92%
309,67%
71,13%
41
39 525
9 846
7 207
14 668
0
9 914
24,91%
202,48%
54,72%
41
42 723
9 877
7 087
14 537
0
10 510
23,12%
171,59%
44,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
45 443
-
5 521
5 521
46 339
-
6 960
6 961
42 657
-
6 239
6 242
38 128
-
5 093
5 101
36 477
-
5 366
5 384
38 190
-
6 330
6 359
38 288
-
7 304
7 416
39 705
-
9 080
9 099
39 525
-
9 815
9 846
42 723
-
9 499
9 877

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 113
20 649
22 762
-
2 021
19 578
21 599
-
9 446
10 206
19 652
-
13 771
4 662
18 433
-
13 746
2 108
15 854
-
11 797
5 527
17 324
-
1 339
13 299
14 638
-
1 146
12 436
13 582
-
997
13 671
14 668
-
499
14 038
14 537

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 889
0
0
0
5 874
22 763
15 430
0
0
0
6 168
21 598
14 203
0
0
0
5 450
19 653
13 122
0
0
0
5 311
18 433
12 586
0
0
0
3 267
15 853
12 006
375
0
0
4 944
17 325
11 229
0
0
0
3 410
14 639
9 661
0
0
0
3 921
13 582
8 026
0
0
0
6 642
14 668
6 494
0
0
0
8 043
14 537

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
12 856
-
4 805
-
45 443
-
-
12 599
-
4 636
-
46 339
-
-
11 663
-
4 221
-
42 657
-
-
10 719
-
3 470
-
38 128
-
-
10 490
-
3 466
-
36 477
-
-
11 072
-
3 674
-
38 190
-
-
10 402
-
3 454
-
38 288
-
-
10 282
-
3 489
-
39 705
-
-
9 914
-
3 297
-
39 525
-
-
10 510
-
3 706
-
42 723

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
42
1 082
428
6149
-1,93%
12,15%
100,00%
32,51%
74,19%
345,74%
43
1 078
409
7539
8,63%
15,02%
100,00%
28,94%
71,44%
311,67%
38
1 123
425
6766
11,88%
14,64%
100,00%
11,15%
72,27%
179,93%
37
1 030
387
5572
4,53%
13,38%
100,00%
-1,70%
71,19%
79,91%
39
935
362
5967
-4,49%
14,76%
100,00%
-3,18%
79,39%
54,06%
42
909
356
6795
-0,26%
16,66%
100,00%
1,53%
70,99%
105,91%
39
982
361
7722
-3,57%
19,37%
100,00%
25,83%
76,71%
381,35%
41
968
340
9444
0,46%
22,92%
100,00%
21,45%
71,13%
309,67%
41
964
328
10127
-7,49%
24,91%
100,00%
17,78%
54,72%
202,48%
41
1 042
353
9809
-
23,12%
100,00%
14,03%
44,67%
171,59%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva hotell- och vandrarhemsrörelse, restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta fastigheter där egen verksamhet bedrivs.

Org.nummer
556186-4801
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1974-02-07
Juridiskt namn
Hotell Zinkensdamm AB
Länsäte
Stockholm

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Beer, Helene Katrin (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jardetun, Per Ove (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Larsson, Hans Evert (f. 1941)
Styrelseledamot
Larsson, Hans Evert (f. 1941)
Mannestig, Ulf Inge Rune (f. 1946)
Beer, Helene Katrin (f. 1977)
Mannestig, Pontus Carl Johan (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Larsson, Britt Gudrun (f. 1948)
Andersson, Jane Britt-Inger (f. 1949)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).