Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drabantvägen 2, 177 50, JÄRFÄLLA
Tel.nummer
08-58083600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556059-1835
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1954
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Järfälla kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Järfällahus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Järfälla
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,67%
19,79% (2016)
Kassalikviditet
109,45%
114,67% (2016)
Soliditet
55,58%
55,53% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
70
524 245
37 221
28 450
2 097 227
-
-
9,71%
106,47%
55,55%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2017-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
501 862
22 383
48 673
37 221
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 966 249
130 978
2 097 227
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 164 937
0
101 268
708 000
123 022
2 097 227
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
524 245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2017-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
70
7 169
916
244971
-
9,71%
100,00%
1,59%
55,55%
106,47%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
70
523 276
41 941
27 675
2 095 932
2 623
33 660
10,67%
109,45%
55,58%
63
516 638
79 859
54 269
2 052 167
4 969
28 570
19,79%
114,67%
55,53%
57
507 616
88 791
63 886
2 087 940
1 738
23 939
23,52%
164,69%
51,83%
61
595 629
189 792
130 854
2 097 267
1 698
24 563
46,54%
159,68%
48,63%
69
903 038
434 221
236 452
2 123 345
1 644
26 259
96,26%
88,89%
40,50%
69
521 758
30 614
30 945
2 163 697
1 589
24 971
18,28%
84,80%
24,20%
68
531 435
36 543
20 001
2 262 025
1 551
15 642
20,14%
133,02%
21,89%
69
510 593
21 382
18 525
2 265 343
1 585
14 480
16,39%
99,04%
20,72%
69
500 040
20 940
20 252
2 264 621
1 969
22 224
17,77%
111,26%
20,11%
64
486 981
15 442
18 000
2 284 183
2 070
20 595
18,68%
87,47%
19,26%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
500 856
22 420
75 100
41 941
498 484
18 154
98 522
79 859
491 179
16 437
115 279
88 791
483 152
112 477
223 207
189 792
502 072
400 966
480 846
434 221
509 768
11 990
91 478
30 614
501 235
30 200
98 626
36 543
489 773
20 820
79 441
21 382
486 144
13 896
85 399
20 940
473 959
13 022
85 322
15 442

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 962 636
133 296
2 095 932
-
1 925 419
126 748
2 052 167
-
1 931 557
156 383
2 087 940
-
1 926 555
170 712
2 097 267
-
1 979 916
143 430
2 123 346
-
2 069 602
94 095
2 163 697
-
2 102 768
159 257
2 262 025
-
2 145 053
120 290
2 265 343
-
2 154 221
110 400
2 264 621
-
2 187 548
96 635
2 284 183

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 011 575
196 539
58 029
708 000
121 789
2 095 932
986 934
195 625
51 076
708 000
110 532
2 052 167
936 242
187 225
46 519
823 000
94 954
2 087 940
878 286
181 525
31 548
899 000
106 908
2 097 267
733 497
162 025
24 469
1 042 000
161 354
2 123 345
497 846
32 925
24 962
1 497 000
110 964
2 163 697
468 001
34 720
29 578
1 610 000
119 726
2 262 025
449 200
25 940
28 752
1 640 000
121 451
2 265 343
431 974
29 940
28 481
1 675 000
99 226
2 264 621
413 323
34 220
30 067
1 696 100
110 473
2 284 183

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 623
-
33 660
-
21 457
3 418
523 276
4 969
-
28 570
-
15 364
3 033
516 638
1 738
-
23 939
-
10 854
3 577
507 616
1 698
-
24 563
-
10 903
5 930
595 629
1 644
-
26 259
-
11 876
990
903 038
1 589
-
24 971
-
10 813
800
521 758
1 551
-
15 642
-
10 178
1 100
531 435
1 585
-
14 480
-
10 045
1 200
510 593
1 969
-
22 224
-
9 999
1 300
500 040
2 070
-
20 595
-
10 225
1 600
486 981

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
70
7 155
916
200994
0,48%
10,67%
100,00%
2,30%
55,58%
109,45%
63
7 912
922
211831
1,49%
19,79%
100,00%
3,25%
55,53%
114,67%
57
8 617
809
215557
1,66%
23,52%
100,00%
12,51%
51,83%
164,69%
61
7 921
710
314501
-3,77%
46,54%
100,00%
13,21%
48,63%
159,68%
69
7 276
686
562458
-1,51%
96,26%
100,00%
-3,57%
40,50%
88,89%
69
7 388
664
173768
1,70%
18,28%
100,00%
-3,31%
24,20%
84,80%
68
7 371
669
184530
2,34%
20,14%
100,00%
7,89%
21,89%
133,02%
69
7 098
621
164276
0,75%
16,39%
100,00%
-0,24%
20,72%
99,04%
69
7 046
594
169316
2,57%
17,77%
100,00%
2,30%
20,11%
111,26%
64
7 406
553
169116
-
18,68%
100,00%
-2,92%
19,26%
87,47%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tidningsutgivning, reklamproduktion, IT- kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556059-1835
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1954-02-19
Juridiskt namn
Järfällahus AB
Länsäte
Järfälla

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Söderman, Malin Maria (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ädel, Bo Gunnar Östen (f. 1956)
Lekmannarevisor
Markstedt, Lars Birger Hansson (f. 1944)
Lekmannarevisorssupleant
Hillbom, Lars Holger (f. 1946)
Revisorssuppleant
Andersson, Lena Maria Therese (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jämtsved, Mikael Erik (f. 1986)
Styrelseledamot
Lennström, Johny Georg (f. 1952)
Burrau, Per Erik Fritjof (f. 1952)
Karlsson, Tomas Vilhelm (f. 1959)
Ekendahl, Eva Britt-Marie (f. 1963)
Josefsson, Markus (f. 1965)
Stenbäck, Annette Maria Margareta (f. 1970)
Jämtsved, Mikael Erik (f. 1986)
Styrelsesuppleant
de Waern, Jan Mikael (f. 1948)
Rosenek Borgström, Rune Roland (f. 1949)
Kornberg, Evy Monika (f. 1956)
Westberg, Erik Gunnar (f. 1960)
Andonov, Jovica (f. 1966)
Hannouch, George (f. 1984)
Harju Håkansson, Ida Hilda Johanna (f. 1995)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Karlsson, Anna Lena (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).