Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Maria Skolgata 81, 118 53, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-12054200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556250-6914
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ogeborg Golvagenturer AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ogeborg Golvagenturer AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,69%
10,07% (2016)
Kassalikviditet
248,28%
194,39% (2016)
Soliditet
49,90%
42,44% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
67 314
2 467
1 765
26 292
-
-
3,69%
248,28%
49,90%
11
77 647
7 729
4 794
32 888
0
0
10,07%
194,39%
42,44%
12
70 486
4 779
3 226
24 307
0
5 328
6,82%
215,02%
40,89%
11
56 273
2 881
2 192
22 568
0
4 824
5,14%
267,74%
45,12%
13
48 710
2 882
1 629
21 885
0
4 140
6,40%
291,49%
50,17%
11
55 432
4 929
2 814
20 652
-
4 265
8,97%
285,44%
54,54%
11
43 235
3 767
2 629
21 095
4 171
0
9,31%
206,51%
47,53%
10
38 384
4 302
3 090
19 741
956
2 750
11,24%
210,32%
50,14%
8
30 298
1 965
1 521
17 914
894
2 288
6,57%
227,37%
46,28%
8
35 278
2 435
1 508
16 883
899
2 392
6,95%
232,21%
46,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
66 942
372
2 358
2 467
76 771
876
7 578
7 729
70 086
400
4 734
4 779
56 079
194
2 316
2 881
48 216
494
3 087
2 882
55 035
397
4 731
4 929
43 133
102
3 924
3 767
38 266
118
4 284
4 302
30 024
274
1 952
1 965
35 123
155
2 268
2 435

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 665
19 627
26 292
-
5 706
27 181
32 887
-
5 419
18 888
24 307
-
5 384
17 184
22 568
-
6 013
15 872
21 885
-
6 720
13 932
20 652
-
5 437
15 658
21 095
-
6 128
13 613
19 741
-
4 256
13 658
17 914
-
4 548
12 335
16 883

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 516
7 183
2 158
2 124
7 311
26 292
8 411
7 110
1 893
2 124
13 350
32 888
5 617
5 541
2 038
2 784
8 328
24 308
6 388
4 864
-
5 229
6 088
22 569
7 262
4 767
-
4 721
5 135
21 885
8 133
4 013
-
3 972
4 534
20 652
7 819
2 831
-
3 130
7 315
21 095
7 690
2 831
-
3 000
6 220
19 741
6 100
2 808
-
3 000
6 007
17 915
5 579
2 992
-
3 000
5 312
16 883

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
67 314
-
-
-
-
-
-
77 647
-
-
5 328
-
1 863
-
70 486
-
-
4 824
-
1 674
4 000
56 273
-
-
4 140
-
1 492
2 500
48 710
-
-
4 265
-
1 556
2 500
55 432
4 171
-
-
-
1 406
2 500
43 235
956
-
2 750
-
1 483
2 500
38 384
894
-
2 288
-
1 595
1 500
30 298
899
-
2 392
-
1 501
1 000
35 278

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
6 086
911
4558
-12,80%
3,69%
100,00%
18,40%
49,90%
248,28%
11
6 979
795
9627
9,54%
10,07%
100,00%
18,02%
42,44%
194,39%
12
5 841
711
6926
24,98%
6,82%
100,00%
15,07%
40,89%
215,02%
11
5 098
702
2504
16,31%
5,14%
100,00%
19,79%
45,12%
267,74%
13
3 709
525
3292
-12,39%
6,40%
100,00%
22,27%
50,17%
291,49%
11
5 003
638
4956
27,59%
8,97%
100,00%
17,08%
54,54%
285,44%
11
3 921
582
4137
12,72%
9,31%
100,00%
19,34%
47,53%
206,51%
10
3 827
548
4510
27,45%
11,24%
100,00%
19,32%
50,14%
210,32%
8
3 753
626
2332
-14,52%
6,57%
100,00%
25,48%
46,28%
227,37%
8
4 390
628
2695
-
6,95%
100,00%
20,00%
46,87%
232,21%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva torvbrytning och annan entreprenadverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet. Dessutom idka handel med värdepapper.

Org.nummer
556250-6914
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-11-06
Juridiskt namn
Ogeborg Golvagenturer AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ogeborg, Helene Marie (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Selling, Christoffer (f. 1982)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Göransson Ogeborg, Leif (f. 1966)
Styrelseledamot
Göransson Ogeborg, Leif (f. 1966)
Ogeborg, Helene Marie (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Pollak, Per Martin (f. 1963)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).