Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skaragatan 13, 535 30, KVÄNUM
Tel.nummer
0512-29100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556552-1399
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Volati Agri AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tornum AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vara
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,33%
10,78% (2016)
Kassalikviditet
52,60%
79,41% (2016)
Soliditet
4,38%
11,42% (2016)
Bruttovinstmarginal
38,66%
37,73% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
55
267 082
8 479
-5 843
147 914
2 239
22 280
4,33%
52,60%
4,38%
51
293 455
26 823
-280
105 460
2 226
24 506
10,78%
79,41%
11,42%
49
277 651
17 262
-9 672
93 563
1 933
21 124
8,17%
68,30%
13,05%
57
240 614
14 895
-750
79 895
2 189
23 222
7,03%
68,45%
16,23%
56
252 982
17 254
15 501
92 530
1 841
24 517
7,44%
72,51%
19,84%
55
225 776
6 726
6 320
99 697
1 962
22 065
3,81%
83,14%
21,22%
57
281 189
22 868
16 962
86 809
2 044
22 441
8,72%
88,18%
31,81%
51
174 992
9 466
8 656
89 248
1 507
18 382
6,55%
76,79%
22,75%
51
162 551
-1 067
1 334
75 106
2 042
17 472
6,73%
85,32%
30,26%
57
306 309
28 474
18 310
96 707
1 994
20 562
9,73%
102,61%
29,43%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
266 869
213
16 370
8 479
292 135
1 320
30 477
26 823
277 497
154
21 512
17 262
240 414
200
15 553
14 895
252 597
385
17 477
17 254
225 776
-
7 132
6 726
281 189
-
22 810
22 868
174 992
-
10 244
9 466
162 551
-
9 769
-1 067
306 309
-
29 126
28 474

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
51 349
96 565
147 914
-
9 452
96 008
105 460
-
12 566
80 997
93 563
-
12 672
67 223
79 895
-
13 728
78 802
92 530
-
13 187
86 510
99 697
-
11 894
74 915
86 809
-
12 764
76 484
89 248
-
14 940
60 166
75 106
-
5 803
90 904
96 707

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 751
929
1 050
0
140 184
147 914
11 594
580
1 050
0
92 236
105 460
11 874
427
1 400
0
79 862
93 563
12 546
539
1 400
0
65 410
79 895
13 296
6 489
2 500
0
70 245
92 530
13 983
9 192
2 500
0
74 022
99 697
18 945
11 116
2 500
0
54 248
86 809
11 478
11 318
1 900
0
64 552
89 248
11 675
14 165
2 300
0
46 966
75 106
14 689
17 657
2 725
0
61 636
96 707

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 239
-
22 280
-
14 367
-
267 082
2 226
-
24 506
-
11 786
-
293 455
1 933
-
21 124
-
10 800
-
277 651
2 189
-
23 222
-
11 635
-
240 614
1 841
-
24 517
-
11 238
-
252 982
1 962
200
22 065
-
10 461
-
225 776
2 044
-
22 441
-
9 925
5 000
281 189
1 507
-
18 382
-
7 874
-
174 992
2 042
-
17 472
-
8 009
-
162 551
1 994
-
20 562
-
8 846
-
306 309

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
55
4 852
775
18190
-8,65%
4,33%
38,66%
-16,34%
4,38%
52,60%
51
5 728
745
32246
5,28%
10,78%
37,73%
1,29%
11,42%
79,41%
49
5 663
715
23771
15,42%
8,17%
37,27%
0,41%
13,05%
68,30%
57
4 218
702
17782
-4,82%
7,03%
38,66%
0,75%
16,23%
68,45%
56
4 511
723
20698
11,88%
7,44%
40,37%
3,39%
19,84%
72,51%
55
4 105
677
10433
-19,71%
3,81%
35,97%
5,53%
21,22%
83,14%
57
4 933
669
26155
60,69%
8,72%
36,89%
7,35%
31,81%
88,18%
51
3 431
555
13277
7,65%
6,55%
40,89%
6,82%
22,75%
76,79%
51
3 187
551
13141
-46,93%
6,73%
36,70%
8,12%
30,26%
85,32%
57
5 374
573
33152
-
9,73%
36,07%
9,56%
29,43%
102,61%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva elektro- och fototeknisk verksamhet, deltaga i utställningar och annat med foto, film och video förenlig verksamhet samt projektledning, design, reparation och underhåll inom ROT-området, samt komplettera med konsultativ verksamhet inom områderna organisationsutveckling, markands- föring, försäljning och annan därmed förenlig verksamhet inom området personalutbildning, samt därutöver äga och förvalta fast och lös egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556552-1399
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-01-22
Juridiskt namn
Tornum AB
Länsäte
Vara

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Larsson, Per Uno (f. 1955)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Johansson, Gunnar Erik Kristoffer (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Margård, Lars Nicklas (f. 1969)
Andersson, Mårten Einar (f. 1971)
Styrelseledamot
Margård, Lars Nicklas (f. 1969)
Margård, Lars Nicklas (f. 1969)
Andersson, Mårten Einar (f. 1971)
Björk, Nils Jörun Mattias (f. 1975)
Warnström, Pär Jonas (f. 1980)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Gunnarsson Wahlén, Lars Patrik (f. 1969)
Andersson, Mårten Einar (f. 1971)
Bohlin Rosenthal, Karin Mari (f. 1978)
Fattahi, Voria (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).