Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Per Håkanssons väg 20, 241 38, ESLÖV
Tel.nummer
0413-16035
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556066-5985
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1958
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Gyllanders Mek Verkstads AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Gyllanders Mek Verkstads AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eslöv
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,55%
-5,82% (2016)
Kassalikviditet
56,18%
108,96% (2016)
Soliditet
22,19%
20,30% (2016)
Bruttovinstmarginal
84,41%
73,55% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
7 339
582
93
8 135
-
-
10,55%
56,18%
22,19%
8
5 564
-478
206
7 682
0
0
-5,82%
108,96%
20,30%
8
10 973
1 479
960
7 596
0
2 929
14,47%
145,75%
31,46%
8
9 569
1 965
996
7 413
0
2 909
21,64%
121,35%
29,56%
7
8 501
459
1 371
7 124
0
2 720
6,35%
180,14%
49,61%
7
10 520
2 259
951
6 736
-
2 371
22,97%
129,29%
38,41%
8
7 096
-1 317
-662
5 203
1 192
1 732
-16,43%
14,89%
13,70%
8
7 023
-216
0
5 731
778
1 698
-1,18%
33,08%
32,90%
8
7 202
-308
1
6 662
773
1 702
-1,94%
17,53%
33,69%
8
8 012
158
7
6 792
717
1 708
4,77%
40,54%
36,69%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 139
200
753
582
5 376
188
-313
-478
10 832
141
1 566
1 479
9 496
73
2 049
1 965
8 456
45
528
459
10 483
37
2 408
2 259
7 016
80
-1 155
-1 317
7 023
-
-83
-216
7 102
100
-139
-308
8 007
5
376
158

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 773
2 362
8 135
-
5 726
1 955
7 681
-
2 687
4 909
7 596
-
3 063
4 350
7 413
-
3 235
3 889
7 124
-
3 504
3 232
6 736
-
4 136
1 067
5 203
-
4 571
1 161
5 732
-
5 712
950
6 662
-
5 336
1 455
6 791

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
939
1 110
0
4 404
1 682
8 135
1 050
653
0
4 694
1 284
7 681
1 295
1 403
0
2 087
2 811
7 596
1 285
1 162
0
2 175
2 791
7 413
3 158
482
0
1 676
1 808
7 124
1 287
1 667
0
1 740
2 042
6 736
336
483
0
2 584
1 800
5 203
998
1 138
0
2 522
1 073
5 731
1 178
1 367
0
2 400
1 717
6 662
1 177
1 686
0
2 158
1 771
6 792

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
180
7 339
-
-
-
-
-
204
5 564
-
-
2 929
-
911
450
10 973
-
-
2 909
-
884
450
9 569
-
-
2 720
-
868
-
8 501
-
-
2 371
-
853
-
10 520
1 192
-
1 732
-
918
-
7 096
778
-
1 698
-
877
-
7 023
773
-
1 702
-
900
-
7 202
717
-
1 708
-
927
-
8 012

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
892
410
1209
32,79%
10,55%
84,41%
9,53%
22,19%
56,18%
8
672
320
102
-50,37%
-5,82%
73,55%
12,48%
20,30%
108,96%
8
1 354
483
2142
14,07%
14,47%
64,98%
19,37%
31,46%
145,75%
8
1 187
468
2781
12,30%
21,64%
80,12%
16,42%
29,56%
121,35%
7
1 208
523
1225
-19,34%
6,35%
73,05%
24,61%
49,61%
180,14%
7
1 498
468
3127
49,42%
22,97%
72,24%
11,35%
38,41%
129,29%
8
877
488
-400
-0,10%
-16,43%
66,18%
-10,45%
13,70%
14,89%
8
878
427
716
-1,11%
-1,18%
73,34%
1,25%
32,90%
33,08%
8
888
429
741
-11,30%
-1,94%
72,04%
-10,80%
33,69%
17,53%
8
1 001
426
1126
-
4,77%
69,43%
-3,95%
36,69%
40,54%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med plast- och metallbranschen främst för medicinteknisk industri. Handeln kommer att bedrivas såväl i Sverige som i utlandet. Bolaget kan äga och förvalta lös egendom samt bedriva med ovannämnda branscher förnkippad konsult verksamhet.

Org.nummer
556066-5985
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1958-05-02
Juridiskt namn
Gyllanders Mek Verkstads AB
Länsäte
Eslöv

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Tennhammar, Christer Joakim (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Arvidsson, Karl-Gustav Åke (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Tennhammar, Kerstin Linnea Ingegerd (f. 1940)
Styrelseledamot
Tennhammar, Kerstin Linnea Ingegerd (f. 1940)
Tennhammar, Christer Joakim (f. 1969)
Tennhammar, Ingrid Jessica (f. 1975)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Tennhammar, Knut Christer (f. 1944)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).