Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gunnebovägen 1, 457 45, HAMBURGSUND
Tel.nummer
060-40800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556228-1302
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Pacwire AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Pacwire AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Timrå
Nyckeltal
Vinstmarginal
-6,29%
0,48% (2016)
Kassalikviditet
32,62%
33,29% (2016)
Soliditet
5,94%
15,64% (2016)
Bruttovinstmarginal
36,74%
40,35% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
28
94 676
-6 957
-6 957
68 899
731
10 636
-6,29%
32,62%
5,94%
28
85 832
-649
-649
70 658
725
10 446
0,48%
33,29%
15,64%
28
85 295
345
324
70 741
724
9 741
1,80%
28,62%
16,54%
28
89 792
2 808
2 808
82 624
711
10 054
5,13%
39,61%
13,77%
32
87 221
-6 003
-4 850
64 272
731
11 128
-5,38%
30,68%
13,33%
42
136 419
-6 641
-1 532
72 215
729
14 185
-4,18%
35,91%
19,83%
39
135 864
-456
-166
70 615
705
12 716
0,31%
48,56%
25,50%
44
176 709
15 009
10 163
77 181
659
13 689
8,74%
61,64%
23,84%
32
130 999
1 506
1 785
56 676
670
9 945
4,03%
56,21%
22,65%
32
139 679
4 368
1 611
66 781
655
10 124
4,09%
28,48%
20,54%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
94 676
-
-5 952
-6 957
85 832
-
409
-649
85 295
-
1 341
345
81 403
8 389
4 007
2 808
87 221
-
-4 696
-6 003
136 419
-
-5 709
-6 641
135 864
-
414
-456
176 709
-
15 441
15 009
130 999
-
5 274
1 506
139 679
-
5 652
4 368

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
9 970
58 929
68 899
-
10 378
60 280
70 658
-
11 269
59 472
70 741
-
11 726
70 898
82 624
-
14 219
50 053
64 272
-
15 962
56 253
72 215
-
16 357
54 258
70 615
-
4 731
72 450
77 181
-
5 902
50 774
56 676
-
6 060
60 721
66 781

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 094
0
0
2 800
62 005
68 899
11 051
0
0
3 745
55 862
70 658
11 700
0
0
4 868
54 173
70 741
11 376
0
0
9 303
61 945
82 624
8 568
0
0
9 303
46 401
64 272
13 418
1 153
0
7 277
50 367
72 215
13 522
5 753
0
7 277
44 063
70 615
13 688
6 043
0
1 840
55 610
77 181
9 053
4 850
0
1 387
41 386
56 676
9 185
5 813
0
2 512
49 271
66 781

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
731
-
10 636
-
5 069
-
94 676
725
-
10 446
-
4 789
-
85 832
724
-
9 741
-
4 468
-
85 295
711
-
10 054
-
4 009
-
89 792
731
-
11 128
-
4 795
-
87 221
729
-
14 185
-
5 684
-
136 419
705
-
12 716
-
5 093
-
135 864
659
-
13 689
-
5 365
-
176 709
670
-
9 945
-
4 178
-
130 999
655
-
10 124
-
4 358
-
139 679

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
28
3 381
594
-4779
10,30%
-6,29%
36,74%
-3,25%
5,94%
32,62%
28
3 065
575
1643
0,63%
0,48%
40,35%
5,15%
15,64%
33,29%
28
3 046
540
2706
4,78%
1,80%
45,18%
6,21%
16,54%
28,62%
28
2 907
531
5566
-6,67%
5,13%
35,34%
11,00%
13,77%
39,61%
32
2 726
526
-3461
-36,06%
-5,38%
39,77%
4,19%
13,33%
30,68%
42
3 248
499
-3914
0,41%
-4,18%
30,03%
4,31%
19,83%
35,91%
39
3 484
483
2229
-23,11%
0,31%
42,87%
7,50%
25,50%
48,56%
44
4 016
457
17159
34,89%
8,74%
36,67%
9,53%
23,84%
61,64%
32
4 094
469
7080
-6,21%
4,03%
50,01%
7,17%
22,65%
56,21%
32
4 365
478
8119
-
4,09%
27,77%
8,20%
20,54%
28,48%

Verksamhet & Status

MEDICINSK ADMINISTRATION OCH KONSULTATION, UTBILD- NING OCH FORSKNING SAMT BEHANDLING INOM MEDICIN OCH DÄRMED JÄMFÖRLIG VERKSAMHET

Org.nummer
556228-1302
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1983-05-03
Juridiskt namn
Pacwire AB
Länsäte
Timrå

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rudström, Björn Helge (f. 1954)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Larsson Schedin, Jenny Christine (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Berg, Anders Erland (f. 1943)
Styrelseledamot
Berg, Anders Erland (f. 1943)
Rudström, Björn Helge (f. 1954)
Krispinsson, Lars Martin (f. 1960)
Berg, Per Anders Niclas (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).