Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skogvaktarevägen 5, 531 53, LIDKÖPING
Tel.nummer
0510-27130
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556044-3128
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1944
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Robert Schmitz
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lidköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
-3,26%
-5,65% (2016)
Kassalikviditet
41,50%
40,12% (2016)
Soliditet
31,17%
30,63% (2016)
Bruttovinstmarginal
71,85%
69,20% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
21
31 888
-1 041
1
36 199
-
7 167
-3,26%
41,50%
31,17%
21
33 170
-1 868
1
36 837
0
7 745
-5,65%
40,12%
30,63%
21
34 462
-298
4
30 774
0
7 337
-0,84%
49,81%
36,67%
21
38 161
1 106
242
27 689
0
6 586
2,94%
79,94%
46,36%
21
39 272
2 315
2 542
26 514
0
6 697
5,91%
75,83%
41,63%
21
40 813
4 164
2 369
24 356
0
6 482
10,25%
68,79%
37,93%
21
41 719
4 177
3 079
24 609
700
6 337
10,06%
82,69%
26,82%
20
39 166
1 319
970
21 144
700
5 961
3,46%
102,12%
28,01%
20
34 363
1 501
1 099
19 177
700
5 722
4,45%
92,93%
25,83%
21
31 018
2 088
1 514
17 139
720
5 230
6,80%
105,64%
28,32%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
31 561
327
-1 028
-1 041
32 942
228
-1 862
-1 868
34 189
273
-294
-298
37 871
290
1 102
1 106
39 272
-
2 299
2 315
40 813
-
4 133
4 164
41 669
50
4 093
4 177
39 166
-
1 348
1 319
34 363
-
1 483
1 501
31 018
-
1 810
2 088

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
17 553
18 646
36 199
-
18 819
18 018
36 837
-
14 203
16 571
30 774
-
9 299
18 390
27 689
-
9 120
17 394
26 514
-
8 327
16 029
24 356
-
3 486
21 123
24 609
-
621
20 522
21 143
-
682
18 495
19 177
-
581
16 558
17 139

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 285
0
0
0
24 914
36 199
11 285
0
0
0
25 553
36 838
11 284
0
0
0
19 490
30 774
11 281
1 994
0
0
14 414
27 689
11 038
0
0
0
15 476
26 514
8 497
949
0
0
14 911
24 357
6 599
0
0
0
18 010
24 609
5 923
0
0
0
15 221
21 144
4 954
0
0
0
14 223
19 177
4 854
0
0
0
12 284
17 138

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
7 167
-
3 278
-
31 888
-
-
7 745
-
3 051
-
33 170
-
-
7 337
-
3 139
-
34 462
-
-
6 586
-
2 639
-
38 161
-
-
6 697
-
2 492
-
39 272
-
-
6 482
-
2 617
-
40 813
700
-
6 337
-
1 990
-
41 719
700
-
5 961
-
2 115
-
39 166
700
-
5 722
-
2 074
-
34 363
720
-
5 230
-
1 911
1 000
31 018

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
21
1 503
502
560
-4,19%
-3,26%
71,85%
-19,86%
31,17%
41,50%
21
1 569
541
-529
-3,65%
-5,65%
69,20%
-22,87%
30,63%
40,12%
21
1 628
513
924
-9,72%
-0,84%
72,37%
-8,54%
36,67%
49,81%
21
1 803
453
2366
-3,57%
2,94%
77,09%
10,50%
46,36%
79,94%
21
1 870
450
3437
-3,78%
5,91%
75,13%
4,88%
41,63%
75,83%
21
1 943
437
4624
-2,05%
10,25%
73,25%
2,74%
37,93%
68,79%
21
1 984
459
4389
6,39%
10,06%
72,88%
7,47%
26,82%
82,69%
20
1 958
453
1783
13,98%
3,46%
74,04%
13,53%
28,01%
102,12%
20
1 718
435
1747
10,78%
4,45%
77,55%
12,43%
25,83%
92,93%
21
1 477
389
2154
-
6,80%
78,54%
13,78%
28,32%
105,64%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva handels- och fabriksrörelse inom plastvarubranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, driva uppfödnings- och tävlingsverksamhet med hästar, driva handel med nya och begagnade fritidsbåtar, bedriva uthyrning av båtar och båtplatser samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556044-3128
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1944-10-02
Juridiskt namn
AB Robert Schmitz
Länsäte
Lidköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Bieth, Hans Erik Christian (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Du Rietz Garpenhag, Carl Peter (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Schmitz, Rolf (f. 1927)
Styrelseledamot
Schmitz, Rolf (f. 1927)
Schmitz, Rolf (f. 1927)
Schmitz, Rolf Mikael (f. 1961)
Styrelsesuppleant
Schmitz, Rolf Mikael (f. 1961)
Dahlström, Magnus Erik (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).