Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lötvägen 30, 387 96, KÖPINGSVIK
Tel.nummer
0485-73285
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556694-8542
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tomas Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Borgholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och lönsamheten och den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,77%
3,95% (2016)
Kassalikviditet
65,64%
65,61% (2016)
Soliditet
15,90%
16,97% (2016)
Bruttovinstmarginal
62,05%
68,65% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
14
21 936
-368
2
10 581
-
-
-0,77%
65,64%
15,90%
14
17 866
490
2
12 092
0
0
3,95%
65,61%
16,97%
13
12 513
-701
2
11 605
0
3 269
-3,68%
42,94%
14,97%
13
13 499
99
4
15 017
0
3 570
3,69%
43,91%
15,27%
13
13 951
-214
4
15 215
0
3 631
1,47%
45,98%
14,64%
13
13 432
526
3
13 843
-
3 631
7,47%
59,65%
17,41%
13
13 258
390
4
15 257
497
3 232
7,50%
47,75%
13,17%
11
10 812
232
-8
14 979
565
2 473
5,71%
60,43%
11,49%
10
11 009
671
-28
13 966
533
2 206
8,67%
69,56%
11,08%
9
9 678
290
6
12 415
415
1 814
8,51%
55,28%
8,31%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 629
307
-167
-368
17 551
315
693
490
12 017
496
-442
-701
13 342
157
490
99
13 936
15
200
-214
13 432
-
997
526
13 258
-
993
390
10 812
-
617
232
11 009
-
954
671
9 678
-
823
290

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 132
2 449
10 581
-
9 336
2 756
12 092
-
10 177
1 428
11 605
-
13 407
1 611
15 018
-
13 459
1 757
15 216
-
11 881
1 962
13 843
-
13 508
1 749
15 257
-
13 378
1 601
14 979
-
11 927
2 039
13 966
-
10 957
1 458
12 415

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
165
1 946
0
4 937
3 533
10 581
162
2 423
0
5 563
3 943
12 091
161
2 021
0
6 447
2 976
11 605
159
2 736
0
8 839
3 284
15 018
155
2 657
0
8 893
3 510
15 215
151
2 896
0
7 633
3 162
13 842
148
2 386
0
9 365
3 357
15 256
144
2 021
0
10 409
2 406
14 980
152
1 789
0
9 223
2 802
13 966
181
1 090
0
8 750
2 395
12 416

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
21 936
-
-
-
-
-
-
17 866
-
-
3 269
-
1 180
-
12 513
-
-
3 570
-
1 309
-
13 499
-
-
3 631
-
1 411
-
13 951
-
-
3 631
-
1 361
-
13 432
497
-
3 232
-
1 393
-
13 258
565
-
2 473
-
1 112
-
10 812
533
-
2 206
-
1 068
-
11 009
415
-
1 814
-
917
-
9 678

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
14
1 545
429
1269
23,24%
-0,77%
62,05%
-5,01%
15,90%
65,64%
14
1 254
379
2229
46,05%
3,95%
68,65%
-6,76%
16,97%
65,61%
13
924
366
1073
-9,93%
-3,68%
87,19%
-12,88%
14,97%
42,94%
13
1 026
389
2241
-4,26%
3,69%
91,08%
-12,54%
15,27%
43,91%
13
1 072
399
1939
3,75%
1,47%
100,00%
-12,58%
14,64%
45,98%
13
1 033
402
2624
1,31%
7,47%
100,00%
-8,93%
17,41%
59,65%
13
1 020
405
2605
22,62%
7,50%
100,00%
-12,13%
13,17%
47,75%
11
983
389
1696
-1,79%
5,71%
100,00%
-7,45%
11,49%
60,43%
10
1 101
390
1777
13,75%
8,67%
100,00%
-6,93%
11,08%
69,56%
9
1 075
358
1692
-
8,51%
100,00%
-9,68%
8,31%
55,28%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta skog och fastigheter, bedriva handel med skogsprodukter, samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556694-8542
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-12-21
Juridiskt namn
Tomas Buss AB
Länsäte
Borgholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Angelin, Elisabet Linnea (f. 1984)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gustafsson, Gert Ola Hilbert (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Angelin, André Emanuel (f. 1982)
Styrelseledamot
Angelin, André Emanuel (f. 1982)
Angelin, Elisabet Linnea (f. 1984)
Styrelsesuppleant
Angelin, Karin Ann-Sofie Elisabet (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).