Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verkstadsgatan 9, 524 31, HERRLJUNGA
Tel.nummer
0513-25050
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556076-7005
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1961
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Herrljunga Brädgård AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Herrljunga Brädgård AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Herrljunga
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,10%
10,06% (2016)
Kassalikviditet
280,33%
123,35% (2016)
Soliditet
77,90%
77,77% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
12
45 874
3 254
2 523
31 213
-
-
7,10%
280,33%
77,90%
12
46 949
4 723
2 747
28 025
0
0
10,06%
123,35%
77,77%
12
50 658
5 996
3 536
28 169
0
4 086
11,85%
167,08%
78,55%
12
48 425
4 042
2 191
24 998
0
3 810
9,38%
179,01%
77,83%
12
40 421
3 860
2 247
22 148
0
3 730
9,55%
237,10%
80,79%
12
42 623
3 828
2 086
21 141
-
3 680
8,98%
189,04%
77,52%
0
44 221
3 631
2 559
39 160
0
3 568
9,15%
166,48%
88,22%
11
45 626
4 495
3 932
37 241
369
2 946
9,86%
199,06%
87,26%
11
41 133
5 199
4 838
34 776
357
2 820
12,65%
168,01%
85,52%
10
43 275
2 736
1 675
31 111
345
2 519
14,34%
193,07%
83,80%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
45 874
-
3 068
3 254
46 949
-
4 396
4 723
50 583
75
5 736
5 996
48 425
-
4 055
4 042
40 413
8
3 777
3 860
42 618
5
2 893
3 828
44 095
126
3 770
3 631
45 624
2
4 384
4 495
41 131
2
3 629
5 199
43 275
-
5 370
2 736

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 733
22 480
31 213
-
15 387
12 638
28 025
-
13 417
14 752
28 169
-
10 333
14 665
24 998
-
7 586
14 562
22 148
-
6 933
14 207
21 140
-
25 711
13 450
39 161
-
22 168
15 072
37 240
-
20 973
13 803
34 776
-
16 675
14 436
31 111

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
19 728
5 882
0
0
5 602
31 212
17 206
5 882
0
0
4 938
28 026
18 458
4 702
0
0
5 009
28 169
16 922
3 250
0
0
4 825
24 997
16 231
2 130
0
0
3 787
22 148
15 485
1 157
0
0
4 499
21 141
34 398
192
0
0
4 570
39 160
32 340
199
0
0
4 703
37 242
28 908
1 067
0
0
4 801
34 776
24 570
1 925
0
0
4 616
31 111

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
45 874
-
-
-
-
-
-
46 949
-
-
4 086
-
1 484
2 000
50 658
-
-
3 810
-
1 309
2 000
48 425
-
-
3 730
-
1 396
1 500
40 421
-
-
3 680
-
1 343
1 500
42 623
-
-
3 568
-
1 271
500
44 221
369
-
2 946
-
1 150
500
45 626
357
-
2 820
-
1 096
500
41 133
345
-
2 519
-
1 097
500
43 275

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
12
3 823
534
3789
-2,29%
7,10%
100,00%
36,79%
77,90%
280,33%
12
3 912
505
4749
-7,18%
10,06%
100,00%
16,40%
77,77%
123,35%
12
4 215
472
6034
4,46%
11,85%
100,00%
19,26%
78,55%
167,08%
12
4 035
435
4417
19,83%
9,38%
100,00%
20,32%
77,83%
179,01%
12
3 368
441
4119
-5,17%
9,55%
100,00%
26,66%
80,79%
237,10%
12
3 552
416
3315
-3,35%
8,98%
100,00%
22,78%
77,52%
189,04%
-
-
-
4179
-3,35%
9,15%
100,00%
20,14%
88,22%
166,48%
11
4 148
462
4774
10,92%
9,86%
100,00%
22,73%
87,26%
199,06%
11
3 739
449
4100
-4,95%
12,65%
100,00%
21,89%
85,52%
168,01%
10
4 328
453
5894
-
14,34%
100,00%
22,69%
83,80%
193,07%

Verksamhet & Status

Bolaget skall handla med uthyrning och montering av byggnadsställningar samt byggreparationer och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556076-7005
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1961-01-23
Juridiskt namn
Herrljunga Brädgård AB
Länsäte
Herrljunga

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Samuelsson, Anders Per-Åke (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hofréus, Sven Patric (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Samuelsson, Anders Per-Åke (f. 1960)
Styrelseledamot
Samuelsson, Anders Per-Åke (f. 1960)
Samuelsson, Gunilla Maria (f. 1963)
Sandberg, Lars Erik Daniel (f. 1976)
Styrelsesuppleant
Klotz, Lena Maria (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).