Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lunnargatan 14, 593 62, VÄSTERVIK
Tel.nummer
0490-83000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556250-2590
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hallens Buss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hallens Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västervik
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,47%
13,59% (2017)
Kassalikviditet
43,21%
77,41% (2017)
Soliditet
19,16%
27,83% (2017)
Bruttovinstmarginal
50,32%
50,65% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
34 128
1 295
509
44 222
-
-
5,47%
43,21%
19,16%
13
30 162
3 766
785
26 871
-
-
13,59%
77,41%
27,83%
13
26 342
2 219
598
17 425
0
4 814
9,65%
73,07%
31,84%
13
24 072
1 554
454
14 413
0
4 278
8,11%
58,70%
26,53%
13
21 146
651
489
17 469
0
4 228
5,34%
29,49%
16,12%
12
21 020
521
17
15 086
-
4 281
4,76%
23,53%
15,34%
12
20 504
617
306
12 912
0
4 142
5,62%
43,78%
14,79%
12
18 119
318
231
15 816
383
3 533
3,83%
41,79%
9,18%
11
17 226
1 128
386
11 514
344
2 803
8,31%
62,69%
13,51%
2
15 845
283
201
10 565
325
2 843
4,18%
33,71%
6,64%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
33 899
229
1 853
1 295
29 260
902
3 972
3 766
25 330
1 012
2 443
2 219
23 299
773
1 889
1 554
20 884
262
1 114
651
20 890
130
995
521
19 868
636
1 116
617
17 836
283
684
318
16 561
665
1 376
1 128
15 696
149
655
283

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
39 649
4 573
44 222
-
21 502
5 369
26 871
-
13 072
4 352
17 424
-
11 368
3 045
14 413
-
15 472
1 997
17 469
-
13 938
1 147
15 085
-
11 009
1 903
12 912
-
13 573
2 243
15 816
-
8 816
2 698
11 514
-
9 296
1 269
10 565

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 700
7 403
0
23 537
10 582
44 222
2 191
6 779
0
10 965
6 936
26 871
2 406
4 028
0
5 035
5 956
17 425
1 809
2 583
0
4 834
5 187
14 413
1 554
1 618
0
7 524
6 772
17 468
1 066
1 600
0
7 546
4 874
15 086
1 048
1 105
0
6 411
4 347
12 911
742
910
0
8 796
5 367
15 815
846
910
0
5 453
4 304
11 513
460
310
0
6 029
3 765
10 564

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
34 128
-
-
-
-
-
-
30 162
-
-
4 814
-
1 889
1 000
26 342
-
-
4 278
-
1 575
-
24 072
-
-
4 228
-
1 551
-
21 146
-
-
4 281
-
1 514
-
21 020
-
-
4 142
-
1 518
-
20 504
383
-
3 533
-
1 453
-
18 119
344
-
2 803
-
1 209
335
17 226
325
-
2 843
-
1 291
-
15 845

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
2 119
568
5747
15,85%
5,47%
50,32%
-17,73%
19,16%
43,21%
13
2 251
570
6468
15,52%
13,59%
50,65%
-5,36%
27,83%
77,41%
13
1 948
533
4748
8,72%
9,65%
49,34%
-6,33%
31,84%
73,07%
13
1 792
472
4298
11,56%
8,11%
50,19%
-9,19%
26,53%
58,70%
13
1 606
449
3719
-0,03%
5,34%
51,68%
-22,86%
16,12%
29,49%
12
1 741
489
3154
5,14%
4,76%
50,98%
-17,84%
15,34%
23,53%
12
1 656
479
3015
11,39%
5,62%
100,00%
-12,30%
14,79%
43,78%
12
1 486
451
2362
7,70%
3,83%
100,00%
-17,52%
9,18%
41,79%
11
1 506
395
2760
5,51%
8,31%
48,37%
-9,70%
13,51%
62,69%
2
7 848
2 213
1980
-
4,18%
100,00%
-15,90%
6,64%
33,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med och service av grafiska maskiner och grafisk utrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556250-2590
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-11-06
Juridiskt namn
Hallens Buss AB
Länsäte
Västervik

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Hadzic, Adisa (f. 1984)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Hallen, Tore Per-Inge (f. 1954)
Styrelseledamot
Hallen, Tore Per-Inge (f. 1954)
Jansson, Berit Maria (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Hallen, Per Robin (f. 1987)
Hallen, Per Victor Philip (f. 1991)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).