Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vigge 490, 845 62, SVENSTAVIK
Tel.nummer
0687-13098
E-postadress
info@anderssonsivigge.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556290-9738
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Anderssons Skog & Trädgård i Vigge AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Anderssons Skog & Trädgård i Vigge AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Berg
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,28%
0,14% (2016)
Kassalikviditet
94,44%
123,97% (2016)
Soliditet
46,72%
43,45% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
6 157
-52
-31
3 016
-
-
-0,28%
94,44%
46,72%
3
6 336
-48
-12
3 354
0
956
0,14%
123,97%
43,45%
3
6 156
131
109
3 252
0
947
2,76%
224,11%
49,88%
3
7 610
570
424
2 607
0
976
7,81%
197,03%
63,23%
3
6 559
193
144
2 042
-
756
3,52%
178,71%
62,92%
3
6 633
295
203
1 652
-
822
4,87%
171,11%
69,30%
3
5 312
273
172
1 561
0
800
5,59%
127,68%
59,48%
3
4 925
167
123
1 218
630
126
3,82%
172,95%
59,93%
3
4 853
196
148
1 229
630
112
4,43%
186,26%
61,59%
3
4 125
47
36
1 096
580
99
1,58%
155,56%
56,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 129
28
-17
-52
5 912
424
3
-48
6 156
-
168
131
7 610
-
592
570
6 559
-
228
193
6 633
-
317
295
5 312
-
296
273
4 925
-
186
167
4 853
-
207
196
4 125
-
49
47

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 492
1 523
3 015
-
1 641
1 713
3 354
-
1 402
1 850
3 252
-
413
2 194
2 607
-
310
1 732
2 042
-
353
1 298
1 651
-
315
1 246
1 561
-
136
1 082
1 218
-
143
1 086
1 229
-
150
947
1 097

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 409
-
-
850
756
3 015
1 440
22
-
925
968
3 355
1 577
58
-
999
618
3 252
1 593
71
-
100
843
2 607
1 249
46
-
-
747
2 042
1 105
51
-
-
495
1 651
902
34
-
-
625
1 561
730
-
-
-
488
1 218
757
-
-
-
473
1 230
609
10
-
-
477
1 096

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 157
-
-
956
-
368
-
6 336
-
-
947
-
359
125
6 156
-
-
976
-
332
125
7 610
-
-
756
-
331
80
6 559
-
-
822
-
372
-
6 633
-
-
800
-
330
-
5 312
630
-
126
-
343
-
4 925
630
-
112
-
311
150
4 853
580
-
99
-
300
-
4 125

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
2 043
447
131
3,67%
-0,28%
100,00%
12,51%
46,72%
94,44%
3
1 971
454
147
-3,96%
0,14%
100,00%
12,60%
43,45%
123,97%
3
2 052
445
244
-19,11%
2,76%
100,00%
20,01%
49,88%
224,11%
3
2 537
454
639
16,02%
7,81%
100,00%
17,75%
63,23%
197,03%
3
2 186
456
271
-1,12%
3,52%
100,00%
15,02%
62,92%
178,71%
3
2 211
466
353
24,87%
4,87%
100,00%
12,11%
69,30%
171,11%
3
1 771
386
305
7,86%
5,59%
100,00%
11,69%
59,48%
127,68%
3
1 642
375
192
1,48%
3,82%
100,00%
12,06%
59,93%
172,95%
3
1 618
358
213
17,65%
4,43%
100,00%
12,63%
61,59%
186,26%
3
1 375
334
55
-
1,58%
100,00%
11,39%
56,28%
155,56%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva åkeri och markplaneringsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556290-9738
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-01-14
Juridiskt namn
Anderssons Skog & Trädgård i Vigge AB
Länsäte
Berg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Esping, Bollek Märta (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Andersson, Bo Johan (f. 1983)
Styrelseledamot
Andersson, Bo Johan (f. 1983)
Andersson, Hans Micael (f. 1989)
Styrelsesuppleant
Danielsson, Lennart Birger (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).