Busspoolen Västerbotten AB

Busspoolen Västerbotten AB

Busspoolen.nu - Ditt lokala bussbolag i Västerbotten

Med 210 bussar och 300 kompetenta medarbetare på 38 orter i Västerbotten erbjuder Busspoolen, förutom linje- och skolskjutstrafik, säkra och miljövänliga gruppresor med buss till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet - lokalt anpassade efter kundens särskilda önskemål.

Genuint Västerbotten

Med ägare, bolagsledning, medarbetare och bussbolag från länet är Busspoolen ett genuint Västerbottensföretag med den trygghet, lokalkännedom, förankring och engagemang som detta för med sig.

Vårt motto

Väl medvetna om att nöjda kunder är återkommande kunder är vårt motto att alltid överträffa redan högt ställda förväntningar. Upplev bussresans härliga blandning av gemenskap, glädje och upplevelser tillsammans med oss.

Välkommen ombord!

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gräddvägen 7 1tr, 906 20, UMEÅ
Tel.nummer
090-178230
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556413-6678
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Busspoolen Västerbotten AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Busspoolen Västerbotten AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Umeå
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,67%
2,11% (2016)
Kassalikviditet
364,39%
327,99% (2016)
Soliditet
63,71%
61,37% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
115 095
764
1 033
10 855
-
-
0,67%
364,39%
63,71%
2
113 482
2 380
2 116
13 002
0
0
2,11%
327,99%
61,37%
2
109 290
911
1 098
12 487
0
1 405
0,86%
349,88%
62,24%
2
105 927
2 368
1 864
11 629
0
1 379
2,25%
820,62%
76,51%
2
106 724
2 872
2 342
11 724
0
1 353
2,70%
722,82%
74,50%
3
111 227
2 757
1 801
19 528
804
780
2,49%
1 243,46%
84,72%
4
161 872
3 444
2 164
20 783
770
945
2,15%
639,29%
77,87%
4
178 397
3 886
2 213
18 350
738
924
2,18%
1 043,70%
83,50%
4
187 902
3 741
2 302
16 325
787
915
2,14%
1 613,60%
86,97%
4
178 417
2 579
1 157
17 056
730
848
1,94%
439,81%
71,66%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
115 059
36
768
764
113 430
52
1 720
2 380
109 253
37
799
911
105 926
1
2 165
2 368
106 640
84
2 306
2 872
111 071
156
2 315
2 757
161 684
188
3 134
3 444
178 326
71
3 816
3 886
187 826
76
3 374
3 741
178 322
95
3 061
2 579

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
324
10 531
10 855
-
394
12 608
13 002
-
374
12 113
12 487
-
443
11 185
11 628
-
130
11 594
11 724
-
130
19 398
19 528
-
135
20 649
20 784
-
54
18 296
18 350
-
76
16 249
16 325
-
110
16 946
17 056

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 201
4 763
0
0
2 890
10 854
3 806
5 351
0
0
3 844
13 001
3 328
5 697
0
0
3 462
12 487
4 050
6 215
0
0
1 363
11 628
3 824
6 296
0
0
1 604
11 724
11 492
6 476
0
0
1 560
19 528
11 329
6 224
0
0
3 230
20 783
10 803
5 794
0
0
1 753
18 350
10 228
5 090
0
0
1 007
16 325
8 744
4 459
0
0
3 853
17 056

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
592
115 095
-
-
-
-
-
1 638
113 482
-
-
1 405
-
798
1 638
109 290
-
-
1 379
-
797
1 820
105 927
-
-
1 353
-
747
1 638
106 724
804
-
780
-
799
10 010
111 227
770
-
945
-
844
1 638
161 872
738
-
924
-
895
1 638
178 397
787
-
915
-
913
1 638
187 902
730
-
848
-
730
819
178 417

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
57 530
1 004
838
1,44%
0,67%
100,00%
6,64%
63,71%
364,39%
2
56 715
1 034
1790
3,82%
2,11%
100,00%
7,73%
61,37%
327,99%
2
54 627
1 144
869
3,14%
0,86%
100,00%
7,92%
62,24%
349,88%
2
52 963
1 195
2201
-0,67%
2,25%
100,00%
9,27%
76,51%
820,62%
2
53 320
1 109
2306
-3,99%
2,70%
100,00%
9,37%
74,50%
722,82%
3
37 024
821
2317
-31,30%
2,49%
100,00%
16,06%
84,72%
1 243,46%
4
40 421
669
3153
-9,33%
2,15%
100,00%
10,77%
77,87%
639,29%
4
44 582
660
3838
-5,06%
2,18%
100,00%
9,28%
83,50%
1 043,70%
4
46 957
673
3402
5,33%
2,14%
100,00%
8,11%
86,97%
1 613,60%
4
44 581
593
3093
-
1,94%
100,00%
7,34%
71,66%
439,81%

Verksamhet & Status

Bolagets verksamhet skall bedrivas med det grundläggande syftet att stärka lönsamheten hos den samlade verksamhet som delägarna representerar. Bolaget ska - företräda delägarna i förhandlingar och överenskommelser med trafikhuvudmannen enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik beträffande delägarnas utövning av trafik för huvudmannens räkning. Bolaget skall kunna träffa avtal i eget namn om sådan verksamhet. Med trafikhuvudman skall härvid även förstås kommun eller annan som bemyndigats att träffa avtal som enligt lagen omfattas av trafikhuvudmannens ansvar. - företräda delägarna i förhandlingar och överenskommelser beträffande regelbunden skolskjutsning och motsvarande uppdrag för kommuns eller annan upphandlares räkning, därvid bolaget även skall kunna ingå avtal i eget namn. - i eget namn ingå avtal om utförande' förmedling av beställningstrafikuppdrag eller andra uppgifter som främjar verksamhetens grundläggande syfte enligt första stycket. - för delägarnas räkning samordna och' eller förmedla inköp av fordon, förnödenheter och tjänster. - tillhandahålla administrativa tjänster. - biträda delägarna eller annan vid planering av verksamhet. - utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet.

Org.nummer
556413-6678
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-12-13
Juridiskt namn
Busspoolen Västerbotten AB
Länsäte
Umeå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Sandström, Ulf Patrik (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lundström, Karl Thomas (f. 1957)
Revisorssuppleant
Niska, Anna Gunilla (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Abramsson, Hans Erik Fredrik (f. 1973)
Styrelseledamot
Eriksson, Tor Erik Ingemar (f. 1950)
Larsson, Björn Åke Martin (f. 1956)
Gustafsson, Lars Patric (f. 1959)
Abramsson, Hans Erik Fredrik (f. 1973)
Olofsson, Jean Andreas (f. 1977)
Styrelsesuppleant
Brändström, Alf Gunnar (f. 1953)
Vennberg, Sonja Louise Marie (f. 1964)
Svensson, Peter Niclas (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).