Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Barnängsgatan 21, 116 41, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-51060940
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556599-7789
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mottagningen Sjöstaden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mottagningen Sjöstaden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,68%
6,65% (2017)
Kassalikviditet
215,57%
157,46% (2017)
Soliditet
51,95%
36,57% (2017)
Bruttovinstmarginal
77,82%
79,22% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
12
18 328
1 210
692
3 404
-
-
6,68%
215,57%
51,95%
11
17 121
1 120
799
4 463
-
-
6,65%
157,46%
36,57%
11
17 324
991
343
4 456
0
5 012
5,83%
163,45%
38,89%
11
18 563
1 560
1 208
3 993
0
5 676
8,52%
190,96%
45,03%
11
18 143
1 031
2 364
5 286
0
5 998
5,78%
240,76%
56,56%
13
23 274
4 698
4 096
10 222
-
7 644
20,19%
293,35%
60,68%
18
26 925
1 193
1 786
7 517
0
9 345
4,43%
230,10%
51,78%
18
24 822
1 717
1 280
8 060
0
8 808
6,92%
280,74%
56,96%
18
22 658
968
814
8 589
2 171
6 061
4,27%
335,77%
63,65%
18
20 735
488
414
8 351
2 190
6 480
2,44%
324,51%
62,05%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 126
202
1 210
1 210
16 833
288
1 120
1 120
17 027
297
990
991
18 308
255
1 289
1 560
17 955
188
949
1 031
23 274
-
1 034
4 698
26 925
-
1 179
1 193
24 822
-
1 703
1 717
22 658
-
867
968
20 735
-
448
488

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
25
3 378
3 403
-
7
4 456
4 463
-
7
4 449
4 456
-
21
3 972
3 993
-
35
5 251
5 286
-
78
10 144
10 222
-
308
7 209
7 517
-
480
7 580
8 060
-
741
7 847
8 588
-
738
7 613
8 351

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 525
312
-
-
1 567
3 404
1 632
-
-
-
2 830
4 462
1 733
-
-
-
2 722
4 455
1 390
523
-
-
2 080
3 993
2 582
523
-
-
2 181
5 286
4 218
2 545
-
-
3 458
10 221
2 154
2 229
-
-
3 133
7 516
1 868
3 491
-
-
2 700
8 059
2 688
3 563
-
-
2 337
8 588
2 264
3 741
-
-
2 346
8 351

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
200
18 328
-
-
-
-
-
800
17 121
-
-
5 012
-
2 509
-
17 324
-
-
5 676
-
2 894
-
18 563
-
-
5 998
-
3 088
2 400
18 143
-
-
7 644
-
3 673
4 000
23 274
-
-
9 345
-
4 421
2 032
26 925
-
-
8 808
-
4 248
1 500
24 822
2 171
-
6 061
-
3 993
2 100
22 658
2 190
-
6 480
-
4 073
390
20 735

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
12
1 511
776
1218
7,68%
6,68%
77,82%
9,99%
51,95%
215,57%
11
1 530
774
1120
-1,14%
6,65%
79,22%
9,66%
36,57%
157,46%
11
1 548
702
1004
-7,00%
5,83%
71,43%
10,14%
38,89%
163,45%
11
1 664
810
1303
1,97%
8,52%
74,58%
10,33%
45,03%
190,96%
11
1 632
851
991
-22,85%
5,78%
77,19%
17,10%
56,56%
240,76%
13
1 790
897
1090
-13,56%
20,19%
100,00%
28,73%
60,68%
293,35%
18
1 496
787
1457
8,47%
4,43%
100,00%
15,14%
51,78%
230,10%
18
1 379
749
1965
9,55%
6,92%
100,00%
19,66%
56,96%
280,74%
18
1 259
698
1138
9,27%
4,27%
85,82%
24,32%
63,65%
335,77%
18
1 152
723
719
-
2,44%
100,00%
25,40%
62,05%
324,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva produktion av reklam och informationsfilm, webkonsultation, reklambyråverksamhet, trycksaksproduktion och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556599-7789
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-11-08
Juridiskt namn
Mottagningen Sjöstaden AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Karlsson, Lars Mikael (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sundberg, Per Jakob (f. 1950)
Styrelseledamot
Sundberg, Per Jakob (f. 1950)
Dartiguelongue, Alain Henri Paul (f. 1961)
Styrelsesuppleant
Ohlsson, Elin Maria (f. 1955)
Holmquist, Christel Ellen Heléne (f. 1963)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).