Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verkstadsvägen 18, 241 38, ESLÖV
Tel.nummer
0481-46500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556037-6898
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1938
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Smurfit Kappa Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eslöv
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Lönsamheten är ok. En analys bör inriktas på att förbättra lönsamheten.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,41%
3,54% (2016)
Kassalikviditet
114,16%
99,68% (2016)
Soliditet
15,76%
30,66% (2016)
Bruttovinstmarginal
49,74%
52,24% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
626
1 657 300
-4 998
-14 693
2 164 231
2 996
266 298
1,41%
114,16%
15,76%
659
1 631 954
49 701
12 699
1 136 867
2 882
267 982
3,54%
99,68%
30,66%
697
1 622 631
17 872
17 670
666 242
2 867
274 753
1,49%
97,20%
26,49%
700
1 609 159
20 523
-24 088
671 884
3 163
272 956
1,85%
111,47%
21,62%
676
1 553 289
60 908
46 788
629 438
3 224
268 185
4,36%
111,66%
24,81%
687
1 564 933
110 875
85 271
708 693
2 842
276 239
7,50%
106,66%
21,96%
702
1 614 799
77 750
59 501
684 361
6 736
262 373
5,22%
106,25%
22,85%
702
1 533 740
51 227
45 203
656 204
3 373
276 051
3,78%
103,81%
24,02%
721
1 446 221
51 858
48 954
617 182
4 950
258 430
3,94%
103,72%
27,43%
777
1 596 593
23 807
31 302
624 893
3 531
263 785
1,99%
98,44%
28,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 647 728
9 572
22 892
-4 998
1 608 517
23 437
56 089
49 701
1 609 517
13 114
23 109
17 872
1 609 159
-
28 900
20 523
1 553 289
-
65 615
60 908
1 564 933
-
114 324
110 875
1 614 799
-
81 228
77 750
1 532 561
1 179
56 804
51 227
1 446 221
-
56 004
51 858
1 596 593
-
29 653
23 807

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 723 673
440 558
2 164 231
-
723 242
413 625
1 136 867
-
299 882
366 360
666 242
-
217 905
453 979
671 884
-
208 769
420 669
629 438
-
208 699
499 994
708 693
-
210 706
473 655
684 361
-
193 775
462 429
656 204
-
202 494
414 688
617 182
-
221 312
403 581
624 893

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
243 818
124 638
201 462
1 282 809
311 504
2 164 231
276 642
92 215
167 712
273 000
327 298
1 136 867
113 942
80 219
181 885
0
290 196
666 242
96 272
62 793
186 873
0
325 946
671 884
105 360
65 126
159 894
0
299 057
629 437
105 134
64 757
156 764
0
382 038
708 693
102 613
68 892
154 586
0
358 270
684 361
101 547
71 880
139 754
0
343 023
656 204
104 655
82 840
133 879
0
295 808
617 182
103 592
97 322
129 610
1 241
293 128
624 893

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 996
-
266 298
-
112 189
-
1 657 300
2 882
-
267 982
-
111 255
-
1 631 954
2 867
-
274 753
-
105 992
-
1 622 631
3 163
-
272 956
-
112 126
-
1 609 159
3 224
1 174
268 185
-
103 979
-
1 553 289
2 842
1 046
276 239
-
101 944
-
1 564 933
6 736
2 088
262 373
-
116 604
-
1 614 799
3 373
-
276 051
-
119 150
-
1 533 740
4 950
-
258 430
-
119 274
-
1 446 221
3 531
-
263 785
-
107 289
-
1 596 593

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
626
2 632
661
281841
2,44%
1,41%
49,74%
7,83%
15,76%
114,16%
659
2 441
621
258274
-0,06%
3,54%
52,24%
5,37%
30,66%
99,68%
697
2 309
594
235299
0,02%
1,49%
50,93%
4,73%
26,49%
97,20%
700
2 299
567
242698
3,60%
1,85%
51,82%
7,96%
21,62%
111,47%
676
2 298
594
251314
-0,74%
4,36%
54,48%
7,83%
24,81%
111,66%
687
2 278
589
297930
-3,09%
7,50%
55,99%
7,54%
21,96%
106,66%
702
2 300
586
260519
5,37%
5,22%
52,65%
7,15%
22,85%
106,25%
702
2 183
577
220924
5,97%
3,78%
52,48%
7,79%
24,02%
103,81%
721
2 006
533
218146
-9,42%
3,94%
55,03%
8,22%
27,43%
103,72%
777
2 055
513
192675
-
1,99%
51,80%
6,92%
28,73%
98,44%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet i fastighetsfrågor vad gäller byggnation och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556037-6898
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1938-10-21
Juridiskt namn
Smurfit Kappa Sverige AB
Länsäte
Eslöv

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Bjäreholt, Claes Sture (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Jonséus Carlsvi, Eva Maria (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wareman, Hendrik Willem (f. 1971)
Styrelseledamot
Carlsson, Sonya Wera Elisabet (f. 1957)
Bjäreholt, Claes Sture (f. 1964)
Wareman, Hendrik Willem (f. 1971)
Moody, John (f. 1978)
Kraft, Olof Andreas (f. 1985)
Styrelsesuppleant
Hägg Bergkvist, Solvieg Magreth (f. 1954)
Bengtsson, Leif Gunnar (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).